Noul Cod de procedură civilă 2016. Legislație consolidată și INDEX: 4 aprilie 2016

Ediția de față cuprinde Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), republicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, actualizat la data de 4 aprilie 2016, cu ultimele modificări aduse prin O.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016), prin care se reinstituie controlul judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de executare silită, și rectificat în M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016.

Articolele Codului sunt însoțite, acolo unde este cazul, de dispoziții tranzitorii și de aplicare, necesare unei depline înțelegeri a acestora.

Sunt incluse D.C.C. nr. 839/2015 privind excepția de neconstituționalitate a art. 493 alin. (5) [M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016], D.C.C. nr. 866/2015 privind excepția de neconstituționalitate a art. 509 alin. (1) [M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016], D.C.C. privind excepția de neconstituționalitate a art. 142 alin. (1) tz. I și art. 145 alin. (1) tz. I (ședința din 24 martie 2016), hotărârea prealabilă (Complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă) referitoare la dispozițiile art. 84 alin. (1) [ședința din 4 aprilie 2016], recursul în interesul legii referitor la art. 32 alin. (1) lit. b), art. 35 și art. 36 [ședința din 15 februarie 2016] și dispozițiile O.U.G. nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [M. Of. nr. 964 din 24 decembrie 2015], inserate în text sub dispozițiile aferente ale Legii nr. 2/2013.

Indexul plasat la finalul Codului facilitează utilizarea acestuia, indicând sediul materiei pentru diverse instituții importante în domeniul procedurii civile și asigurând o căutare rapidă a cuvintelor-cheie corespunzătoare.

De asemenea, în extras, cititorul va regăsi dispoziții ale Legii pentru punerea în aplicare a Noului Cod de procedura civilă (Legea nr. 76/2012), dispoziții ale Legii nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, dispozițiile O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea unor acte normative conexe – reglementări esențiale în vederea unei bune cunoașteri (și aplicări) a procedurii civile, dar și, integral, Ordinul ministrului justiției nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 [art. 1.026-1.033, după rep. 2015] din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă.

Lucrarea Noul Cod de procedură civilă. Legislație consolidată și index: 4 aprilie 2016 este destinată nu doar practicienilor și studenților, ci și teoreticienilor interesați de acest domeniu, ediția de față prezentând un interes deosebit pentru materia executării silite.

civil_400

 

sursa: universuljuridic.ro