Audit Energetic

   audit energetic  Auditul energetic al unui imobil urmărește identificarea caracteristicilor principale termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de
reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

     Scopul lucrării este de a realiza prin expertiza auditul energetic al clădirii pentru obtinerea CERTIFICATULUI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ în conformitate cu legislaţia din domeniul construcţiilor (Legea 10/1995, OG 29/2000, Legea 325/2002, OUG 174/2002, Legea 472/2005, Legea 206/2006) şi cu reglementările tehnice în vigoare.

     Expertiza Energetică a unei clădiri existente constă în determinarea  caracteristicilor termotehnice şi funcţionale reale ale sistemului clădire – instalaţii termice în  scopul caracterizării din punct de vedere energetic a clădirii. Expertiza energetica  furnizează datele tehnice de baza necesare pentru Certificatul Energetic.

     Certificatul Energetic al clădirii este un document oficial prin care se atestă
performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor termice aferente. Certificatul energetic întregeşte imaginea asupra valorii construcţiei prin “valenţa energetica”, fiind un document util pentru proprietarul său, utilizatorul clădirii, în acţiuni privind vânzarea-cumpărarea, asigurarea, taxele de mediu etc.