Cum poți anula sau diminua onorariul executorului judecătoresc?

La executarea silită, cu precădere în cazul dosarelor pentru recuperarea unor sume mici de bani, apar anomalii, existând cazuri în care onorariile executorilor ajung să fie mai mari decât sumele de recuperat de la debitori.

executor judecatoresc”Din punctul nostru de vedere, onorariile executorilor judecătorești aplicate la maximul grilei, fără a exista un argument care să le justifice, nu sunt îndreptățite și pot fi reduse, fiind în aceeași masură neconstituționale în actuala variantă. Onorariile executorilor judecătorești sunt disproporționale cu volumul de muncă prestat într-un dosar de executare silită. Mai mult decât atât, ele sunt stabilite întotdeuna la maximul permis de lege, indiferent de complexitatea dosarului, ceea ce creează o stare de desuetudine a prevederii onorariilor minimale”, scrie avocatnet.ro.

Modalitati de anulare sau de micșorare a onorariului perceput de executor:

1. Codul de procedura civilă, la art. 451 alin. 2 face mențiunea, în cadrul instituției Cheltuielilor de judecată, ce se referă la reducerea onorariilor încasate de catre avocați, că instanța, poate micșora, la cerere, aceste onorarii. Prin extrapolare, și executorul judecătoresc face parte tot din sistemul juridic privat, în sensul că acesta desfășoară, la fel ca avocatul, o activitate independentă, lucru ce face, ca și acesta să fie supus dispozițiilor de reducțiune a onorariilor atunci când nu se aplică ordinul ministrului justiției privind aprobarea onorariilor minimale și maximale ale executorilor (Ordinul MJ nr. 2561/2012 – n. red).

Prin urmare, atâta vreme cât un executor își fixează un onorariu MAXIMAL, el trebuie să fie justificat de faptul că procedura de executare silită a fost deosebită și astfel a fost necesară o muncă suplimentară ori, în caz contrar, încasarea unui onorariu maximal nu este justificată și poate fi diminuată de către instanța de judecată.

2. O altă modalitate de reducere a onorariilor se adresează persoanelor cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Pentru ele, onorariile minimale şi maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se face cu declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligaţia de a depune şi un certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia financiară. Onorariile pot fi achitate şi în tranşe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârşitul executării silite.

Această prevedere este ascunsă de executorii judecătorești, deși aceștia ar avea până la urmă obligația să le spună celor executați că există și posibilitatea aceasta.

3. Anularea, în schimb, a întregii încheieri de stabilire a cheltuielilor de executare poate fi obținută, numai odată cu anularea întregii executări silite ori dacă executorul uită să își încuviințeze în propria executare silită, cheltuielile de executare, printr-o încheiere (element neconstitutional, potrivit Deciziei CCR nr. 458/2009).

Care sunt onorariile minimale și maximale în vigoare

Conform Ordinului MJ nr. 2.561/2012, în raport de codul de procedură civilă, executarea silită se poate conduce în mai multe feluri: poprire, executare imobiliară sau mobiliară.

În cazul popririi, onorariile minimale sunt:

a) pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculează după cum urmează:

– pentru creanțele în valoare de până la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentând valoarea  creanței ce face obiectul executării silite;
– pentru creanțele in valoare de peste 500 lei, dar până la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depășește 500 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;
– pentru creanțele in valoare de peste 1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depășește 1.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

b) pentru creanțele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

c) pentru creanțele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

d) pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculează după cum urmează:

– pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, dar până la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depășește 100.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;
– pentru creanțele in valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de până la 0,5% din suma care depășește 400.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite. În cazul în care, la calculul onorariului maxim, se foloseste un procent de până la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplică același procent care a fost folosit și pentru calculul onorariului maxim.

Onorariile maximale în cazul popririi sunt:

a) pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

b) pentru creanțele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

c) pentru creanțele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;

d) pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depășește 100.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite.

”În raport de cele de mai sus, concluzia este următoarea:

Dacă în cazul popririi unei sume de de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, având în vedere că executorul emite aceleași acte, onorariul minimal pe care îl poate încasa este de 1.175 lei plus un procent de 2%, iar în același caz, fără niciun alt act emis în plus și pentru dosare de aceeași complexitate (fiindcă poprirea este una și aceeași pentru toată lumea), onorariul maximal este de 5.000 lei plus un procent de până la 3%.

Calea prin care o persoană supusă unei proceduri de executare silită poate să conteste acest tip de cheltuială este contestația la executare, ce în raport cu dispozițiile legale, se poate face la 15 zile de la primirea actelor de executare silită.

Nicio executare silită nu este taxată cu suma minimală sau cu suma intermediară, toate executările silite pe care le-am văzut în ultimii 5 ani de zile fiind tarifate cu onorarii maximale, evident nejustificate, aparent legale cu protecția ordinului mai sus amintit. Acest mod de taxare face ca executarea silită să devină și mai împovărâtoare pentru debitor. Instanța poate să anuleze sau să reducă proporțional aceste sume de bani”, precizează avocatnet.ro.

Atenție! Nu uitați că executorul judecătoresc nu poate încasa decât un singur onorariu de executare și mai multe cheltuieli de executare, pe parcursul procedurii.

sursa: ziarulunirea.ro