Cabinet Particular Contabil Bucuresti-Sector 1

Contabil Bucuresti-Sector 1

CLASA FIN EXPERT CONT - Sector 1 - Bucuresti

Cabinet Particular Contabil Bucuresti-Sector 1 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre CLASA FIN EXPERT CONT - Sector 1 - Bucuresti - Cabinet Particular Contabil Bucuresti-Sector 1. Cabinet Particular Contabil Bucuresti-Sector 1 Servicii de Contabilitate, Contabilitate Primara, Expert Contabil, Balante de Verificare, Bilant Contabil, State Salarii, Calcul Contributii Sociale, Intocmire de Cont TVA, Impozit Profit, Bilant Anual, Salarizare, Consultata Contabila, Expertiza Contabila, Analiza Financiara, Consultanta Fiscala


   Expert contabil Clemance Cazan - cu o experienta vasta in domeniu, membra C.E.C.C.A.R., ofera clientilor servicii complete de contabilitate, servicii financiare precum intocmirea statelor de salarii, intocmirea si depunerea raportarilor aferente salariilor, calcularea obligatiilor fiscale si contributiilor la fondurile speciale.
   Ne adresam firmelor interesate in servicii profesionale si de inalta calitate.
   In activitatea noastră, ne bazăm pe principiile respectului față de clienți si parteneri, promptitudine si a lucrului bine făcut pe termen lung.
   Lucrăm  după principiul că un client mulțumit este cea mai bună forma de promovare. Încrederea în clienții si partenerii noștri este un principiu la care ținem foarte mult. Vă oferim servicii de calitate, grijă la detalii, flexibilitate si mai ales atenție personală.

 

consultanta_2_400

Servicii

SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE

Oferim servicii complete de contabilitate:
    -Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
    -Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
    -Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
    -Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare - Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
    -Informarea periodica a clientului asupra situatiei economico-financiare a societatii
    -Informarea permanenta si in timp util a clientului privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil privitoare la activitatea acestuia
    -Asistarea clientului cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege. Contabilitate de gestiune
    -Evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica, dupa caz
    -Intocmirea balantei analitice a stocurilor
    -Intocmirea bilantului contabil - Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele; intocmirea decontului de TVA
    -Gestionare mijloace fixe

cc1_400_03


Consultanță de specialitate privind impozitele si taxele​


Oferim servicii la nivel inalt in domeniul consultanței fiscale:
    -Oferirea de solutii in privinta minimizarii datoriilor fata de stat si majorarii profitului
    -Elaborarea si certificarea declaratiilor anuale privind impozitul pe profit
    -identificarea tuturor taxelor si contribuțiilor aplicabile companiei;
    -asistenta in indeplinirea obligațiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declarațiilor fiscale precum și modul de calcul și termenele de plată a impozitelor si taxelor
    -identificarea oportunităților fiscale si exploatarea acestora
    -calculul creanțelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    -informări periodice privind modificarea reglementărilor legislative in domeniul fiscal;
    -asistență și reprezentare in fața organelor fiscale pe parcursul derulării inspecției fiscale
    -aplicarea corectă și eficientă a reglementărilor fiscale;
    -analiza impozitelor prin reținere la sursa;
    -sfaturi contabil-fiscale in ceea ce priveste fondurile nerambursabileConsultanță pentru inființarea unei firme (PFA, II, SRL, SRL-D)Servicii complete de salarizare si resurse umane

Administrare personal
    -întocmirea contractelor de muncă, actelor adiționale, deciziilor de încetare și a altor documente
    -întocmirea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL)
    -întocmirea adeverințelor de salariu, notelor de lichidare pentru personal
    -reprezentarea în relația cu autoritățile specifice (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Financiară, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă)
    -reprezentarea și asistența în cazul unui control din partea autorităților specifice
    -suport legislativ și consultanță pentru probleme apărute în domeniul relațiilor de muncă
    -informări legislative în domeniul relațiilor de muncă;
    -asistență în privința întocmirii și gestionării dosarelor de personal (fișe de post, declarații personal, etc.)
    -întocmirea de proceduri de promovare, de sancționare sau de concediere disciplinarăs22_400_02
    -întocmirea regulamentelor de ordine interioarăSalarizare
    -calculul salarial și întocmirea statelor de plată
    -întocmirea fluturașilor de salarii
    -întocmirea declarațiilor fiscale și transmiterea on-line către autorități
    -calculul indemnizațiilor de concediu de prenatal, concediu post natal, concediu medical
    -calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază (ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.)
    -calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
    -calculul reținerilor și popririlor salariale;
    -suport legislativ și consultantă pentru probleme de salarizare sau calcul salarial.