Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buzias

Evaluator de risc la securitatea fizica Buzias

FED Expert CAS S.R.L. - EVALUARE DE RISC PFLEGEAKTIV24 S.R.L. - MANAGEMENT DE SECURITATE INTEGRAT (MANAGEMENT OPERATIONAL)

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buzias reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre FED Expert CAS S.R.L. - EVALUARE DE RISC PFLEGEAKTIV24 S.R.L. - MANAGEMENT DE SECURITATE INTEGRAT (MANAGEMENT OPERATIONAL) - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buzias. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Buzias promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


   PFLEGEAKTIV24 este partenerul dumneavoastra pentru aspectele de securitate ale societatii, intr-o gama completa de servicii pornind de la furnizarea de solutii, la elaborarea strategiei, a politicii sau procedurilor necesare si pana la conceperea si implementarea unui sistem de management al securitatii adecvat.consultantalasecuritateafizica

   PFLEGEAKTIV24 ofera consultanţa in afaceri si management pentru dezvoltarea de strategii, plecand de la nevoile individuale ale clientilor. Scopul este de a asigura suportul necesar in schimbarile ce au loc în cadrul firmelor, pentru a reusi sa ajunga printre liderii de piata în domeniul de activitate al clientului.
   Consultanta în afaceri va ofera uneltele necesare care sa va aduca afacerea cat mai aproape de obtinerea profitului maxim si sa asigure in acelasi timp o dezvoltare optima si sustenabila. Consultanta presupune definirea strategiilor de reorientare cu privire la produsele/serviciile oferite, cu scopul de a creste profitul companiei. O companie are succes daca in primul rand reuseste sa-si dezvolte si sa-si mentina relatiile cu clientii. Acest lucru este realizabil daca produsele/serviciile oferite sunt la calitatea asteptata si solicitata.
   Consultanta în management este una dintre cele folosite metode de optimizare a performantelor organizationale. Ea ajuta la construirea unei identitati proprii în strategia de dezvoltare. Rolul consultantei este de a defini directia de dezvoltare a companiei în functie de mediul de afaceri, precum si de a face fata provocarilor specifice fiecarui segment de piata în care activeaza aceasta. Echipa PFLEGEAKTIV24 se adapteaza cu usurinta nevoilor si asteptarilor clientilor, fiind pregatita sa se plieze pe cerinte.


   Activitaţile de consultanta in dezvoltarea afacerii sunt:

 • Analiza si diagnoza companiei
 • Analiza pietei
 • Managementul companiei prin programe si proiecte
 • Strategii de dezvoltare
 • Dezvoltare prin finantari nerambursabile
 • Elaborarea unui business plan
 • Management strategic
 • Managementul schimbarii si al prioritatilor
 • Infiintare si dezvoltare de afaceri conexe


   FED Expert CAS S.R.L., specializata in evaluari si analize de risc la securitatea fizica, in colaborare cu PFLEGEAKTIV24 S.R.L., axata pe servicii de consultanta in dezvoltarea afecerilor, sunt societati bazate pe experienta indelungata in aceste domenii.

   Astfel, va putem oferi solutii optime, fundamentate pe studii si analize specifice. 

 

Managementul securitatiiceda2_400
   Asigurarea securitatii a devenit un aspect din in ce mai complex in existenta si buna desfasurare a societatilor. Fie ca este vorba de un context de amenintari mai complex, de cerinte de conformitate cu reglementari legale nationale sau europene sau cu standarde de bun management sau bune practici, fie ca societatea doreste valorificarea unor noi oportunitati de afaceri, aspectele de securitate sunt prezente si trebuie bine gestionate.
   
Managementul riscului
   Procesul de management al riscului reprezinta aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor şi practicilor de management la activităţile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum şi la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea şi revizuirea riscului.
   Managementul riscurilor include identificarea şi evaluarea riscurilor ("riscul inerent") şi modul de a reacţiona în faţa riscurilor. Resursele disponibile în procesul de management al riscurilor sunt limitate, astfel încât se va urmări un răspuns optim la risc, într-o an

consultanta_1_01

umite ordine de priorităţi care derivă din evaluarea riscurilor.
   Riscurile nu pot fi în nici un fel evitate, iar fiecare organizaţie trebuie să ia măsurile necesare gestionării acestora. De aceea, pentru a diminua, pe cât posibil, coeziunea amenințării cu vulnerabilitatea, este esențial să luăm unele măsuri, măsuri care pot implica cheltuieli mai mari sau mai mici, dar care pot evita pierderi cu urmări, uneori dezastruoase, pentru afacere.
   Managementul riscurilor de securitate prezintă aspecte particulare în special în ceea ce priveşte analiza expunerii la risc şi mijloacele de control al riscurilor.

Securitatea fizica
   În conformitate cu HG nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, risk1275x275bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, sistemele tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat. Un sistem tehnic de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei include mijloace de protecţie mecano-fizică şi instalaţii electronice de detecţie şi alarmare la efracţie şi agresiune, control al accesului şi televiziune cu circuit închis.

   Legislaţia română în domeniul protecţiei persoanelor şi bunurilor reglementează domeniul tehnicii de securitate şi al serviciilor de pază şi protecţie, instituind cerinţe pentru societăţile comerciale din domeniu, dar şi exigenţe privind calitatea serviciilor prestate. De asemenea, regelementările legale statuează responsabilitatea conducătorilor organizaţiilor de a lua măsuri pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor şi include cerinţe minime care trebuie respectate pentru toate tipurile de obiective.

Solicitati oferta noastra!

0788.800.000

cedamanagement@gmail.com

 

 ceda3_400

Servicii

Respectam urmatoarele proceduri - politici - strategii de management integrat de securitate fizica:  

 • Elaborarea Politicilor si Procedurilor de Securitate fizica adaptate la nevoile afacerii beneficiarului;
 • Elaborarea Strategiei si a planului de Management Integrat de Securitate Fizica;
 • Revizuirea ori de cate ori este necesar, a procedurii de securitate, in concordanta cu nevoile de afacere ale beneficiarului si cerințele legale in vigoare;
 • Auditarea modului de implementare a procedurii de securitate, in toate locațiile beneficiarului si întocmirea unui plan de masuri, ori de cate ori este necesar;
 • Suport in implementarea politicilor, procedurilor, strategiei, planului de management integrat de Securitate Fizică ale beneficiarului;
 • Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor integrate de securitate;
 • Elaborarea documentelor de lucru specifice (planuri de paza, programe de instruire personal propriu sau contractori, dispoziții de securitate, fise de post, plan de instruire, norme de lucru, etc.);
 • Suport in implementarea Planuri de Management al Continuității Afacerii si Planificarea Continuităţii Activităţii şi Supravieţuirii, Managementul Situațiilor de Urgenta si / sau de Criza, cu accent pe responsabilitățile de Securitate Fizica.

De asemenea, venim in sprijinul unitatilor beneficiare prin:evaluator_de_risc_la_securitatea_fizica_4_400_03
- Identificarea amenințărilor si vulnerabilităților la Securitate Fizica caracteristice fiecărui beneficiar;
- Realizarea unui plan de masuri detaliat, pentru tratarea riscului de securitate fizică;
- Evaluarea fiecărei masuri propuse privind performanta ei in reducerea riscului si versus costuri.

Analiza de risc la securitatea fizica
Elaborarea analizei de risc la securitate fizică implică, în general parcurgerea următoarelor etape:
• definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscul la securitate fizică al unităţii;
• stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
• identificarea surselor de risc la securitate fizică, a zonelor de impact, evenimentelor şi cauzelor riscului, şi potenţialele consecinţe;
• identificarea măsurilor de control al riscului existente în organizaţie;
• analizarea riscului la securitate fizică;
• estimarea riscului unităţii;
• întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscului la securitate fizică;
• stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional.


   Analiza de risc la securitate fizică cuprinde raportul de evaluare şi tratare a riscului la securitate fizică si, după caz, grila de evaluare specifică obiectului de activitate

Legislatia securitatii in materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelors23_400

 • Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea nr. 9/2007, pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea nr. 40/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • HG nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
 • HG nr. 1002/2015, privind modificarea și completarea HG nr. 301/2012 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 - paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • HG nr. 1486/2005, privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi


Standarde de securitate:
SR/EN 50131, Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi a jafului armat
SR/EN 50132, Sisteme de televiziune cu circuit închis pentru aplicaţii de securitate
SR/EN 50133, Sisteme de control al accesului pentru aplicaţii de securitate
SR/EN 50134, Sisteme de alarmă socială
SR/EN 50136, Sisteme şi echipamente de transmise a alarmei

EN 50518, Centre de monitorizare şi recepţie a alarmelor

Galerie foto