Cabinet Particular Certificate Energetice Domnesti

Certificate Energetice Domnesti

NICOLAE BUDAU - CERTIFICATE ENERGETICE - DOMNESTI

Cabinet Particular Certificate Energetice Domnesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre NICOLAE BUDAU - CERTIFICATE ENERGETICE - DOMNESTI - Cabinet Particular Certificate Energetice Domnesti. Cabinet Particular Certificate Energetice Domnesti Certificate Energetice Intocmire si Eliberare


 Certificatul de performanţă energetică este întocmit pentru clădirile care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore.
   Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
   Certificatul de eficienţă energetică este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică consumurile energetice ale acesteia.

   Documentul este necesar pentru:
- locuinţe unifamilialeaudit10_400
- blocuri de locuinţe
- birouri
- clădiri ale instituţiilor de învăţământ
- spitale
- hoteluri/restaurante
- săli de sport
- clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie
- clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.
   În certificatul de performanţă energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unităţi de clădire.
   Performanţa energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 1 la 100, care este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.
   Totodată, performanţa energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele şapte clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an.

 

Pentru informatii suplimentare si oferta de pret personalizata:

0728.873.200

nicolaebudau@yahoo.com

audit6_400

Servicii

1. Certificate de performanta energetica


   Elaboram certificatul de performanţă energetică, la solicitarea investitorului, proprietarului sau administratorului clădirii ori unităţii de clădire.
   In baza atestatului de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, realizam auditul energetic pentru clădiri sau unităţi de clădire, întocmim certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic.
   Pentru a putea emite certificatul energetic, sunt necesare colectarea si prelucrarea anumitor informatii, operatiuni ce presupun o vizita a locuintei ce urmeaza a fi certificata.audit1_400_02
   Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scarii, balcoane), cu luarea de notite, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalatiilor cladirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor imbunatatiri realizate si a oricaror detalii esentiale necesare calculelor.

   Dosarul va cuprinde următoarele documente:
- planul general de încadrare în zonă al imobilului (scara 1:2000), cu precizarea punctelor cardinale;
- planuri de arhitectură - faţade şi secţiuni pentru subsol, parter, etajul curent, ultimul etaj, terasă;
- planuri cu secţiuni longitudinale şi transversale;
- planuri pentru instalaţiile de încălzire şi apă caldă de consum;
- releveu apartament (scara 1:100);
- detalii constructive pentru pereţi, planşeu peste subsol, planşeul de sub mansardă sau terasă;
- fişa tehnică pentru centrala termică, calorifere şi tâmplăria termoizolantă, dacă acestea au înlocuit recent dotările originale ale imobilului;
- facturi de apă caldă, apă rece, energie termică sau de combustibil pentru centrala termică a clădirii.

 

2. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata necesar pentru autorizatia de construire


   Acest tip de studiu este solicitat de către Primărie prin Certificatul de Urbanism , la obtinerea Autorizatiei de construire. Studiul este cerut conform Legii 372/2005 modificată prin Legea 156/2016 .
   Studiul mai este denumit uneori Studiu de eficienţă energetică sau Studiu privind performanţa energetică.
   Obiectul studiului, este cel prevăzut de Legea 372/2005. Astfel, se evaluează cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată la clădirea proiectată.
   Sistemele alternative de eficienţă ridicată evaluate în studiu, sunt cele prevăzute în Legea 372/2005, respectiv - reţea de termoficare, instalaţii de panouri solare, pompe de căldură, recuperatoare de căldură, sisteme de cogenerare, etc.

 

Pentru mai multe informatii si consultanta in domeniu va rugam sa ne contactati!

Galerie foto