Cabinet Particular Cadastru Rosiori de Vede

Cadastru Rosiori de Vede

Cadastru Rosiori de Vede

Cabinet Particular Cadastru Rosiori de Vede reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Cadastru Rosiori de Vede - Cabinet Particular Cadastru Rosiori de Vede. Cabinet Particular Cadastru Rosiori de Vede Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


 

0768 359 935 Ing. Nicolae Georgescu
0766 426 851 Ing. Neagoe Mugurel


P.F.A. Georgescu Cristina
Autorizatie OCPI Teleorman, categ. B


Punct de lucru in Str. Marasesti, Nr.49
Municipiul Rosiorii de Vede
activitate de specialitate in domeniul topografic

 

   Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

 • identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

   Cu echipamentele topografice moderne si performante aflate in dotarea noastra, cu experienta practica si un fundament teoretic bine pus la punct, expertii nostri va garanteaza reusita unor lucrari de ce mai buna calitate. Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

 

Servicii

   Biroul nostru de cadastru va ofera urmatoarele servicii: Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

 

 Lucrari de cadastru si intabulare 

 

   Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un Teritoriu Cadastral (Unitate Administrativ-Teritoriala).

   Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în Registrul de Publicitate Imobiliară numit Carte funciara, deschis la OCPI.

   Cadastrul este: 

   – obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren; 

     unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic atat pentru utilizator cat si pentru beneficiar; 

   – dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente, general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale; 

   – obligatoriu, pe intreg terotoriul tarii, pentru proprietarii de bunuri imobile si pentru institutiile care gestioneaza bunurile imobile. 

   Evidentierea imobilelor cadastrate se face prin acordarea unui identificator ce poarta numele de Numar Cadastral si este inscris in Cartea Funciara: 

   Avand o exerienta a lucrarilor de cadastru, intabulare de peste 10 ani , seriozitatea, experienta si dotarea cu aparatura performanta va oferim o gama completa de servicii cadastrale / topografice / geodezice, in cel mai scurt timp posibil. 

   Executam servicii de cadastru si intabulare:Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

 • Documentatie Cadastru si intabularepentru garsoniera / apartament;
 • Documentatie Cadastru si intabularepentru terenuri intravilane / extravilane;
 • Documentatie Intabulare constructii noi in Cartea Funciara;
 • Documentatie privindActualizare / Repozitionare /  Modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului / Actualizare numar postal / Actualizare Categorie folosinta /  etc;
 • Documentatie Dezmembrare / Comasare
 • Documentatie Apartamentare (Blocuri, Apartamente, Locuinte, etc);
 • Documentatie pentruScoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;
 • Documentatie tehnica privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal;
 • Relevee constructii civile si industriale. 

   Consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare oferita gratis pentru lucrarile comandate.

   Lucrari topografice 

   Planuri de situatie, planuri cotate si/sau cu curbe de nivel, trasari, intarusari, profile transversale, profile longitudinale, determinari de volume, determinarea inaltimii, profile transversale ale apelor (rauri, lacuri), trasmiteri de cote, determinari gps, realizarea documentatiei topo in vederea obtinerii P.U.Z.P.U.D. sau P.A.C. Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topografacestea sunt serviciile ce le putem oferi in cadrul lucrailor topografice.

   Topografia (din limba greaca topo-loc si graphos-a desena)este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor , determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane, nu se ţine seama de curbura Pământului), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi şi planuri,  a modului în care sunt dispuse în spaţiu elementele unui ansamblu, cu descrierea amănunţită a unui loc sub raportul aşezării, configuraţiei etc.;.

   Măsurătorile de teren împreună cu reprezentarea lor pe plan se numesc ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul topografic sau harta topografică, pe care punctele de pe suprafaţa terestră sunt redate prin cele trei coordonate (x, y, z), adică atât în plan cât şi în spaţiu.

   Ca urmare, în cadrul topografiei se disting două părti disticte:

 • planimetria,  care se ocupă cu reprezentarea pe planuri şi hărţi a proiecţiei orizontale a obiectelor de pe suprafaţa terestră;
 • altimetria, care se ocupă cu reprezentarea reliefului pe planuri şi hărţi.

Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

   Topografia este esentiala in cadrul intocmirii lucrarilor de cadastru!

   Dispunem de tehnologie de ultima generatie si personal calificat, fiind in masura sa va ofere o gama completa de servicii topografice:

 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD,PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate: dwg, dxf, pdf, tiff, etc.);
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Plan de situatie la platforme industriale;
 • Ridicari topograficepentru proiecte de construire/extindere/demolare;
 • Masuratori topografice privind studiile arheologice;
 • Planuri de situatie necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, alimentare cu apa, reabilitari de orice tip, etc);
 • Trasarea axelor si a cotelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 • Trasare limite proprietatein conformitate cu coordonatele avizate;
 • Consultanta de specialitate. 

   Geodezie Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

   Geodezia este disciplina care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea pământului, inclusiv a câmpului său gravific într-un spațiu tridimensional în funcție de timp si reprezentarea acestora sub forma de harti.  Masuratorile geodezice se executa pe suprafete mari, unde trebuie tinut cont de curbura Pamantului.

   Scopul geodeziei: determinarea poziției unor puncte/obiecte, poziție care este dată printr-un set de coordonate.

   Societatea noastra vine in ajutorul dumneavoastra cu urmatoarele servicii in domeniul geodeziei, si anume:

 • Crearea reţelelor geodezice locale cu ajutorul Sistemului Global de Poziţionare  – GPS (Global Positioning System)
 • Indesiri sau extinderi dereţele geodezice locale
 • Identificare, pozitionare, determinare coordonate, figurare imobile in Sistem Stereografic 1970

 

Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf

 

 

   Scoatere din circuitul agricol – continut documentatie

   Societatea noastra va ofera servicii cu privire la scoaterea din circuitul agricol atunci cand este necesara schimbarea categoriei de folosinta din arabil in curti constructii pentru terenurile extravilane.

   Atunci cand terenul este in intravilanul localitatii, trecut in PUG – ul localitatii, nu este necesara scoaterea din circuitul agricol. Aceasta se face odata cu Autorizatia de construire.

   Totusi, daca scoaterea este necesare specificata prin Certificatul de urbanism, sunt trei etape care se desfasoara succesiv: 

   Etapa 1. Obtinere Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF)

   Acte necesare:

 1. Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
 2. Extrasul de Carte Funciara pentru informare in copie xerox;
 3. Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului in copie xerox;
 4. Documentatia Cadastrala in copie xerox;
 5. Certificatul de Urbanism (pe care sa fie trecuta Hotararea de Consiliu , numarul din data prin care terenul a fost trecut in intravilan) , insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol in copie xerox;

   Elaboram urmatoarele piese ce se vor anexa la dosar , in plus fata de cele mentionate mai sus (piese care sunt furnizate de catre proprietar):

   – Plan de situatie pentru imobilul propus pentru scoaterea din circuitul agricol;

   – Plan de incadrare in zona pentru imobilul propus Schita cu amplasamentul propus al obiectivului pe care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;

   Urmatoarele piese la dosar se intocmesc de catre angajatii ANIF ( nu cad in sarcina proprietarului decat plata taxelor)

 1. Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;
 2. Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
 3. Copii ale documentelor de plata a taxelor.

   Documentatia se depune la sediul A.N.I.F. (Comuna Berceni – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

   Avizul ANIF se ridica de la sediul A.N.I.F. (Oras Giurgiu, jud. Giurgiu – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

   Taxa ANIF (pentru terenuri de pana in 500mp) – 300ron 

   Etapa 2.  Obtinere Aviz O.C.P.I (Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara)

   Pentru obtinerea avizului OCPI societatea noastra va intocmi un dosar (3 exemplare).

   Dosarul trebuie sa contina urmatoarele piese furnizate de catre proprietar:

 1. Aviz A.N.I.F. – de la punctul 1.;
 2. Cerere tip (formular tipizat) Toate piesele din dosarul initial depus la A.N.I.F.;
 3. Plata taxe avizare.

   Acesta va fi depus la OCPI de catre societatea noastra 

   Etapa 3. Avizare, ridicare aviz de la D.A.D.R (Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala)

   Documentatia depusa la sediul OCPI este trimisa apoi la DADR, urmand ca dupa solutionarea acesteia,  sa se ridice de la sediul D.A.D.R. decizia finala de scoatere din circuitul agricol.

   Taxele platite la depunerea dosarului la OCPI  contin si contravaloare taxelor catre DADR conform tabelului: 

Tarife aferente analizei si verificarii documentatiei percepute de OCPI

Suprafata

Regim normal (10 zile)

Regim urgenta (3 zile)

De la 1 – 10000 mp

250 RON

1500 RON

De la 10001 – 500000 mp

500 RON

2000 RON

Peste 500001 mp

700 RON

3000 RON

 

 

 

 Certificat de performanta energetica 

   Certificatul Energetic (Certificatul de Performanta Energetica) este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie ,  precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. (definitia din Metodologia MC-001/2006) 

   Certificatul Energetic atesta cat de eficienta este sau nu o cladire in consumul resurselor – combustibil, energie electrica, energie termica – pentru a oferi conditiile optime de functionare. 

   Performanta energetica se refera la tot ceea ce implica o buna functionare a cladirii: incalzirea termica a incaperilor, incalzirea apei pentru consum, racirea, ventilarea, iluminatul sau orice alte utilitati.  

   Ce acte/date sunt necesare?Cadastru Rosiori de Vede - Cristina Georgescu - Topograf 

   Lista cu documente necesare audit energetic: 

   – plan(cadastru) apartament / casa / cladire pentru care doresti sa realizam certificatul energetic;

   – adresa corecta si completa a proprietatii pentru care doresti sa realizam certificatul energetic; 

   – detalii cu privire la peretii exteriori; planseul inferior; planseul superior; tipul de tamplarie exterioara;

   – anul in care a fost executata cladirea/ apartamentul / casa pentru care se face certificatul energetic;

   – destinatia cladirii / apartamentului / casei pentru care se face certificatul energetic (vanzare, inchiriere, receptie terminare lucrari casa). 

   Daca le aveti pe acestea, jumatate din problema este rezolvata. Cu aceste documente necesare auditului energetic se rezolva si cealalta jumatate a problemei, fiind responsabilitatea auditorului energetic abilitat. 

   Auditorul preia documentatia si face o vizita la adresa respectiva, pentru a verifica toate aspectele necesare la fata locului. Toata actiunea se va finaliza cu ceea ce va intereseaza, obtinerea certificatului energetic.  Auditorul va va consilia si va va explica clar ce urmeaza dupa predarea acestor documente necesare auditului energetic. 

   Cat dureaza si cat costa un certificat energetic? 

   O asemenea certificare dureaza de la 1-7 zile de la depunerea completa a dosarului. 

   Costurile pornesc de la 150 lei pentru o garsoniera. 

   Certificatul se emite pe adresa poștală a locuinței și are valabilitate 10 ani. 

   Societatea noastra va ajuta sa dobanditi acest Certificat de Performanta Energetica!

Galerie foto