Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Beresti

Evaluator de risc la securitatea fizica Beresti

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA BERESTI

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Beresti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA BERESTI - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Beresti. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Beresti promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


 

PAGINA DISPONIBILA PENTRU UN SINGUR EVALUATOR DE RISC

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI:

office@cabinet-particular.ro

190 ron / 290 ron

 

 

   Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) analiza_de_risc_400este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.

   Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.

   Analiza de risc este activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

    Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.2_02

    În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.


   Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. 
   Paza si protectia se realizeaza de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

 

Solicitati oferta pentru analiza de risc la securitatea fizica!

 

 

evaluator_risc_5_400_01

Servicii

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

 •     definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 •     stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
 •     identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
 •     analizarea riscurilor la securitatea fizică;
 •     estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
 •     întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.s5_400

  TARIFUL unei analize de risc la securitatea fizică este stabilit in functie de:

 • obiectul de activitate,
 • suprafata obiectivului,
 • numarul de angajati,
 • valoarea bunurilor societatii,
 • zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),
 • numarul punctelor de lucru,
 • masuri de securitate deja implementate.

   Analiza de risc la securitatea fizica conține:

 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
 • grila de evaluare a nivelului de risc
 • documentele suport

 

   Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

 

Galerie foto