Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Iasi

Consultanta Fonduri UE Iasi

Sigm Home Projects S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Iasi

Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Iasi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Sigm Home Projects S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Iasi - Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Iasi. Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Iasi Studii de Fezabilitate, Audit Proiect European, Fonduri Nerambursabile, Studii de Piata, Programul Operational Regional, FEADR, Intocmire Documentati pentru Finantare Proiecte Europene


   Sigm Home Projects S.R.L. este specializată pe servicii de proiectare și consultanță tehnică în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole.
 
   STUDII DE PRE-FEZABILITATE, STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTARE TEHNICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚII
 
  Începând cu anul 2011, Sigm Home Projects S.R.L.  oferă toate tipurile de servicii ce țin de domeniul proiectării construcțiilor într-un mod integrat, pentru a crea un răspuns coerent la cerințele clientului, fiind ghidați de codul deontologic de exercitare a profesiei de inginer, și nu numai, respectând regulile scrise ale proiectării, și anume:
 • Asigurarea calității arhitecturale și tehnice a soluțiilor prin folosirea de personal calificat și în concordanta cu legile și standardele în vigoare;
 • Adaptabilitate în soluțiile propuse;Consultanta Fonduri Europene Iasi
 • Înțelegere și conformare fata de cerințele clientului;
 • Promptitudine și eficienta în alocarea și gestionarea resurselor. 
   Începând cu anul înființării compania a acumulat un portofoliu divers și consistent de proiecte:
 • Locuințe individuale sau în cadrul unor imobile cu mai multe apartamente, clădiri de birouri multi etajate, sedii administrative – primarii, centre comerciale, centre culturale, dispensare comunale, clinici medicale pentru diagnostic și tratament, stadioane și terenuri de sport cu gazon artificial, hale industriale pentru producție și depozitare, pavilioane expoziționale, parcuri cu locuri de joaca pentru copii și grădini publice, cat și proiecte urbanistice de detaliu (PUD) și zonale (PUZ).  
   De asemenea, S.C. “SIGM-HOME PROJECTS” S.R.L. poate asigura – în mod indirect, prin colaboratori de o reala calitate – realizarea lucrărilor de proiectare și pe alte specialități din construcții (topografie, geotehnica, arhitectura, instalații, drumuri, poduri, design interior, etc.), cu obținerea verificării proiectelor de la verificatori atestați MLPAT. Rapid și la preț minim.
  
   Ca urmare, biroul de proiectare al S.C. “SIGM-HOME PROJECTS” S.R.L. oferă servicii de proiectare generala, completa, în construcții (industriale, civile, agricole și speciale).
 
   Sigm Home Projects S.R.L. oferă:Consultanta Fonduri Europene Iasi
 • Consultanta specializata;
 • Prezentare 3D;
 • Proiectare urbanism;
 • Proiectare arhitectura, orice tip de program;
 • Proiectare structura de rezistenta;
 • Proiectare instalații;
 • Restaurare – consolidare;
 • Întocmire Proiect Autorizație de Construire;
 • Obținere avize;
 • Etapizare proiect, devize construcții;
 • Recepționarea lucrării;
 • Amenajări exterioare;
 • Design interior.
   
Sigm Home Projects S.R.L. se remarca prin:
 • Echipa cu experiența formata din 5 consultanți, dinamica, vorbitoare de limbi străine;Consultanta Fonduri Europene Iasi
 • Echipa cu experiența formata din 15 ingineri proiectanți, arhitecți, instalatori, experți și verificatori;
 • Nu încheiem contracte de consultanta și proiectare decât dacă suntem siguri ca proiectul este eligibil;
 • Nu încheiem contracte de consultanta și proiectare decât dacă proiectul are o șansa reala de selectare;
 • Înainte de semnarea contractului de consultanta explicam clientului toate riscurile pe care si le asuma;
 • Nu percepem onorarii pentru discuțiile preliminare încheierii contractului de consultanta;
 • Oferim servicii de antreprenoriat general;
 • Oferim servicii de management de proiect;
 • La stabilirea temei de proiectare oferim cel putin 3 soluții diferite pentru construcții si utilaje tehnologice;
 • Oferim asistenta gratuita pe perioada de monitorizare a proiectului.
   Având in vedere toate acestea putem sa susținem fără ezitare ca oferta noastră de servicii este una completa având la baza o abordare complexa a necesitaților impuse de proiect.

Servicii

   Sigm Home Projects S.R.L. va ofera urmatoarele servicii:
 
   Consultanta 
 
   Servicii complete si complexe, care sa va ajute sa obtineti banii necesari realizarii investitiei, incepand cu identificarea posibilitatilor concrete de finantare adecvate proiectului dumneavoastra, continuand cu elaborarea documentatiei corespunzatoare cererii de finantare si pana la obtinerea efectiva a fondurilor nerambursabile.
   Sigm Home Projects S.R.L. ofera si servicii de consultanta si management de proiect, pe toata durata derularii investitiei, precum si servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei.  Consultanta Fonduri Europene Iasi 
   Proiectare
   Dezvoltarea proiectelor este realizată folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, folosind soluții software CAD, ceea ce conduce la o durată scurtă de execuție a proiectului final și operarea rapidă a eventualelor modificări, în funcție de cerințele de adaptare ce pot interveni în faza de execuție efectivă.
   Activitatea de consultanțăși asistență tehnică de șantier asigurată de S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. constă în consultanțăprivind investiții și urmărirea execuției lucrărilor pe șantier, prin inspectori autorizați,  materializandu-se, în principal, prin:
 •     Consultanță în alegerea terenului;
 •     Studii cadastrale;
 •     Studii de prefezabilitate si fezabilitate;
 •     Verificarea proiectelor, conform cerintelor, astfel:Consultanta Fonduri Europene Iasi
  •     A1; A2 – Rezistenta si stabilitatea constructiei pentru beton si metal;
  •     AF – Rezistenta si stabilitatea fundatiilor;
  •     B – Siguranta in exploatare a constructiei;
  •     C – Protectia la foc a cladirii;
  •     D – Sanatatea oamenilor;
  •     E – Economia de energie, protectia termica si hidro a constructiei;
  •     F – Protectia de zgomot a constructiei;
  •     A4 – Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si arcaje;
  •     B2 – Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje;
  •     D2 – Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje;
  •     Is, It, Ig, Ie -Instalatii sanitare, termice, gaze, electrice.
   Urmărirea execuției lucrărilor pe Șantier prin Diriginți de șantier autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare.
   Consultanță în elaborarea de documentații pentru obținerea de fonduri europene și consultanță acordatăîn perioada de implementare a proiectelor, prin personal specializat alături de coladoratorii noștri consultanți pe fonduri europene.
   Proiectarea se asigură de către un colectiv tanar și dinamic, atât de arhitecți cât și de ingineri specializați în structuri din beton armat, structuri din zidarie confinată, structuri metalice sau structuri mixte, precumși alături de catre colaboratorii noștri – specialiști verificatori și experți tehnici atestați.Consultanta Fonduri Europene Iasi
   Realizarea proiectelor structurilor de rezistenta se face cu respectarea legislației în domeniu, a normelor tehnice de proiectare în vigoare precum și cu respectarea cerințelor funcționale și estetice ale proiectului de arhitectură.
   Calitatea serviciilor de consultanțăși proiectare cat și a serviciilor de asistență tehnică este rezultatul obținut prin aplicarea unei strategii coerente, pornind de la calificarea personalului și continuând cu calitatea soluțiilor și serviciilor oferite, prin obținerea finalității acestui proces în condiții de maximă eficiență financiară.   
  
   Avizare
 
   Serviciile furnizate de proiectare și inginerie alături și de alte servicii tehnice, constau în realizarea de proiecte pentru construcții industriale, civile, edilitare, proiecte de infrastructura (rețele de alimentare cu apăși canalizare, energie electrică, drumuri, stații de tratare apa), centrale termice, surse de producere și/sau stocare gaze tehnice și proiecte de sistematizare terenuri și de urbanism.
   Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constand din:
 •     Intocmirea documetatiei necesare obținerii Certificatului de Urbanism;
 •     Conceptul tehnologic al investiției (stabilirea fluxurilor optime și a instalațiilor / echipamentelor)
 •     Conceptul de arhitectură (stabilirea soluției de arhitectură – Anteproiectul);
 •     Intocmirea Proiectului Tehnic;Consultanta Fonduri Europene Iasi
 •     Expertize tehnice ale construcțiilor, instalațiilor aferente;
 •     Scenarii la incendiu
 •     Consultanță și Proiectare amenajari interioare / exterioare;
 •     Intocmirea Documentației pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 •     Obținerea avizelor;
 •     Intocmirea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții/desființare;
 •     Intocmire Antemasurători, Caiete de Sarcini, Evaluare costuri lucrări – Devize;
 •     Intocmire Detalii de Execuție.
   Design
 
   Servicii de design interior.
 

Galerie foto