Evaluator

      Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de acțiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional. Ea include emiterea unui aviz asupra valorii, prin colectarea sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport cu anumite criterii.

Etapele procesului de evaluareevaluator

 • Determinarea subiectului de evaluat (ce va fi supus evaluării).
 • Punerea întrebărilor cheie.
 • Formularea criteriilor de evaluare și a standardelor organizației/întreprinderii evaluatoare.
 • Determinarea aspectelor ce ar trebui analizate pentru a răspunde la întrebările de evaluare.
 • Identificarea surselor de informații necesare .
 • Selectarea metodelor de lucru - anchetă, interviuri, observație, analiza documentelor, statistică etc.
 • Dezvoltarea de instrumente de lucru - forme, chestionare, linii directoare pentru interviuri, tabele etc.
 • Pregătirea programului de evaluare și instrumentele de monitorizare (urmărire a procesului evaluator).
 • Obiectivele evaluării
 • Colectarea informațiilor
 • Date parțiale
 • Client de evaluare.

       Evaluatorul are o obligație morală de a menține obiectivitatea sarcinii primite și de a aborda etic procesul de evaluare. Fără acest lucru, întregul proces de evaluare este incorect și poate degenera (voit sau nu) într-o încercare de manipulare sau de realizare a obiectivelor personale. Este important de subliniat că estimarea profesionistă a valorii de piață, este o evaluare obiectivă a drepturilor de proprietate asupra unor proprietăți anumite, la o anumită dată.
     Toate abordările majore de evaluare trebuie să se bazeze pe o ideologie comună, a democrației liberale. Principiile importante ale acestei ideologii includ libertatea de alegere, unicitatea individului, anchetă empirică, obiectivitate. Aceste poziții etice au corespondente epistemologice-filozofice de obținere a cunoștințelor. Epistemologia obiectivistă este asociată cu etica utilitară.
     Fiecare abordare epistemologică este împărțită în două perspective politice: una de elită, concentrându-se pe interesele de manageri și profesioniști, o a doua poate lua o perspectivă în masă, concentrându-se asupra consumatorilor.