Din 2016, și persoanele fizice cu obligații fiscale restante sunt adăugate pe listele publice ale datornicilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat procedura de publicare a listelor datornicilor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile noului Cod de procedură fiscală. Concret, din acest an, pe listă se vor regăsi și debitorii persoane fizice, nu doar persoanele juridice, ca până acum

Ce va cuprinde, mai exact, lista debitorilor?

Potrivit actului normativ adoptat de Fisc, lista datornicilor la bugetul de stat va cuprinde:

  • Denumirea/numele și prenumele debitorilor;
  • Codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
  • Localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric personal);
  • Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Acesta din urmă va fi împărțit, la rândul său, în două, după cum urmează:

  • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
  • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

Sursa: www. avocatnet.ro