Cabinet Particular Cadastru Galati

Cadastru Galati

SC Planicad 2010 SRL Birou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

Cabinet Particular Cadastru Galati reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SC Planicad 2010 SRL Birou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti - Cabinet Particular Cadastru Galati. Cabinet Particular Cadastru Galati Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


   Suntem aici pentru dumneavoastra

   Pentru ca propietarii de imobile din Galati si judetul Galati sa beneficieze de cele mai bune servicii de cadastru si intabulare. Echipa noastra este gata oricand sa depaseasca asteptarile clientilor sai si sa raspunda dorintei acestora de a obtine mai rapid documentatii tehnice complete si masuratori de precizie. Noi va ajutam sa obtineti cat mai usor numarul cadastral si inscrierea in Cartea Funciara in Galati.

   SERVICIILE NOASTREBirou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

   * Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane din Galati si impregurimi; 

   * Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane; 

   * Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele; 

   * Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital; 

   * Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari); 

   * Trasari constructii, cote, limite de proprietate Galati.

   Ce este cadastrul? 

   Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si proprietar.

   Birou de carte funciara

   Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

 

Birou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

Servicii

   Cadastru si intabulare

   Realizam aceste tipuri de lucrari pentru apartamente,case, terenuri, spatii comerciale si industriale atat in Galaticat si in judetul Galati.

   Ce implica? Efectuarea lucrarilor si masuratorilor topograficenecesare – relevee, planuri, schite cat si intocmirea dosarelorin vederea obtinerii numarului cadastral, necesar intabularii in Cartea Funciara.

   Acte necesare:Birou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

   • Copie simpla si copie legalizata a actului de proprietate, adica unul dintre urmatoarele acte:

   - Contract de Vanzare-Cumparare insotit de Procesul verbal de predare primirein cazul imobilelor cumparate de la stat;

   - Contract de Construire impreuna cu procesul verbal de receptie;

   - Certificat de mostenitor impreuna cu anteactul care a stat la baza succesiunii;

   - Contract de donatie, sentinta, etc.

   • Copie a actului de identitate a proprietarului/ proprietarilor;

   • Certificat Fiscal obtinut de la Administratia Financiara cu specificatia pentru cadastru si intabulare.

   Aviz tehnic pentru numar postal

   Pentru obtinerea avizului de numar postal, expertii cadastrali intocmesc o docmentatie tehnica care este avizata in termen de 30 de zile de catre ONCPI. Avizul impreuna cu alte documente formeaza un nou dosar in baza caruia primaria elibereaza certificate de numar postal. Aceasta procedura este necesara atunci cand numarul postal din acte nu corespunde cu cel din documentatiile cadastrale.

   INTREBARI SI RASPUNSURI UTILEBirou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

   La ce serveste documentatia de cadastru? 

   La intabularea imobilului (apartament, casa, teren) in cartea funciara

   Cand este necesar sa ai executata documentatia de cadastru si respectiv acordarea numarului cadastral? 

   La instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire ca si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului, si in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului.

   Ce acte sunt necesare rezolvarii documentatiei de cadastru pe care trebuie sa le puna la dispozitie proprietarul? 

   a) Act de proprietate :act vanzare- cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la stat) act donatie hotarare judecatoresca definitiva certificat mostenitor;

    b) Acte identitate proprietar;

   c) Cerere tip completata si semnata de proprietar;

   d) Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea de cadastru.

   Nota: Actele de la alin. a. si b. in copie xerox ne-legalizata formularele pentru alin. c. si d. le pun la dispozitie eu.

   Cum si cand se achita onorariul convenit? 

   50% la angajarea lucrarii si restul la predarea dosarului de cadastru cu numarul cadastral receptionat de catre Oficiul de cadastru.

   Ce documente (cadastrale) se realizeaza in cadrul tarifului perceput? 

   Dosarul cu numarul cadastral acordat de Oficiul de cadastru, care contine: Birou de Cadastru, Ridicari Topografice Galati, Tecuci, Targu Bujor, Beresti

   - Fisa corpului de proprietate;

   - Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor;

   - Plan de incadrare in zona;

   - Tabel delimitare vecinatati;

   - Memoriu tehnic;

   - Copii acte puse la dispozitie de proprietar.

   Cat dureaza executarea si obtinerea numarului cadastral? 

   - Pentru apartamente la bloc - 10 zile; 

   - Pentru case la curte - 25 zile.

Galerie foto