Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buhusi

Evaluator de risc la securitatea fizica Buhusi

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA BUHUSI

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buhusi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA BUHUSI - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buhusi. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buhusi promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


 

PAGINA DISPONIBILA PENTRU UN SINGUR

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI:

office@cabinet-particular.ro

190 ron

290 ron

 

 

   Potrivit normelor în vigoare, sunt obligate să încheie analiza de risc la securitate fizică firmele înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu și care sunt obligate să asigure paza acestora. Așadar, ne referim, printre altele, la magazine, baruri, cafenele, restaurante, hoteluri, farmacii, săli de jocuri de noroc, case de pariuri sportive, case de amanet sau de schimb valutar.
   În plus, obligația revine și ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale sau institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.s10_400


   Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.
   Astfel, activitățile ce țin de paza și protecția unei entități cad în sarcina instituţiilor specializate ale autorităţilor administraţiei publice sau în regim privat, proprietarilor sau deţinătorilor obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi societăţilor specializate de pază şi protecţie

   Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică. Astfel, analiza se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

   Analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

 

Solicitati oferta pentru analiza de risc la securitatea fizica!

 

Servicii

 Evaluarea riscului la securitatea fizica determină vulnerabilitățile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc.
   O analiză de risc la securitatea fizică, cu ajutorul căreia se identifică riscurile, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia, pornește de la identificarea riscului. Mai precis, de la definirea parametrilor interni și externi care pot genera riscuri la securitatea fizică a unității.

   Prima etapa presupune intocmirea unei liste a tuturor evenimentelor care ar putea preveni realizarea obiectivelor.
   După alegerea metodei și a instrumentelor de lucru, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc.
   Urmează cea de-a treia etapă, evaluarea riscului, în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de început.
   Ultima etapă este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, în acest moment se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

 

   Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

 

  Analiza de risc la securitatea fizica conține:

  • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
  • grila de evaluare a nivelului de risc
  • documentele suport

  Printre factorii care pot să influențeze tariful pentru analiza de risc se numara:

  • suprafața obiectivului,
  • complexitatea activității,
  • locul unde este amplasat obiectivul.

 

Galerie foto