Topograful, profesionist în măsurători terestre

     Specialistul în topografie, ramură a geodeziei, se ocupă cu efectuarea de măsurători topografice, realizează atât planuri şi hărţi, cât şi documentaţia necesară pentru intabularea clădirilor. Topograful îşi desfăşoară întreaga activitate atât pe teren, cât şi la birou, folosindu-se de aparatură de specialitate, precum o staţie totală, tedolit sau o nivelă.Topograful, profesionist în măsurători terestre

     Topografia este un domeniu pentru persoanele mai puţin sedentare şi care sunt deschise unei munci mai puţin redundante. Inginerii topografi spun că profesia de topograf presupune multă flexibilitate, alternarea muncii de birou cu cea de teren, cât şi folosirea cunoştinţelor de geometrie dobândite la şcoală. „Această ocupaţie nu este recomandată celor care speră să facă toată viaţa acelaşi lucru sau celor care obosesc după doi kilometri de mers pe jos", declară un inginer topograf.

     Cu alte cuvinte, un topograf, pe lângă activitatea pe care o desfă­şoară într-un birou, îşi începe un nou proiect pe teren de cele mai multe ori.

     „Topograful lucrează atât pe te­renul care face obiectul res­pectivei lucrări, cât şi la birou, acolo unde se desfăşoară operaţiunile tehnice de calcul, de realizare a documentaţiilor şi de redactare a hărţilor", precizează un inginer topograf..

Mai mult pe teren, topograful culege infor­maţii necesare pentru întocmirea a diferite tipuri de documentaţii. „Aceste date sunt prelucrate de programe specializate, după care se generează coordonatele finale ale detaliilor măsurate. Având coordonatele, se poate începe redactarea hărţii sau a planului, iar aici se vede migala sau simţul estetic al topografului", consideră inginerul topograf.

Studii de specialitate

     Pentru a deveni topograf, puteţi urma o facultate de construcţii sau de geodezie, unde pot fi însu­şi­te cunoştinţe din mai multe dis­ci­pline. De exemplu, la Facultatea de Geodezie din ca­drul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucu­reşti puteţi învăţa despre reprezentarea geometrică a suprafeţei topografice, desenul cartografic, instrumentele şi metodele de măsurare specifice, bazele măsurătorilor inginereşti sau despre organizarea teritoriului.

Pe de altă parte, există şi cursuri de calificare la absolvirea cărora puteţi obţine titulatura de tehnician cadastru funciar - topograf. Totuşi, pentru înscrierea la astfel de cursuri trebuie să deţineţi o diplomă de licenţă, indiferent de domeniu. 

Îndatoriri

- Realizarea planurilor de amplasament cu sau fără curbe de nivel.

-  Ridicări topografice pentru proiecte de infrastructură.

-  Întocmirea unui plan de situaţie.

-  Efectuarea ridicărilor topografice la diverşi parametri de precizie.

-  Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate.

-  Întocmirea planului analogic şi digital.

-  Întocmirea modelului analogic şi digital 3D.

-  Întocmirea profilelor longitudinale/transversale ale căilor de comunicaţie.

 

 

Sursa: topocadbm.blogspot.com