Curs de Specializare "Evaluator de Risc"

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA”
– Cod COR 242115 –

I. Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala, aprobat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform Deciziei nr. 205 din 10.07.2014, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala.

III. Adresabilitate curs: Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.