Cabinet Particular Audit Energetic Valenii de Munte

Audit Energetic Valenii de Munte

Popa Ion - Audit Energetic Certificate Energetice Valenii de Munte

Cabinet Particular Audit Energetic Valenii de Munte reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Popa Ion - Audit Energetic Certificate Energetice Valenii de Munte - Cabinet Particular Audit Energetic Valenii de Munte. Cabinet Particular Audit Energetic Valenii de Munte Certificat Energetic | Audit Energetic | Auditor Energetic.


 

EVALUARI ENERGETICE S.R.L.

0722.378.331 / 0735.056.055

performanta.energetica@gmail.com
Audit energetic pentru cladiri
Certificate energetice
Studii privind posibilitatea montarii / utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei

 

   Auditul energetic este operațiunea prin care se identifică principalele caracteristici termice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia. În cadrul unui audit energetic se analizeaza rezultatele obținute prin analiza termică a clădirii și se stabilesc soluții tehnico-financiare de reabilitare și/sau modernizare termică a a construcției și a instalațiilor aferente acesteia. Elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare și/sau modernizarea clădirii sunt prezentate în cadrul unui raport de audit energetic. 

  Certificatul energetic este documentul care indică eficienta energetică a unei clădiri.
   În cuprinsul certificatului energetic se regăsesc urmatoarele elemente: clasa energetică în care se încadrează apartamentului sau clădirea auditată, nota energetică, consumul total anual specific de energie, indicele emisiilor de CO2, grilele energetice și penalitațile acordate.

audit energetic

 •  Clasa energetică este funcție a consumului total de energie îi decursul unui an, raportat la suprafața utila [Kwh/mp, an].
 •  Consumul total anual specific de energie se obține însumând consumurile anuale specifice de energie pentru încalzire, preparare apă caldă de consum, iluminat, climatizare și ventilare.
 •  Clădirile pentru care se vor întocmi certificate energetice trebuie să fie prevăzute cu instalații de încălzire, de producere a apei calde de consum și de iluminat. Certificatul energetic se întocmește de către un auditor energetic atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are valabilitate 10 ani sau până la realizarea unor modificări substanțiale aduse clădirii sau instalațiilor acesteia.

Servicii

  Când este necesar Auditul energetic?

 • Atunci când clădirea intră intr-un proces de reabilitare termica a anvelopei sau a instalațiilor acesteia
 • Atunci când se fac modificări importante ale clădirii și i se schimbă destinația. Auditul energetic este solicitat prin Certificatul de urbanism.

  Etapele principale de realizare a auditului energetic

 • Analiza termică și energetică a clădirii
 • Elaborarea certificatului de performanță energetică
 • Redactarea Raportului de Audit Energetic

 

 audit energetic Pasii necesari pentru a obtine Certificatul Energetic sunt:

 • Contacteaza-ne

Pentru a obtine toate informațiile în legătură cu certificatul energetic, prețul acestuia și pentru a stabili vizita pe care auditorul o va face la imobil.

 • Vizionarea cladirii

Programarea vizionării clădirii – în maxim 24 de ore, în funcție de disponibilitatea dvs, de luni până sîmbăta, între orele 8.00 – 20.00.

 • Primiti certificatul

   Vă predăm Certificatul de Performanta Energetica și documentația tehnica anexa. Termenul de predare se stabilește la momentul inspecției clădirii și poate fi cuprins între una și șapte zile, în funcție de complexitatea lucrării. Acest timp este necesar pentru efectuarea calculelor specifice.

Pentru realizarea unui certificat de performanță energetică a unei clădiri sau a unei locuințe sunt necesare copii ale următoarelor documente din cadastru:

 •  Releveul imobilului
 •  Plan de încadrare în zonă
 •  Anul construirii
 •  O lista a îmbunatățirilor efectuate (e.g. reabilitare termică, geamuri termoizolante, calorifere, centrală termică etc.)

Certificatul este necesar în urmatoarele situatii:

 • La recepția clădirilor nou construite;
 • La întocmirea actelor de vânzare-cumpărare pentru orice clădire;
 • La înregistrarea contractului de închiriere;
 • La demararea și la încheierea operațiunilor de reabilitare energetică;
 • La clădirile publice cu suprafața utilă mai mare de 500 mp, pentru afișarea obligatorie a documentului;

 Nu se solicita certificat energetic la clădirile din categoriile urmatoare:

 • clădiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lacașuri de cult sau pentru alte activitați cu caracter religios;
 • clădiri provizorii, prevăzute a fi utilizate pe perioade de pâna la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafața utilă mai mica de 50 m2.

Galerie foto