Executor Judecatoresc

   executor judecatorescProfesia de executor judecatoresc este liberala si independenta.
    Competenta materiala a executorilor judecatoresti este punerea in executare a dispozitiilor civile din titlurile executorii, daca legea nu prevede altfel.
    Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.
    Competenta teritoriala a executorilor judecatoresti este reglementata prin Codul de procedura civila sau prin legi speciale.

Serviciile unu Executor Judecatoresc:

  • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedura;
  • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
  • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
  • intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
  • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  • orice acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.executor judecatoresc