Audit Financiar

   audit finanicar   Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile și sintezele contabile,fapt pentru care International Accounting Standard au constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit de către organismele specializate ale Uniunii, (Comite Reglementaire de l’audit) luând în considerare cele mai notabile realizări economice obținute sau situația financiară globală la un moment dat comparate cu situațiile ideale,cu speranța,cu perspectiva.

Deci,elementele principale care definesc auditul se referă,în consecință, la:

  • examinarea unei informații care trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;
  • scopul examinării unei informații este acela de a exprima o evaluare a acesteia;
  • aprecierea exprimată asupra unei informații trebuie să fie responsabilă și independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilități pentru activitatea sa și trebuie să fie o persoană independentă;
  • examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu de calitate.

   audit financiar  Semnificația auditului financiar: când este vorba de „audit financiar care conduce la certificarea situațiilor financiare”, sigur este vorba de o parte din auditul legal, controlul legal sau orice manifestare profesionistă prin care o persoană pricepută și îndreptățită își exprimă un punct de vedere autorizat asupra situatiei financiare a unei firme, companii, instituții, etc., așa cum rezultă din bilanțul contabil și însoțitoarele lui care formează completul situațiilor financiare. Denumirea simplă de „audit financiar” poate fi folosită și pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:

  • auditul financiar al procedurilor informatizate de ținere a contabilității;
  • auditul financiar al operațiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situațiile financiare;
  • auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislației sociale;
  • auditul financiar asupra situației fiscale;
  • auditul financiar asupra conturilor de clienți pentru a verifica dacă evaluarea creanțelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.