Cabinet Particular Cadastru Negresti

Cadastru Negresti

CADASTRU NEGRESTI - S.C. GEOMETRUL S.R.L.

Cabinet Particular Cadastru Negresti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre CADASTRU NEGRESTI - S.C. GEOMETRUL S.R.L. - Cabinet Particular Cadastru Negresti. Cabinet Particular Cadastru Negresti Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


    S.C. Geometrul S.R.L. este o societate romaneasca, cu capital integral privat, formata dintr-o echipa tanara, serioasa si dinamica cu experienta in domeniul masuratorilor geodezice, topografice cadastrale. In scurt timp, societatea a reusit sa se impuna pe piata datorita seriozitatii, promptitudinii, experientei dobandite pentru toate tipurile de lucrari in domeniul masuratorilor terestre, dar si datorita celui mai bun raport calitate/pret.img_0312_400_01

    Managementul societatii, orientat in permanenta spre cerintele pietei vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor nostri,atat persoane fizice cat si cele juridice, prin oferirea unor solutii simple si eficiente, in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

    Avem un program de lucru de 12 ore pe zi, 6 zile pe saptamana, executam masuratori oriunde în tara, în orice tip de relief si incercam sa oferim servicii profesionale, eficienta maxima, transparenta totala in ceea ce priveste fiecare etapa de lucru cat si durata acesteia.

    Lucrarile executate cu aparatura de ultima generatie, de la intabulari apartamente pana la lucrari de anvergura in santiere, se intocmesc in cel mai scurt timp iar stresul aprobarii dosarului si birocratia sunt reduse la minim.

    In timp, am dezvoltat relatii de colaborare pe termen mediu si lung cu parteneri siguri si stabili, persoane fizice dar si juridice din diverse domenii de activitate.

 

Avem un program de lucru de 12 ore pe zi,

6 zile pe saptamana,

executam masuratori oriunde în tara,

în orice tip de relief.

 

Servicii

SERVICII IN DOMENIUL CADASTRULUI

 • Documentatii pentru inscrirea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate:Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale
  • Intabulare terenuri
  • Intabulare terenuri si constructii
  • Intabulare apartamente
  • Intabulare obiective industriale si civile
  • Dezmembrare, comasare, parcelare terenuri intravilane/extravilane
  • Dezmembrare de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize (apartamentare)
  • Alipire/Comasare a 2 sau mai multe imobile
 • Executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate
 • Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii
 • Executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare întocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica
 • Trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor
 • Intocmirea planurilor de amplasament si delimitareleica_sprinter_150m__elektronikus_szintezok_400_11
 • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate pentru retele edilitare locale
 • Intocmirea planurilor parcelare
 • Executarea lucrarilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevazuti de legea fondului funciar
 • Studii topografice - Planuri de situatie pentru orice tip de terenuri ( sunt premergatoare studiilor de fezabilitate )
 • Studii topografice pentru orice tip de terenuri si orice tip de lucrare ( modernizare /reabilitare drumuri , parcuri eoliene, amplasare retele edilitare, amplasare constructii civil/industriale etc.)
 • Documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare (P.A.C)
 • Proiecte de urbanism de detaliu ( P.U.D.)
 • Proiecte de urbanism zonal ( P.U.Z)
 • Proiecte de urbanism general (P.U.G)
 • Proiecte de urbanism de obtinere a Certificatului de urbanism (C.U.)
 • Documentatii pentru scoaterea din sau reintroducerea in circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Lucrari de cadastru general si de specialitate dupa caz
 • Planuri de amplasament pentru platforme industriale / retele edilitare
 • Relevee constructii , apartamente civile si industriale
 • Actualizari , rectificari de cadastru, modificarea limitelor de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului
 • Intabulare constructii noi – inscriere constructie noua in Cartea Funciara

 

SERVICII IN DOMENIUL TOPOGRAFIEI

 • Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei topografice de sprijin si ridicare (planimetric si altimetric)
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate
 • Intocmirea planului analogic si digital
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.
 • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric)
 • Trasarea axelor constructiilor
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor
 • Trasarea verticalei in groapa de fundare
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare
 • Calculul terasamentelor
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
 • Supravegherea versantilor si monitorizarea alunecarilor de teren
 • Proiectarea si realizarea retelelor de îndesire pentru lucrari de specialitate
 • Lucrari de topografie inginereasca specifice pentru construirea sau urmarirea in timp a constructiilor industriale si/sau civile: Tasari, deplasari 3D
 • Trasari de cote dupa proiect etc.
 • Lucrari topografice pentru delimitarea organizarii de santier, trasarea axelor principale si secundare ale constructiilor
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura ( drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, electricitate, etc.)
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri pentru diverse santiere
 • Nivelment de joasa si inalta precizie
 • Consultanta de specilitate
 • Asistenta topografica de santier ( constructii/reabilitari drumuri, constructii civile, industriale, hidrotehnice si agricole )
 • Asistenta de specialitate in proiecte de Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala
 • Asistenta de specialitate in santiere navale
 • Asistenta de specialitate pentru studii speologice
 • Asistenta de specialitate in santiere arheologice
 • Profile longitudinale si transversale
 • Determinari GPS

cadastru_vaslui_barlad_400_03