Cabinet Particular Certificate Energetice Cristuru Secuiesc

Certificate Energetice Cristuru Secuiesc

AUDITOR ENERGETIC - DUMBRAVA ANDREI ADRIAN - CERTIFICATE ENERGETICE PENTRU CLADIRI CRISTURU SECUIESC

Cabinet Particular Certificate Energetice Cristuru Secuiesc reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre AUDITOR ENERGETIC - DUMBRAVA ANDREI ADRIAN - CERTIFICATE ENERGETICE PENTRU CLADIRI CRISTURU SECUIESC - Cabinet Particular Certificate Energetice Cristuru Secuiesc. Cabinet Particular Certificate Energetice Cristuru Secuiesc Certificate Energetice Intocmire si Eliberare


 

    Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată in funcţie de beneficiarul potenţial al raportului, ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii.

   Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului. 

 

Tratăm fiecare client cu seriozitate şi promptitudine!

Ne puteti contacta la telefon 0722.133.053 / 0268.260.851

sau pe email: adidumbrava29@gmail.com

 

certificatenergeticobligatoriu_400

 

 

Servicii

 

Dumbrava Andrei-Adrian Auditor energetic pentru cladiri

 

CERTIFICATUL ENERGETIC este necesar pentru: certificat_energetic_2

-locuinţe unifamiliale

-blocuri de locuinţe

-birouri

-clădiri ale instituţiilor de învăţământ

-spitale

-hoteluri / restaurante

-săli de sport

-clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie

-clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

 

   Certificatul nu este necesar pentru clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită. De asemenea, documentul nu este necesar pentru clădiri folosite ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios, pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie, pentru clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de patru luni pe an, pentru clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 de metri pătraţi.

 

AUDITUL ENERGETIC presupune:

 • Evaluarea prin calcul a performantelor termoenergetice ale sistemului de anvelopa al locuintei
 • Verificarea acumularii de apa de la an la an in structura interioara a elementelor de constructie
 • Verificarea cuantumului coeficientului global de izolare termica a cladiriicertificat_energetic_9_400_02
 • Solutii pentru reducerea consumului de energie pentru incalzire si apa calda menajera, fara diminuarea confortului
 • Solutii de reabilitare/modernizare termica a anvelopei cladirii
 • Analiza economica asupra solutiilor propuse
 • Aceste servicii sunt incluse in acest certificat energetic.

 

   Cea mai importanta piesa este Cartea tehnica a constructiei – documentatia care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente care contine toate elementele necesare calculului determinarii performantei energetice a imobilului dumneavoastra, dupa cum este enumerat mai jos:

 • partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei;
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor;
 • structura anvelopei cladirii;
 • tipul de usi si ferestre;
 • alcatuirea elementelor de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura (spatii secundare);
 • planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum si electrice (iluminat).

 

   In cazul cand aceasta documentatia de baza lipseste, se va executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

 

Dumbrava Andrei-Adrian Verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

Competente:
-se verifica documentatia tehnica de proiectare a instalatiilor electrice tehnologice, necesara obtinerii autorizatiei de construire;
-se verifica documentatiile tehnice si detaliile de realizare a montajului instalatiilor electrice tehnologice, sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectarii cerintelor impuse de normativele tehnice si prescriptiile energetice in vigoare;ssm7_400
    In cadrul biroului nostru se verifica tehnic proiectele intocmite in urma unor rapoarte elaborate de catre experti tehnici de calitate si extrajudiciari, in vederea confirmarii ca proiectele respecta cerintele stabilite de lege.
    Verificatorul de proiecte autorizat are dreptul de a verifica orice proiect de instalatii electrice lehnologice sau parti electrice apartinand unor proiecte complexe, atat  cele racordate/apartinand SEN, cat si cele aferente unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna si stampila documentele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia supusa verificarii este corespunzatoare din punctul de vedere al cerintelor prevazute in legislatie si reglementarile aplicabile.
    In scopul evitarii conflictului de interese, verificatorul de proiecte nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau la a caror  elaborare a participat.

Dumbrava Andrei-Adrian Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

Competente:
-se analizeaza conditiile de amplasament si de exploatare a lucrarilor de instalatii electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice si tehnologice ale acestor instalatii si ale capacitatilor energelice din care acestea fac parte;
-se analizeaza starea lucrarilor de montaj al instalatiilor electrice tehnologice, in perioada normata de functionare sau in afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;
-se analizeaza documentele care au stat la baza  realizarii lucrarilor de montaj al instalatiilor electrice tehnologice in fazele de proiectare, executie si exploatare;
-se analizeaza modul de aplicare a prevederilor reglementarilor tehnice care au stat Ia baza realizarii lucrarilor de instalatii electrice tehnologice si ale celor in vigoare Ia data efectuarii expertizei tehnice de calitate.proiectare_instalatii_electrice_400

   Expertul tehnic de calilate extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, in cazuri justificate, masuratori sau verificari suplimentare care sa permita evaluarea corecta a bunei functionari a instalatiilor tehnologice analizate.
   Expertul tehnic de calilale si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice elaboreaza  raportul  de expertiza tehnica de calitate cuprinzand solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a deciziei de interventie ce se insuseste catre proprietarii sau administratorii lucrarilor de instalatii electrice si, dupa caz, de catre  investitor.
   Expertul tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice semnaleaza situatiile in care,in urma interventiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refera raportul de expertiza tehnica de calitate intocmit.
   Expertizarea tehnica de calitate a lucrarilor de instalatii electrice tehnologice este o activitate complexa care se efectueaza de catre experti tehnici de calitate si extrajudiciari autorizati in domeniul instalatiilor electrice tehnologice, atunci cand un act juridic sau un organism cu atributii de control al statului  in domeniul lucrarilor de instalatii electrice prevede acest lucru sau cand o situatie deosebita o impune pentru rezolvarea unor situatii care intervin Ia lucrarile  existente:
- in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activitatilor tehnologice;
– in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii tehnice aferente lucrarilor de montaj pentru evaluarea capacitiatii acestora de satisfacere a cerintelor conform legii;
- rezolvarea divergentelor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de montaj.
   Daca expertul tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice ajunge in mod justificat Ia concluzia ca se impune luarea unor masuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave, precum victime omenesti sau pagube materiale, le va aduce la cunostinta, in scris, proprietarilor sau administratorilor lucrarilor de instalatii electrice si, dupa caz, investitorului, care sunt obligati sa le puna in aplicare.

Image result for audit energetic

 

Galerie foto