Cabinet Particular Evaluator Babadag

Evaluator Babadag

Naiman Narcisa Elena - Evaluator Babadag - S.C. Evin Audentz S.R.L.

Cabinet Particular Evaluator Babadag reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Naiman Narcisa Elena - Evaluator Babadag - S.C. Evin Audentz S.R.L. - Cabinet Particular Evaluator Babadag. Cabinet Particular Evaluator Babadag Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


Naiman Narcisa Elena - Evaluator ANEVAR

S.C. Evin Audentz S.R.L. (Membru CECCAR)

EPI - Evaluare Proprietati Imobiliare

EBM - Evaluare Bunuri Mobile

Consultanta Fiscala / Expertiza Contabila

0767 429 159

evaluator_terenuri@yahoo.com

 

   Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).

   In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de evaluare sunt general acceptate.Naiman Narcisa Elena - Evaluator - S.C. Evin Audentz S.R.L.

   Ghidandu-se dupa aceste standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietei prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.      

   Principiile ce stau la baza elaborarii lucrarilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficienta, responsabilitatea!

   Raport de evaluare este util pentru:

   - Stabilirea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii sau cumpararii;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii in vederea stabilirii cotei de impozitare;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii pentru inregistrarea in contabilitate si raportari financiare;

   - Evaluarea pentru garantarea imprumutului;

   - Estimarea valorii proprietatii pentru care se solicita restituire sau despagubire de la A.N.R.P. (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor);

   - Evaluarea proprietatilor pentru intocmirea dosarelor de emigrare.

 

Naiman Narcisa Elena - Evaluator - S.C. Evin Audentz S.R.L.

Servicii

   Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt: 

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;Naiman Narcisa Elena - Evaluator - S.C. Evin Audentz S.R.L.
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.

   Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 • Apartamente;
 • Case, vile;
 • Spatii comerciale;
 • Spatii de productie;
 • Spatii de depozitare, hale;
 • Construcții industriale;
 • Construcții cu destinatie turistica;
 • Construcții cu utilizari speciale.

   Evaluarea bunurilor mobile de orice natura, aflate in circuitul civil:

 • Mijloace auto;Naiman Narcisa Elena - Evaluator - S.C. Evin Audentz S.R.L.
 • Utilaje independente;
 • Echipamente;
 • Instalații tehnologice. 

   S.C. Evin Audentz S.R.L. ofera servicii de consultanta fiscala

 • Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
 • Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă şi asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar - contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalităţii: impozitul pe venitul global, impozit pe profit, TVA, asigurări sociale etc.;
 • Consultanţă privind modul de întocmire a raportărilor semestriale şi anuale;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai avantajoase;
 • Informare constantă privind modificarea legislaţiei contabile şi fiscale;
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale.

   S.C. Evin Audentz S.R.L. intocmeste expertize contabileNaiman Narcisa Elena - Evaluator - S.C. Evin Audentz S.R.L.

 • Evidenţă contabilă completă a tuturor activităţilor societăţii;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;
 • Înregistrarea tranzacţiilor bancare şi de casierie;
 • Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar şi a Balanţelor de Verificare;
 • Calcularea obligaţiilor de plată şi întocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Întocmirea de rapoarte financiar-contabile, la cerere, conform legislaţiei în vigoare;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar–contabile (imobilizări, salarii);
 • Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;
 • Înregistrarea tranzacţiilor de import – export;
 • Evidenţa mijloacelor fixe;
 • Întocmirea şi transmiterea către autorităţile fiscale competente a declaraţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare (decont de TVA, declaraţii privind taxele şi impozitele etc.);
 • Întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare semestriale şi anuale;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Asistenţă de specialitate în timpul controalelor fiscale.

Galerie foto