Cladirile pentru care este obligatoriu certificatul energetic

audit energetic

    Certificatul de performanţă energetică este realizat pentru imobilele care se construiesc, se inchiriaza, se vand sau sunt supuse unor renovări majore.

    Documentul este necesar atat pentru locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri ale instituţiilor de învăţământ, hoteluri şi restaurante, săli de sport, spitale, clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, cat si pentu clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

    Certificatul energetic nu este necesar pentru imobile şi monumente protejate care fac parte din zone construite protejate, conform legii, sau care au valoare arhitecturală, istorică deosebită, deoarece acestora, daca li s-ar aplica cerintele pentru reabilitarea energetica, li s-ar modifica în mod distructiv caracterul ori aspectul exterior.

    De asemenea, certificatul nu este obligatoriu pentru clădiri folosite pentru lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios, pentru clădiri provizorii care vor a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din sectorul agricol care necesită un consum redus de energie, pentru imobile rezidenţiale care sunt destinate a fi ocupate mai puţin de patru luni/an, pentru clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2

   În certificatul de performanţă energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unităţi de clădire.

   Performanţa energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 1 la 100, care este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

   Totodată, performanţa energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele şapte clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an.

   Certificatul de eficienţă energetică este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică consumurile energetice ale acesteia.

   Noua lege impune şi obligativitatea afişării certificatelor la clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice ori a instituţiilor care prestează servicii publice, cu o suprafaţă utilă de peste 500 de metri pătraţi. Începând din 9 iulie 2015, obligativitatea se va aplica şi clădirilor de acest tip cu o suprafaţă utilă de peste 250 de metri pătraţi.

   Totodată, noua lege impune obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente.

   Investitorii şi proiectanţii vor trebui să ia toate măsurile ca, începând din 31 decembrie 2020, clădirile noi să aibă consum de energie aproape egal cu zero.