Guvernul a aprobat un proiect de OUG pentru accelerarea inregistrarii terenurilor in registrul de cadastru

Premierul Dacian Ciolos a anuntat marti ca un act normativ, care va fi aprobat de Guvern, va facilita inregistrarea terenurilor in registrul de cadastru. "Cu precadere, mi se pare important acest lucru pentru terenurile agricole, care isi pierd din valoare atunci cand nu sunt inregistrate in registrul de cadastru", a spus Ciolos.

Acesta a precizat ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Agentia Nationala de Cadastru pregatesc proiectul privind inregistrarea terenurilor in registrul de cadastru. Ciolos a mai spus ca primariile vor putea primi finantare de la Agentia de Cadastru pentru a realiza cu prioritate inregistrarile terenurilor din extravilan.

"Totodata, Agentia de Cadastru va fi in masura prin acest act normativ sa achite onorarii fixe catre notarii publici pentru inregistrarea certificatelor de mostenitor pentru succesiuni nedezbatute. De multe ori nu pot fi realizate inregistrari in registrul de cadastru sau facute puneri in posesie pentru ca mostenitorii proprietarilor nu au actele necesare. Acest lucru va putea fi realizat acum accelerat prin aceste conventii care se vor stabili intre Agentia de Cadastru si notarii publici", a mai afirmat Ciolos.

cadastru6

Acesta a mai spus ca prin acest act normativ se detaliaza si posibilitatea de digitalizare si de comunicare electronica a unor informatii accesul online la platforma informatica a sistemului integrat de cadastru si de carte funciara pentru institutii publice, pentru notari si pentru persoane autorizate care furnizeaza lucrari de specialitate in acest domeniu.

UPDATE Guvernul a aprobat marti prin OUG masurile privind inscrierea in sistemul de cadastru. Guvernul a stabilit marti, printr-o ordonanta de urgenta, o serie de masuri care asigura inscrierea urgenta si gratuita in folosul cetatenilor si garantarea proprietatii statului, prin inregistrarea sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

Potrivit actului normativ, unitatile administrativ-teritoriale vor inscrie in sistemul integrat de cadastru si carte funciara imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste actiuni se vor finanta in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara. In cazul unitatilor administrativ teritoriale in care nu exista terenuri in extravilan, acestea pot demara lucrarile de inregistrare sistematica a celor din intravilan. Pentru intabularea terenurilor agricole, unitartile administrativ-teritoriale vor primi finantare din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), pe baza de contract de finantare anual. ANCPI va asigura finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica pentru toate cele 3180 unitati administrativ-teritoriale din Romania, plus municipiul Bucuresti, prin utilizarea veniturilor proprii ale agentiei. In acest an, bugetul alocat este in valoare de 90,7 milioane euro.

Decizia luata de Guvern este definitorie pentru accesarea de catre fermieri a fondurilor alocate Romaniei in cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, si la implementarea schemelor de plati in agricultura, in sectoarele vegetal si zootehnic, care se aplica in perioada 2015 ¬ 2020, prin intabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localitatilor.

Totodata, actul normativ va da posibilitatea ca unitatile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrari de inregistrare sistematica din fonduri proprii sa poata primi cofinantare din partea ANCPI, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivel de sector cadastral si nu doar dupa finalizarea inregistrarii la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale. Masura este menita sa asigure accelerarea ritmului de desfasurare a lucrarilor de intabulare.

O noua reglementare instituita prin actul normativ creeaza cadrul legal pentru ca ANCPI sa deschida carti funciare din oficiu, prin conversia in format electronic a informatiilor disponibile, acolo unde exista carti funciare vechi; noile prevederi detaliaza si modalitatea de contestare a acestor inscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetatenilor si va conduce la cresterea numarului de imobile inscrise in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara.

De asemenea, pentru a asigura concordanta dintre situatia din evidentele cadastrale si cea reala, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate sa procedeze la indreptarea erorilor savarsite cu ocazia receptiilor cadastrale si a inscrierilor in cartea funciara.

O alta masura are in vedere detalierea modalitatii de furnizare a serviciilor on-line, pentru a permite accesul on-line institutiilor publice, notarilor publici, expertilor judiciari, persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie si fotogrammetrie si executorilor judecatoresti si instantelor judecatoresti la platforma informatica a sistemului integrat de cadastru si carte funciara al ANCPI.

Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de catre ANCPI pentru eliberarea de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor pentru succesiunile nedezbatute, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justitiei si directorului general al Agentiei, in indeplinirea conditionalitatii stabilita prin Memorandumul de intelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014.

Masurile sunt cuprinse in ordonanta de urgenta aprobata astazi de executiv prin care se care modifica Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.

Programul national de cadastru si carte funciara este obligatoriu sa fie implementat in perioada 2015-2023, iar Romania va beneficia in perioada 2015-2020 de importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce impune luarea tuturor masurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finantarii politicii agricole comune si pentru a asigura o capacitate ridicata de absorbtie a acestor fonduri. Accelerarea inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, prin proceduri simplificate de inregistrare sistematica, precum si cresterea numarului imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara constituie obiective asumate de statul roman, in considerarea principiului constitutional de a garanta proprietatea.

sursa: economie.hotnews.ro