"Cadastrul, irigaţiile, asigurările agricole, educaţia şi cercetarea - priorităţi pentru agricultură"

    Lipsa cadastrului terenurilor agricole, la nivel naţional, reprezintă principala problemă în agricultură, pentru că blochează dezvoltarea şi finanţarea activităţii agricole din România, potrivit Grupului de lucru pentru Agricultură din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), care se reuneşte de peste trei ani ca să discute şi să propună soluţii concrete la probleme de interes comun şi public din sfera agriculturii.
     Reprezentanţii CDR susţin că, în primul rând, cadastrul este un instrument care garantează proprietatea privată şi creează un mediu investiţional sigur: "În absenţa sa, astăzi, terenurile nu pot fi folosite drept colateral pentru împrumuturile bancare, infrastructura de irigaţii nu poate fi dezvoltată, iar agricultura performantă este împiedicată de imposibilitatea comasării terenurilor.cadastru4
     În viitor, România riscă să piardă încasări directe din Pilonul I din Politica Agricolă Comună, al cărei sistem de plăţi urmează să fie implementabil numai pe baza identificării cadastrale a terenurilor".
     În opinia CDR, agricultura românească este expusă unui risc ridicat de secetă din cauza infrastructurii de irigaţii. Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesare accelerarea procesului legislativ pentru infrastructura principală de irigaţii şi deblocarea fondurilor alocate pentru infrastructura principală şi secundară.
     În privinţa asigurărilor agricole, Coaliţia pentru Dezvoltarea României susţine crearea de fonduri mutuale care să înlocuiască plăţile din alte surse, în caz de catastrofe naturale neacoperite de asiguratori. Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesară respectarea liberei concurenţe în raport cu industria de asigurări, în ceea ce priveşte folosirea subvenţiilor disponibile din partea Uniunii Europene şi a statului român. Grupul de lucru pentru Agricultură consideră că deciziile esenţiale pe această temă ţin de numărul de fonduri, caracterul obligatoriu, participarea statului şi modelul de guvernanţă.
     Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesare o mai bună promovare a educaţiei în domeniul agricol, revitalizarea liceelor de profil, pe modelul învăţământului dual, şi prioritizarea restructurării cercetării în agricultură.
     Coaliţia pentru Dezvoltarea României reuneşte în total 45 de organizaţii sau membrii asociaţi de afaceri. 

sursa: bursa.ro