Cabinet Particular Cadastru Eforie Nord

Cadastru Eforie Nord

A&C Topo Proiect S.R.L.

Cabinet Particular Cadastru Eforie Nord reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre A&C Topo Proiect S.R.L. - Cabinet Particular Cadastru Eforie Nord. Cabinet Particular Cadastru Eforie Nord Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


0761.659.025

0761.659.126

0341.456.710

office@actopo.ro

 

CADASTRU

AUDIT ENERGETIC - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

EVALUATOR ANEVAR

EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

PROIECTARE

STUDII GEOTEHNICE

STUDII FEZABILITATE/D.A.L.I.

 

   A&C Topo Proiect S.R.L. va ofera consultanta in probleme legate de terenul, casa sau apartamentul dvs. si in toate aspectele legate de intabulare sau cadastru. Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

   Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin surv1_400sistemul de cadastru general se realizeaza:

 • identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

         Cu echipamentele topografice moderne si performante aflate in dotarea noastra, cu experienta practica si un fundament teoretic bine pus la punct, expertii nostri va garanteaza reusita unor lucrari de ce mai buna calitate. Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

consultanta_in_afaceri_romania_400

Servicii

 

CADASTRU

 

 •         Ridicari topografice pentru intocmire plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
 •         Ridicari topografice pentru inscrieri ( intabulari ) terenuri (intravilan si extravilan) si constructii;1376992_511453102276268_1118031846_n_400
 •         Ridicari topografice pentru comasari, dezmembrari, parcelari si lotizari terenuri (intravilan si extravilan);
 •         Ridicari topografice pentru dezmembrari si comasari constructii (case, apartamanete, hale etc);
 •         Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, amenajari, consolidari, restaurari, drumuri si poduri, canalizari etc.);
 •         Expertize extrajudiciare;
 •         Identificari imobile;
 •         Scoaterea temporara sau definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan si extravilan;
 •         Relevee;
 •         Intocmire planuri parcelare,
 •         Studiu arhiva Carte Funciara;
 •         Inscrierea provizorie a terenurilor si constructiilor
 •         Rectificarea suprafetelor de teren;
 •         Schimbarea destinatiei spatiilor
 •         Actualizarea datelor pentru imobile;
 •         Consultanta de specialitate.

 

AUDIT ENERGETIC - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

 

   Auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.
   Certificatul de Performanta Energetica este un document tehnic cu caracter informativ, care incadreaza imobilul Dvs. (locuinţa, apartamentul, cladirea) intr-una din cele 7 clase de eficienta energetica stabilite la nivelul Uniunii Europene.
   Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European cu privire la performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre să stabilească un sistem de certificare energetică a imobilelor.
   Pornind de la caracteristicile sistemului de construcţie şi a instalaţiilor aferente, Certificatul energetic stabileşte indicative de performanţă energetică şi de mediu. Acestea oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător sau chiriaş informaţii privind consumul real de energie, însemnând costuri lunare de întreţinere şi cheltuieli necesare pentru a optimiza performanţa energetică a clădirii.

EVALUATOR ANEVAR

 

   Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt:evaluator675_400_400_01

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.

 

    Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 

 • Apartamente
 • Case, vile
 • Spatii comerciale
 • Spatii de productie
 • Spatii de depozitare, hale
 • Constructii industriale
 • Constructii cu destinatie turistica
 • Constructii cu utilizari speciale
 • Terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole
 • Investitii realizate asupra unei proprietati, etc.

 

EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

 

    Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege.

   Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

 

   Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

 

   Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza analizei de risc la securitate fizică. Astfel, analiza se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

 

Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani,

daca nu au avut loc incidente de securitate,

schimbari de sedii sau recompartimentari.

 

  Analiza de risc la securitatea fizica conține:

 • -raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
 • -grila de evaluare a nivelului de risc
 • -documentele suport.

 

PROIECTARE

 

   Fiecare proiect este unic, intodeauna ii acordam atentie de la faza de concept, analiza, calcul structural si detaliere. Clientilor nostri le acordam intregul suport pentru obtinerea autorizatilor, studiului de caz si consultanta in executie.
   Oferim servicii complete de proiectare pentru constructii civile, industriale, agricole si edilitare. Va oferim consultanta inainte de executie, in timpul executie si lucrari de analiza a comportari in timp a constructilor.
   Avand experienta indelungata in acest domeniul ingineriei de rezistența, acordăm o mare atenție asupra siguranței construcției pentru ca să reziste tuturor acțiunilor pe intreaga durată de existenta.
   Acoperim o gama variata de solicitari:
-proiectare civila (case, blocuri, cladiri de birouri etc.)
-proiectare industriala (hale, depozite, turnuri, pasarele etc.)

 

 

STUDII GEOTEHNICE

 

   Studiul geotehnic este o documentaţie tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui obiectiv, în vederea furnizării informaţiilor necesare proiectării acestuia, obţinută după parcurgerea etapelor următoare:   cercetarea  terenului de fundare,  prin  executarea  unuia sau mai multe foraje geotehnice, prelevarea de probe tulburate și netulburate  și cercetarea specifica “in situ” urmată  de analizarea  probelor ȋntr-un laborator atestat  și realizarea ȋn final a documentaţiei  tehnice. Toate acestea formează în final un studiu geotehnic.
   Studiul geotehnic  este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie, conform  cu  Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  cu modificarile și completările ulterioare.
   Cu  toate acestea, studiul geotehnic , sau studiul geo de multe ori adresat, este o denumire informală pentru mai multe tipuri de documentaţii geotehnice. Astfel, acestea se ȋmpart în:
    -Avize geotehnice preliminare pentru fazele preliminare de proiectare.
    -Studii geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire (P.A.C.)
    -Studii geotehnice de detaliu pentru faza de execuţie
    -Monitorizare geotehnică

 

STUDII FEZABILITATE/D.A.L.I.

 

   SF (Studiu de fezabilitate) se realizează pentru investiţiile noi
   DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) se realizează pentru lucrări de reparaţii

   SF -“Documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării”
   DALI-“Documentaţia tehnico-economică, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente”
SF-ul şi DALI-ul reprezintă acea documentaţie incipientă care, în principiu, stabileşte dacă proiectul se poate realiza. Atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic.

 

Pentru informatii suplimentare, ne putetui contacta apeland oricare dintre numerele de telefon:

0761.659.126 / 0761.659.025 / 0341.456.710

sau ne puteti trimite email la adresa: office@actopo.ro

 

Galerie foto