Cabinet Particular Diriginte de Santier Dej

Diriginte de Santier Dej

Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej

Cabinet Particular Diriginte de Santier Dej reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej - Cabinet Particular Diriginte de Santier Dej. Cabinet Particular Diriginte de Santier Dej Diriginte de Santier Dirigentie santier Inspectoratul de stat pentru constructii, diriginte de santier clasa A, B, C, D diriginte de santier drumuri, regie proprie, ingineri diriginti de santier, cartea tehnica a constructiei.


Dirigentie de Santier   

0720 600 985

   Diriginte de santier este persoana fizica angajata de catre investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor. Accesul la activitatea de diriginte de santier si accesul acesteia pe teritoriul Romaniei a fost supusa procedurii de autorizare in temeiul actelor normative prevazute de legislatia in vigoare si cu respectarea dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europeandin 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.

   In exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, prin activitatea de Dirigentie de Santier se are in grija verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate.

   Pop I. Ovidiu Bogdan desfasoara activitati de Dirigentie de Santier pentru Constructii Civile, Industriale si Agricole. Acestea sunt justificate de motive imperative de interes general privind siguranta si sanatatea publica, protectia beneficiarilor de servicii in constructii, precum si protectia mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea realizarii si exploatarii constructiilor cu respectarea cerintelor esentiale de calitate a acestora, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator, in conditiile in care Romania prezinta unul dintre cele mai inalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc, dintre statele membre ale Uniunii Europene.

   Aceste conditii nu pot fi indeplinite prin masuri mai putin restrictive decat prin activitati specifice Dirigentiei de Santier pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii pe toata durata de executare a acestora, in special din cauza ca un control ulterior al modului de realizare a lucrarilor de constructii/constructiilor nu este posibil si ar fi tardiv pentru a fi, in mod real, eficient.

 

Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej

Servicii

   Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru unitati, persoane fizice investitoare, sau unitati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii.

   Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii:Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej

 • Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indpelinirii conditiilor legale privind incadrarea in termenele de valabilitate;
 • Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si a proiectului;
 • Preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora excutantului libere de orice sarcina;
 • Participarea impreuna cu executantul si proiectantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • Studierea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
 • Verificarea existentei programului de control al calitatii  si precizarea fazelor determinante vizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii;
 • Verficarea existentei tuturor avizelor si acordurilor si modul in care acestea sunt impuse prin proiect;
 • Verificarea existentei si respectarea planului calitatii si a procedurilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

 

Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej

 • Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta documentelor de atestare a calitatii, verificarea corespondentei calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • Interzicerea utilizarii de proiecte pentru constructii fara agremente, declaratii sau certificate de conformitate;
 • Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice si ale contractelor;
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora;
 • Interzicerea realizarii de lucrari de executie de catre persoane neautorizate conform reglementarilor tehnice in viguare;
 • Participarea la verificarile de faze determinante;
 •  Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verifcarilor;
 • Interzicerea utilizarii de tehnologii noi nerglementate tehnic;
 • Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in lucrare;
  Pop I. Ovidiu Bogdan - Dirigentie de Santier Dej
 • Urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si punerea la plata doar a acelor lucrari care sunt corespunzatoare calitativ si cantitativ;
 • Trasmiterea catre proiectant(prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatilor constatate pe parcursul executiei;
 • Dispunerea opririi executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte atestat;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la legea 10/1995 in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
 • Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre proiectant sau organelle ablitate;
 • Preluarea documentelor de la proiectant si executant si completarea cartii tehnice a constructiei in conformitate cu prevederile in viguare;
 • Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea amplasamentului proprietarului acestuia;
 • Asigurarea secretariatului receptiei si realizarea actelor acesteia;
 • Urmarirea solutionarilor problemelor inscrise in procesele verbale ale receptiei la finalul lucrarilor;
 • Predarea catre investitor ale actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa realizarea receptiei finale.

Galerie foto