Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata

Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata

Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata - Analiza de risc

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata - Analiza de risc - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Sovata promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


Pagina disponibila pentru o singura societate de profil

Pentru a va inregistra, va rugam sa ne contactati:

office@cabinet-particular.ro

190 ron/12 luni

 

Ocupatia Evaluator de Risc la Securitatea Fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.evaluator_de_risc_la_securitatea_fizica_5

   Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.

   Analiza de risc este activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

   Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

   În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

  Orice activitate de paza care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala si se sanctioneaza conform HG 301/2012 cu amenda de pana la 50.000 RON. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi precum si de catre primari sau imputerniciti legali ai acestora.

 

eval_risc_400

Servicii

 •     EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

 •     definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 •     stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
 •     identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
 •     analizarea riscurilor la securitatea fizică;
 •     estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
 •     întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

   TARIFUL unei analize de risc la securitatea fizică este stabilit in functie de:evaluator_de_risc_15_400

 • obiectul de activitate,
 • suprafata obiectivului,
 • numarul de angajati,
 • valoarea bunurilor societatii,
 • zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),
 • numarul punctelor de lucru,
 • masuri de securitate deja implementate.

   Analiza de risc la securitatea fizica conține:

 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
 • grila de evaluare a nivelului de risc
 • documentele suport

 

   Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

 

Related image

Galerie foto