Cabinet Particular Evaluator Avrig

Evaluator Avrig

Birou Evaluator Avrig - Cismasu Alexandru Simion

Cabinet Particular Evaluator Avrig reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Evaluator Avrig - Cismasu Alexandru Simion - Cabinet Particular Evaluator Avrig. Cabinet Particular Evaluator Avrig Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


evaluator    Evaluarea proprietăţilor imobiliare
    Ing. Cismasu Alexandru Simion prestează în mod curent servicii de evaluare imobile. In cadrul firmei noastre se garanteaza întocmirea rapoartelor de evaluare conform standardelor internaţionale de evaluare, adoptate de ANEVAR.
    Un evaluator imobiliar este un expert evaluator autorizat ANEVAR. În cadrul societăţii noastre, eficienţa, competenţa şi profesionalismul experţilor evaluatori imobiliari se concretizează într-o experienţă amplă în domeniul evaluărilor imobiliare.

     Proprietatea imobiliară, numită şi bun imobil, constă din teren, construcţii şi alte amenajări privite ca fiind o entitate corporală. Printre proprietăţile imobiliare evaluate în cadrul societăţii noastre se numără: apartamente, clădiri, construcţii, terenuri, păduri, amenajamente etc. Proprietatea imobliară care este avută în vedere de către un evaluator imobiliar aparţine bunurilor imobile. Bunurile imobile sunt acele bunuri care includ următoarele elemente: pământul, terenul, amplasamentul, elementele care sunt componente naturale ale terenului, care aparţin terenului pe cale naturală şi elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum sunt clădirile şi amenajările terenului. Un evaluator imobiliar trebuie să aibă în vedere faptul că petrolul şi mineralele, copacii şi toate elementele naturale sunt părţi ale pământului fizic şi ale proprietăţii imobiliare. Activele corporale pot fi atât bunuri imobile, cât şi bunuri mobile.

 

Solicitati oferta noastra:

0742.464.991

alexandrucismasu@yahoo.com

 

Servicii

evaluator Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 •     apartamente
 •     case, vile
 •     spatii comerciale
 •     spatii de productie
 •     spatii de depozitare, hale
 •     constructii industriale
 •     constructii cu destinatie turistica
 •     constructii cu utilizari speciale
 •     terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole
 •     investitii realizate asupra unei proprietati, etc.


Raportul de evaluare imobiliara poate fi folosit in urmatoarele scopuri:

 •     Evaluare pentru vanzarea/cumpararea de proprietati
 •     Evaluare pentru impozitare
 •     Evaluare pentru garantarea imprumuturilor
 •     Evaluare pentru introducerea in capitalul social
 •     Evaluare pentru fuziune
 •     Evaluare pentru raportari financiare
 •     Evaluare pentru asigurare
 •     Evaluare pentru consultatii pentru investitii
 •     Evaluare pentru emigrare, etc.

 

Echipa noastra realizeaza urmatoarele tipuri de evaluari:

 •  - evaluarea si reevaluarea proprietatilor imobiliare (imobile- terenuri, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, constructii agricole, alte constructii speciale, recolte, fond forestier, depozite minerale, resurse naturale atasate terenului)

 

Principiile ce stau la baza elaborarii lucrarilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficienta, responsabilitatea!

   Pentru ce va este util un raport de evaluare:

   - Stabilirea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii sau cumpararii;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii in vederea stabilirii cotei de impozitare;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii pentru inregistrarea in contabilitate si raportari financiare;

   - Evaluarea pentru garantarea imprumutului;

   - Estimarea valorii proprietatii pentru care se solicita restituire sau despagubire de la A.N.R.P. (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor);

   - Evaluarea proprietatilor pentru intocmirea dosarelor de emigrare.

 

GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 

 Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt: GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.

 

Evaluarea pentru impozitare

   Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

   Societatea noastra prestează servicii de evaluare pentru raportare financiară şi evaluare pentru impozitare. Acest tip de evaluare se realizează pentru clădiri şi construcţii. Conform prevederilor Codului Fiscal, nu se efectuează evaluare pentru impozitare pentru terenuri. Rapoartele de evaluare întocmite sunt conforme Standardelor Internaţionale de Evaluare 2016 și Codului Fiscal 2015. Societatea are statut de membru corporativ ANEVAR și este înregistrată în registrul societăților de evaluare al Asociației Nationale a Evaluatorilor din România.

   Valoarea de impozitare, de impunere, numită şi valoare impozabilă se caracterizează ca fiind o valoare care se bazează pe definiţiile conţinute în legile ce se referă la evaluarea, aprecierea şi/sau impozitarea proprietăţii. Proprietăţile avute în vedere în procesul de evaluare pentru impozitare sunt următoarele proprietăţi imobiliare: clădiri şi construcţii. Impozitul pe proprietăţile imobiliare clădiri şi construcţii se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii reevaluate a acestor proprietăţi.

   Beneficiarii rapoartelor de evaluare pentru impozitare pot fi atât persoanele juridice cât și persoanele fizice.

   Tipuri de proprietăți evaluate în vederea impozitării

 • Proprietăți rezidențiale deținute de persoane juridice.
 • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane juridice (spatii comerciale / industriale).
 • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane fizice (spatii comerciale / industriale).

   Raport de evaluare pentru impozitare

    Evaluarea pentru impozitare se concretizează printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare realizat în cadrul societăţii noastre exprimă opinia obiectivă a evaluatorului. Acest raport va fi redactat într-o manieră transparentă, nepărtinitoare, din care să rezulte clar valoarea estimată.

    În acest proces de evaluare, expertul evaluator are rolul de a estima valoarea proprietăţii vizate, de a separa activele depreciabile de cele nedepreciabile (de exemplu de a separa construcţiile de terenuri) şi de a estima nivelul deprecierii.

 

 Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 • Apartamente;
 • Case, vile;
 • Spatii comerciale;GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.
 • Spatii de productie;
 • Spatii de depozitare, hale;
 • Construcții industriale;
 • Construcții cu destinatie turistica;
 • Construcții cu utilizari speciale;
 • Autoturisme si diverse mijloace de transport
 • Echipamente, utilaje.
 • Stocuri de marfa

 

  Alte servicii oferite:

   Audit energetic:GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 • Analiza rezultatelor obţinute prin evaluarea termică şi energetică a cladirii şi stabilirea soluţiilor tehnico-financiare de reabilitare şi/sau modernizare termică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia;
 • elaborarea raportului de audit energetic.

   Certificat energetic:

 • Elaborare certificat energetic – necesar vanzarii, cumpararii, inchirierii de locuinte sau spatii comerciale, intocmire audit energetic. Proiectare /solutii reabilitare energetica.
 • Conform legii 372/2005 toate contractele de vanzare-cumparare, inchiriere ale cladirilor incheiate cu incalcarea prevederilor art 13 din legea 372/2005 sunt lovite de nulitate relativa.


Galerie foto