Cabinet Particular Detectiv Bucuresti-Sector 3

Detectiv Bucuresti-Sector 3

DETECTIV PARTICULAR BUCURESTI

Cabinet Particular Detectiv Bucuresti-Sector 3 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre DETECTIV PARTICULAR BUCURESTI - Cabinet Particular Detectiv Bucuresti-Sector 3. Cabinet Particular Detectiv Bucuresti-Sector 3 Investigatii Persoane, Selectionarea Personalului, Infiltrarea sub Acoperire


 

PAGINA DISPONIBILA PENTRU UN SINGUR DETECTIV PARTICULAR DIN BUCURESTI

 

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI

office@cabinet-particular.ro

 

Detectiv particular - desfasoara activităţi specifice de investigare, la cererea persoanelor fizice sau juridice, referitoare la:

  • conduita si un publică moralitatea unei persoane;Detectiv Bucuresti
  • data privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră intr-o afacere;
  • persoanele disparute de la domiciliu;
  • bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces;
  • asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidentialitatea acestora.

Servicii

    La solicitarea persoanelor juridice:

DETECTIVUL PARTICULAR acordă consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal în baza legii;
DETECTIVUL PARTICULAR acordă consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;
DETECTIVUL PARTICULAR verifică în ce măsură angajaţii sau candidaţii la angajare sunt compatibili cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe;
DETECTIVUL PARTICULAR verifică starea de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:

- îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
- modului în care respectă secretul profesional;Detectiv Bucuresti
- modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;

DETECTIVUL PARTICULAR verifică viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice şi juridice, sub raportul:

- bonităţii şi solvabilităţii acestora;
- seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
- asigurării împotriva riscurilor, când li s-a livrat sau urmează să li se livreze o cantitate de marfă;
- manoperelor frauduloase, contrare legilor specifice în domeniu;
- intenţiilor şi operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi neonorarea obligaţiilor contractuale asumate când ajung în stare de faliment;
- concurenţei neloiale.    La solicitarea persoanelor fizice:

DETECTIVUL PARTICULAR obţine documentele solicitate de acestea care atestă naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, cum sunt:

- documente privind stabilirea filiaţiei, când persoana în cauză nu-şi cunoaşte părinţii;
- documente care să ateste gradul de rudenie cu anumite persoane;
- documente care să ateste drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală;
- documente care să ateste drepturile şi obligaţiile soţilor cu privire la patrimoniul comun, în caz de partaj;
- documente care să ateste investiţiile realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
- documente care să fie folosite în instanţă pentru declararea judecătorească a dispariţiei unei persoane şi, respectiv, declararea judecătorească a morţii acesteia pentru deschiderea succesiunii şi stingerea obligaţiilor către creditori;
- documente de stare civilă etc.;
Detectiv Bucuresti
DETECTIVUL PARTICULAR efectuează verificări sub toate aspectele cu privire la viitorul soţ/soţie, ginere/noră;
DETECTIVUL PARTICULAR efectuează verificări complexe cu privire la copiii care urmează a fi înfiaţi şi la familiile acestora;
DETECTIVUL PARTICULAR efectuează verificări privind fidelitatea soţului/soţiei;
DETECTIVUL PARTICULAR efectuează verificări cu privire la comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copiilor;
DETECTIVUL PARTICULAR efectuează verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu;
DETECTIVUL PARTICULAR depistează animale de casă furate sau pierdute;
DETECTIVUL PARTICULAR identifică rude sau persoane din cercul intim de persoane despre care solicitantul nu mai cunoaşte nimic de ani de zile.    DETECTIVUL PARTICULAR la solicitarea persoanelor juridice şi fizice desfăşoară şi alte activităţi specifice, cum sunt:

• depistarea de bunuri ascunse sau înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în litigiu;
• depistarea de persoane care recurg la ameninţări sau acţiuni de şantaj;
• depistarea de persoane care pot depune mărturie în instanţă privind acte, fapte şi împrejurări de interes;
• obţinerea unor mijloace de probă ce pot fi folosite în instanţă sau în alte scopuri;
• alte activităţi care nu contravin legii şi nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat.

Galerie foto