Cabinet Particular Cadastru Ploiesti

Cadastru Ploiesti

Birou de Cadastru Heveco Ploiesti

Cabinet Particular Cadastru Ploiesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou de Cadastru Heveco Ploiesti - Cabinet Particular Cadastru Ploiesti. Cabinet Particular Cadastru Ploiesti Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


Societatea HEVECO S.R.L va ofera servicii in domeniul cadastrului precum:

    1. CADASTRU IMOBILIAR - EDILITAR
    2. CADASTRU EDILITAR
    3. TRASARI OBIECTIVE PROIECTATE
    4. PLANURI TOPOGRAFICE DIGITALE
    5. LUCRARI SPECIALE (relevee, fatade cladiri, etc)020110304144543_08

 

Activitati desfasurate de firma:

    • Studiu continut acte proprietate urmarind istoricul imobilului din punct de vedere juridic
    • Executare fie masuratori pentru intocmire relevee, fie ridicare topografica a parcelei;
    • Copii Xerox dupa toate actele referitor la imobil;
    • Memoriu tehnic din care sa reiasa modul in care s-a facut reconstituirea;
    • Depunerea documentatiei la oficiile de cadastru;
    • Obtinerea numarului de cadastru pe documentratie;
    • Inmanare documentatie avizata solicitantului (numar de exemplare cerute de Oficiile de Cadastru) pentru intabulare la Judecatorie;

A. Pregatirea topografica a trasarii

    a. Pregatirea retelei de trasare; Alegerea unui numar minim de puncte care sa determine axe de trasare, respectand configuratia terenului, asa cum reiese din planul de situatie
    b. Intocmirea planului de trasare; Se executa respectand intocmai atat datele geometrice ale obiectivului, cat si conditiile de trasare impuse de proiectant (distante, unghiuri, etc)

B. Trasarea pe teren a obiectivului

   Se executa cu instrumente clasice precum tachimetre si panglici sau electronice - statii totale - conform elementelor din planul de trasare, cu respectarea tuturor conditiilor de trasare.

Servicii

INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA

Acte necesare:

    1. Contract de vanzare – cumparare;
    2. Proces verbal predare – primire apartament (numai pentru contractile de construire);
    3. Titlul de proprietate (in cazul dobandirii de imobile);
    4. Sentinte judecatoresti;
    5. Certificat de mostenitor;
    6. Documente de stare civila (certificate de casatorie, de deces, dupa caz);
    7. Planuri topografice:
        • 1/500 – cu zona in care se situeaza imobilul, cu vecinatatile;
        • 1/2000 – cu o zona extinsa

 

CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR

Conform Legii 7/1996 si Normelor elaborate de MLPTL in 1997ing.dobrasandugabititu2203_400_14

    Sistemul gestioneaza entitatile teritoriale care au ca unitate de referinta imobilul (definit de legea cadastrului ca fiind parcele de teren cu sau fara constructii).
    Teritoriul localitatii = Suma Sectoare cadastrale; Sectorul cadastral = Suma Parcele (imobile) separate intre ele de artere de circulatie nominalizate (strazi, alei, bulevarde, etc.)

    Contururile sectoarelor astfel constituite reprezinta poligoane inchise, ale caror puncte definitorii primesc – in urma masuratorilor – coordinate. Concomitent cuaceste operatii se actualizeaza planurile existente sau se efectueaza ridicarea integrala a detaliilor cu caracter cadastral ( in cazul zonelor in care nu au existat, anterior, planuri). In acest mod se determina atat limitele parcelelor (si cladirilor) in interiorul sectorului cadastral, cat si elementele retelelor edilitare (camine, stalpi), carora li se determina coordonatele, urmand ca acestea sa fie preluate in cadastrul edilitar.Fisa corpului de proprietate (contine cam 50 de informatii) = fisa care se realizeaza ( prin interviuri cu detinatorii imobilelor) pentru fiecare parcela in parte.

    Prin prelucrarea acestor fise, precum si a informatiilor topografice rezulta:
        - Planul cadastral pe suport analogic si in forma digitala;
        - Registrul cadastral al parcelelor;
        - Indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;
        - Registrul corpurilor de proprietate;
        - Fisa centralizatoare – partida cadastrala/ proprietari si categorii de folosinta

 

CADASTRU EDILITAR

    Aceasta este etapa in care se realizeaza, pe baza masuratorilor executate cu prilejul cadastrului imobiliar, urmatoarele produse:
        - Planuri cadastrale ale retelelor edilitare (alimentarea cu apa, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii, canalizare, etc.). Traseele retelelor sunt differentiate prin utilizarea unor culori diferite la trasare.
        - Fise ale constructiilor/instalatiilor edilitare auxiliare cu elementele metrice ale caminelor (diameter, adancimi, cote de nivel) 
    Toate acestea sunt reglementate de Ordinul 534/21.11.2001 al Ministerului Administratiei Publice – privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.

 

TRASARI OBIECTIVE PROIECTATE

Acte necesare:

    1. Planul de situatie al terenului pe care urmeaza sa se excute trasarea
    2. Planul detaliat al obiectivului cu elementele sale geometrice definitorii
    3. Schema (planul) cu conditiile geometrice de trasare (distante, unghiuri, paralelisme, etc).

 

PLANURI TOPOGRAFICE DIGITALEechipa_03

Documentatia topografica care cuprinde:

    - Memoriu tehnic;
    - Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin – vechi si noi;
    - Lista cu masuratoarea si compensarea coordonatelor;
    - Inventar cu coordinate puncte de contur si suprafata reala ce a rezultat;
    - Tabel desfasurator al ariilor din incinta;
    - Tabel cu ariile constructiilor din incinta intocmit numai pentru constructiile supraterane si subterane cu caracter stabil (fara constructiile anexe);
    - Schita retelei de sprijin a punctelor utilizate la ridicarea topografica;
    - Schita vecinatatilor incintei;
    - Planul de incadrare in zona la scara 1:10.000;
    - Planul topografic al incintei la scara 1:500 / 1:1000 / 1:2000 – intocmit cu respectarea “Atlasului de semne conventionale”, elaborate de Directia de Fond Funciar si Cadastru din Ministerul Agriculturii in 1978;
    - Descrierile topografice ale punctelor de sprijin.

 

LUCRARI SPECIALE (relevee, fatade cladiri, etc)

PROFILE LONGITUDINALE SI TRANSVERSALE

    Acest tip de lucrari se solicita in vederea proiectarii cailor de comunicatie, a determinarii configuratiei unui traseu pe care se vor realize o linie de inalta tensiune, un funicular, etc.
    Elemente care trebuiesc respectate de masuratorile topografice:
        • Crearea unui plan de situatie – banda cu un traseu prestabilit si anvergura impusa de Beneficiar conform proiectului;
        • Cotarea punctelor caracteristice ale profilelor transversale (ax traseu, limite stanga-dreapta carosabil, limite taluze, cote minime, santuri sau canalizatii, etc);
        • Legarea planimetrica si altimetrica la sistemele de coordinate oficiale ale zonei ( de preferinta stereographic 1970, respective planul de referinta Marea Neagra

    TIPURI DE PROFILE CARE REZULTA:
        • Profilul longitudinal pe axul traseului;
        Un numar de profile transversale, numerotate – stabilit de comun accord cu Beneficiarul
    Planurile cu profile se realizeaza la scari variabile ( ex: scara L1:500, scara H1:50), avand inscrise in partea inferioara datele metrice: numarul punctului, distante partiale intre puncte, distante cumulate, cote teren, cote proiectate (eventual), declivitati, aliniamente si curbe, pichei (eventual), diferente in ax +/- (in cazul proiectelor).

TRASEE DE LINII INALTA TENSIUNE, FUNICULARE, ETC.

    a. Trasee proiectate
        In acest caz se aplica o procedura similara cu aceea de la profile longitudinale, cu mentiunea ca planul va avea o detaliere dezvoltata in zona in care sunt proiectati stalpi.
    b. Trasee existente
        Avand in vedere traseele lungi ale liniilor de inalta tensiune – in scopul asigurarii unei precizii corespunzatoare operatiunilor de ridicare - este necesara realizarea unei retele de sprijin legate in mai multe puncte de reteaua gedezica nationala. Latimea traseului este stabilita de Beneficiar. Se vor ridica si reprezenta in plan:
            • Pozitia stalpilor cu conturul soclurilor de sustinere;
            • Detaliile planimetrice cuprinse in aceasta fasie;
            • Cote de nivel de-a lungul traseului liniei, evidentiindu-se, obligatoriu;
            • Cote de nivel pe profilele transversale stabilite de Beneficiar;
            • Cote de nivel ale punctelor de minim a curbelor tuturor conductorilor, cu cotele de nivel – pereche la sol – de pe verticala fiecare;
            • Cote de nivel ale contactului firelor cu izolatorii de pe stalpi;
            • Cote de nivel ale protectiei (varfului) fiecarui stalp.

Galerie foto