Notar Public


notar public     Ce este un notar?

      Notarul Public este un liber profesionist, avand statutul unei functii autonome, un reprezentant neutru si impartial al intereselor clientilor sai, un consilier nepartinitor pentru chestiuni juridice complexe, indeplinind totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica. Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995 stabileste ca “activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea” .

      De ce trebuie sa apelez la un notar?

      Ca un specialist acorda consultanta partilor, pe care le sfatuieste sa aleaga calea optima pentru realizarea intereselor lor in litera si spiritul legii.
      Notarul are obligativitatea sa verifice legalitatea si corectitudinea actului incheiat prin vointa partilor, scutindu-va de consecintele incheierii unui act cu incalcarea legii si care nu-si poate produce efectele dorite de parti.

      Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data  notar cabinet particularexigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie in conformitate cu prevederile codului de procedura civila asigura satisfacerea rapida a creantei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung si costisitor.

     Deoarece notarul efectueaza pentru parti serviciile de publicitate imobiliara (obtinere de extrase de carte funciara de autentificare, inscrierea dreptului de proprietate si/sau a celorlalte drepturi reale dobandite de parti, etc) garantand astfel siguranta tranzactiilor.