Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Suceava

Consultanta Fonduri UE Suceava

Servicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava UMV GRUP ASIG SRL

Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Suceava reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Servicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava UMV GRUP ASIG SRL - Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Suceava. Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Suceava Studii de Fezabilitate, Audit Proiect European, Fonduri Nerambursabile, Studii de Piata, Programul Operational Regional, FEADR, Intocmire Documentati pentru Finantare Proiecte Europene


Suntem o echipa stabila si pragmatica, cu mari ambitii de a se impune pe o piata aflata intr-o continua dezvoltare. Aceste atuuri au condus la succesul UMV GRUP ASIG SRL in decursul timpului, insa ceea ce ne
defineste este in primul rand etica profesionala in colaborarile cu partenerii nostri.

Servicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava

Prin accentul pus pe excelenta, angajamentul nostru pentru realizarea / intocmirea in prima etapa a:

-cererilor de finantare,

-planurilor de afaceri,

-studiilor de fezabilitate,

-analizelor economico-financiare,

-memoriilor justificative,

-urmate de inregistrare la sediul autoritatii contractante a dosarului cererii de finantare nerambursabila,

iar in a doua etapa de intocmire a:

-notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile,

-verificarea ofertelor primite din partea potentililor furnizori participanti la procedura de achizitie,

-intocmirea raportului privind procedura de achizitie,

-organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare, verificarea incadrarii

activitatilor in bugetul previzionat dar si inaintarea propunerilor pentru realocarea sumelor ramase –

pe alte linii bugetare,

-verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare,

-monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament din cadrul societatii

partenerilor,

-vor conduce la atingerea obiectivelor potentialului partener, intr-un cadru procedural bazat pe

profesionalism si dedicatie, in felul acesta UMV GRUP ASIG SRL, urmarind sa devina sinonim cu acel

consultant pe care va puteti baza intotdeauna.

Atentia acordata atat colaboratorilor cat si partenerilor, au avut un rol determinant in trecut si va

continua sa contureze viitorul nostru!

Servicii

   Va punem la dispozitie sprijinul si informatiile necesare pentru intocmirea si implementarea proiectelor alese!Servicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

   Programul Operational Competitivitate, este menit sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce proveste sprijinul insuficient pentur cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate. Aceste doua carente, alaturi de alte deficiente structurale, ca de exemplu, mediul de afaceri fragil sau productivitatea scazuta in industrie si servicii, fac imposibila utilizarea potentialului competitiv existent

   Prin interventiile sale, Programul se doreste a fi unul dintre factorii-cheie care sa contribuie la imbunatatirea accesului, securitatii si utilizarii de tehnologii informationale si de comunicare de calitate, precum si la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, cu scopul de sprijinire a competitivitatii economice si dezvoltarii in Romania, contribuind, totodata, indirect, la imbunatatirea unor domenii precum educatia, sanatatea, incluziunea sociala sau reducerea saraciei.

DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Programul National Strategic este centrat pe trei aspecte-cheie:

  • facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a comtribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural, in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia muncii
  • mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere
  • gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Programul Operational Regional 2014 – 2020, are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala (PDR), fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si / sau cu strategiile sectoriale / nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategie la nivel european.

Obiectivul general al POR 2014 – 2020, il constituie „cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale” prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehologic.

FONDURI GUVERNAMENTALEServicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava

Tineri intreprinzatori

Start

Comert

IMM Rural

Microindustrializare

Fonduri Nerambursabile pentru IMM-uri

Incubatoare de Afaceri

Femeia Manager

Programul "Inovare Verde in Industia din Romania"

Schema de Ajutor MINIMIS "Locuri de Munca Subventionate"

 

Servicii de Consultanta Accesare Fonduri Europene Suceava 

 

Galerie foto