Cabinet Particular Certificate Energetice Breaza

Certificate Energetice Breaza

KIMOSERV SRL - Audit Energetic - Certificate Energetice

Cabinet Particular Certificate Energetice Breaza reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre KIMOSERV SRL - Audit Energetic - Certificate Energetice - Cabinet Particular Certificate Energetice Breaza. Cabinet Particular Certificate Energetice Breaza Certificate Energetice Intocmire si Eliberare


   Biroul de proiectare si consultanta pentru servicii energetice in cladiri si localiati  este situat in municipiul Campina si poate deservi cu rapiditate clienti din judetele Prahova, Dambovita, Buzau, Brasov, Municipiul Bucuresti.


   Va punem  la dispozitie urmatoarele categorii de specialisti:
- Auditori energetic pentru cladiri, gradul I-constructii Instalatii, atestati de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
- Manager energetic urban, autorizat de Directia de Eficienta Energetica (DEE) - Ministerul Energiei;
- Ingineri instalatii pentru constructii;
   Specialistii nostrii sunt in continua pregatire profesionala,  fiind  membrii ai asociatiilor profesionale: AIIR - Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania; OAER – Ordinul auditorilor energetici din Romania,  AAECR –Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania; SAMER - Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România.

certificat_energetic_9_400_07

Servicii

 

SERVICII SI DOCUMENTATII CE POT FI INTOCMITE:


- Certificat de performanta energetica  pentru  toate tipurile de cladiri  solicitate la: vanzare cumparare cladiri, inchirieri cladiri, receptie lucrari autorizate in scopul obtinerii procesului verbal de receptie, informativ, pentru lucrari de reabilitare si modernizare termica si energetica;
- Raport de audit energetic solicitat in cazul reabilitarilor  termice , modernizarii energetice, interventiilor asupra cladirilor in scopul  identificarii solutiilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor;
- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica solicitat in certificatele de urbanism conform legii 372/2005 republicata 2020;
- Verificarea  cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi și la  clădirile existente, unitățile de clădire supuse unor lucrări de renovare majoră, precum și în cazul instalării/ înlocuirii/ modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor;
- Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nearly Zero Energy Buildings) nZEB;
- Consultanta tehnica de specialitate in proiectarea si executia cladirilor nZEB; verificarea incadrarii cladirii in categoria cladirilor nZEB, instruirea personalului de specialitate, arhitecti, ingineri constructii civile, ingineri constructii instalatii, personal din departamentele urbanism, investitii din cadrul UAT-urilor privind conceptul si cerintele unei cladiri zero energie;
- intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice a localitatii (PIEE)-pentru localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori conform legii 121/2014 completata cu OUG 184/2020;
- Management energetic pentru localitati cu o populație mai mare de 20.000 locuitori conform legii 121/2014 completata cu OUG 184/2020;
- Asistenta tehnica de specialitate pentru lucrari de reabilitari termice la cladiri existente,  identifica  solutii de crestere a performantei energetice a cladirilor, pentru constructii noi in timpul executiei in domeniul higro- termic si instalatii interioare;
- Determinari cu camera de termoviziune.

 

INFORMATII SUPLIMENTARETarifare/ Documente necesare


1.Certificate de performanta energetica


*Certificat de performanta energetica pentru apartamente, in scopul vanzarii –cumpararii/ inchirierii -  preturi 170-220 lei
   Documente minim necesare :
- Extras de carte funciara ANCPI
- Releveu apartament**Certificat de performanta energetica pentru cladiri individuale (locuinte,  cladiri cu alte destinatii)  in scopul vanzarii – cumpararii / inchirierii.
   Tarifarea se face functie de complexitatea  documentatiei  puse la dispozitie de beneficiar, regimul de inaltime, varietatea materialelor de constructie utilizate - preturi: 400-700 lei.
   Documente necesare:
- Planuri de arhitectura sau relevee pentru fiecare nivel, daca acestea exista;
- Extras carte funciara ANCPI.


***Certificat de performanta energetica pentru cladiri individuale noi (locuinte, cladiri cu alta destinatie) in scopul  receptiei finale, la terminarea lucrarilor de constructie autorizate. Tarifarea se face functie de complexitatea  documentatiei  puse la dispozitie de beneficiar. Tarif 420-700 lei.
   Documente minim necesare:
- Documentatia DTAC planuri de arhitectura, instalatii,
- Autorizatia de construire.
   Termenul maxim de intocmire a unei documentatii  este de  2-4  zile pentru cladiri cu destinatia locuinta si 7 zile pentru cladiri cu  alte destinatii.

   Se va efectua o vizita la amplasament, necesara preluarii datelor specifice.2.Raport audit energetic pentru cladiri


   Documentatie elaborata în urma desfăsurării activității de audit energetic al clădirii,  care contine evaluarea performantei energetice a clădirii în conditii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructie - instalatii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat) certificatul de performanta energetica, identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficientei economice a acestora.
    Documente minim necesare:
- Documentatia DTAC (memoriu arhitectura, relevee si planuri de arhitectura situatia proiectata)
- Expertiza tehnica rezistenta si stabilitate  a constructiei existente
- Certificatul de urbanism.
   Tarifarea se face functie de complexitatea   lucrarii si destinatia cladirii. Tariful porneste de la 1200 lei pentru cladiri individuale cu destinatie locuinta.

 

3.Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica- documentatie care prezinta fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienta.

 

   Documente minim necesare:
- documentatia DTAC (memoriu arhitectura, planuri de arhitectura situatia proiectata, plan de incadrare in zona),
- informatii despre accesibilitatea la reteua de gaz natural, energie electrica, optiunile beneficiarului privind utilizarea surselor regenerabile
- expertiza tehnica rezistenta si stabilitate  a constructiei existente
- certificatul de urbanism.
   Tarifarea se face functie de complexitatea  lucrarii si destinatia cladirii. Tariful minim  este de 450 lei pentru cladiri individuale cu destinatie locuinta.

 

4.Verificarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi și la  clădirile existente


   Documentatie tehnica intocmita in scopul indeplinirii cerintelor legii 372/2005 republicata 2020 avand la baza  Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 157/2007.
   Verificarea contine:
- Calculul rezistentelor termice pentru  elementele anvelopei.
- Calculul Coeficientului Global de Izolare  Termică [ G ].
- Calcule preliminare privind consumului  anual de energie primara pentru incalzire  din surse fosile si a emisiilor de CO2.
- Cerinte minime de confort higrotermic în clădirile noi
   Documente minim necesare:
- documentatia DTAC (memoriu arhitectura, relevee  in cazul cladirilor existente)
- planuri de arhitectura pentru situatia proiectata
- memoriu tehnic instalatii HVAC)
- certificatul de urbanism.
   Tarifarea se face functie de complexitatea lucrarii si destinatia cladirii. Porneste de la 400 lei pentru cladiri individuale cu destinatie locuinta.

 

5.Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB)


   În baza legii privind performanța energetică a clădirilor nr. 372/2005 cu completările ulterioare, inclusiv prin legea nr. 101/2020, O.M. MDRAP nr. 386/2016, autoritatea publică locală informează publicul larg asupra obligativității ca la obținerea autorizației de construire pentru clădiri noi, acestea să îndeplinească nivelurile de performanță energetică impuse prin cadrul legal începând cu 31 Decembrie 2020.
   În acest scop, se impune analiza conformării energetice a clădirilor nou proiectate, precum și analiza fezabilității utilizării unor sisteme alternative cu eficiență energetică ridicată pentru asigurarea încadrarii clădirii în conceptul și nivelul de performanță energetică aferent cladirilor cu consum energetic aproape egal cu zero – (nearly Zero Energy Buildings) nZEB.
   Intocmirea unei documentatii tehnice de conformare energetica care contine  recomandarea tehnica privind asigurarea nivelului optim de izolare termica, solutii specific privind asigurarea confortului in cladirea proiectata si solutii alternative cu eficienta ridicata privind asigurarea parametrilor de confort in cladirea proiectata inclusive SRE. Comparatia valorilor obtinute in situatia proiectata cu valorile impuse conform legii 372/2005 republicata 2020 si O.M. MDRAP nr. 386/2016.
   Documente minim necesare:
- documentatia DTAC (memoriu arhitectura, relevee  in cazul cladirilor existente,  planuri de arhitectura pentru situatia proiectata)
- memoriu tehnic instalatii HVAC
- certificatul de urbanism.
   Tarifarea se face functie de complexitatea   lucrarii si destinatia cladirii. Tariful minim  este de 600 lei pentru cladiri individuale cu destinatie locuinta.

 

6.Intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice a localitatii (PIEE)-pentru localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori


   PIEE este un document care definește acțiuni, responsabilități și termene de realizare concrete în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și a reducerii consumului de energie pe termen scurt, mediu și lung al autorității administrative locale.
   Prin PIEE, localitățile demonstrează cum vor contribui la atingerea țintelor naționale în domeniul eficienței energetice și a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie. Structura PIEE este in concordanta cu MODELUL pentru întocmirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) aferent localităților cu o populație  mai mare de 5000 locuitori- elaborat si impus de Directia de Eficienta Energetica (DEE) - Ministerul Energiei.

 

7.Management energetic pentru localitati cu o populație mai mare de 20.000 locuitori (Pachet de servicii conform modelului de contract impus de Directia de Eficienta Energetica (DEE) - Ministerul Energiei)


   Tarifarea este negociabila functie de serviciile contractate si de rangul localitatii.

Galerie foto