Cabinet Particular Evaluator Gura Humorului

Evaluator Gura Humorului

GMT Evaluari si Consultanta S.R.L.

Cabinet Particular Evaluator Gura Humorului reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre GMT Evaluari si Consultanta S.R.L. - Cabinet Particular Evaluator Gura Humorului. Cabinet Particular Evaluator Gura Humorului Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


Ing. Evaluator Munteanu Paul Iulian (EPI)

Evaluator Munteanu Vasile (EPI / EBM) 

 

   Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).
   In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt General Acceptate.
   Ghidandu-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietii prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.      GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

   Principiile ce stau la baza elaborarii lucrarilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficienta, responsabilitatea!

   Pentru ce va este util un raport de evaluare:

   - Stabilirea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii sau cumpararii;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii in vederea stabilirii cotei de impozitare;

   - Evaluarea sau reevaluarea proprietatii pentru inregistrarea in contabilitate si raportari financiare;

   - Evaluarea pentru garantarea imprumutului;

   - Estimarea valorii proprietatii pentru care se solicita restituire sau despagubire de la A.N.R.P. (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor);

   - Evaluarea proprietatilor pentru intocmirea dosarelor de emigrare.

 

GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

Servicii

  Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt: GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.

 

   Evaluarea pentru impozitare

   Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

   Societatea noastra prestează servicii de evaluare pentru raportare financiară şi evaluare pentru impozitare. Acest tip de evaluare se realizează pentru clădiri şi construcţii. Conform prevederilor Codului Fiscal, nu se efectuează evaluare pentru impozitare pentru terenuri. Rapoartele de evaluare întocmite sunt conforme Standardelor Internaţionale de Evaluare 2016 și Codului Fiscal 2015. Societatea are statut de membru corporativ ANEVAR și este înregistrată în registrul societăților de evaluare al Asociației Nationale a Evaluatorilor din România.

   Valoarea de impozitare, de impunere, numită şi valoare impozabilă se caracterizează ca fiind o valoare care se bazează pe definiţiile conţinute în legile ce se referă la evaluarea, aprecierea şi/sau impozitarea proprietăţii. Proprietăţile avute în vedere în procesul de evaluare pentru impozitare sunt următoarele proprietăţi imobiliare: clădiri şi construcţii. Impozitul pe proprietăţile imobiliare clădiri şi construcţii se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii reevaluate a acestor proprietăţi.

   Beneficiarii rapoartelor de evaluare pentru impozitare pot fi atât persoanele juridice cât și persoanele fizice.

   Tipuri de proprietăți evaluate în vederea impozitării

 • Proprietăți rezidențiale deținute de persoane juridice.
 • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane juridice (spatii comerciale / industriale).
 • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane fizice (spatii comerciale / industriale).

   Raport de evaluare pentru impozitare

    Evaluarea pentru impozitare se concretizează printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare realizat în cadrul societăţii noastre exprimă opinia obiectivă a evaluatorului. Acest raport va fi redactat într-o manieră transparentă, nepărtinitoare, din care să rezulte clar valoarea estimată.

    În acest proces de evaluare, expertul evaluator are rolul de a estima valoarea proprietăţii vizate, de a separa activele depreciabile de cele nedepreciabile (de exemplu de a separa construcţiile de terenuri) şi de a estima nivelul deprecierii.

 

   Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 • Apartamente;
 • Case, vile;
 • Spatii comerciale;GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.
 • Spatii de productie;
 • Spatii de depozitare, hale;
 • Construcții industriale;
 • Construcții cu destinatie turistica;
 • Construcții cu utilizari speciale;
 • Autoturisme si diverse mijloace de transport
 • Echipamente, utilaje.
 • Stocuri de marfa

 

   Alte servicii oferite de GMT Evaluari si Consultanta S.R.L.:

   Audit energetic:GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 • Analiza rezultatelor obţinute prin evaluarea termică şi energetică a cladirii şi stabilirea soluţiilor tehnico-financiare de reabilitare şi/sau modernizare termică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia;
 • elaborarea raportului de audit energetic.

   Certificat energetic:

 • Elaborare certificat energetic – necesar vanzarii, cumpararii, inchirierii de locuinte sau spatii comerciale, intocmire audit energetic. Proiectare /solutii reabilitare energetica.
 • Conform legii 372/2005 toate contractele de vanzare-cumparare, inchiriere ale cladirilor incheiate cu incalcarea prevederilor art 13 din legea 372/2005 sunt lovite de nulitate relativa.

 

Expert Tehnic Judiciar Munteanu Vasile

 

   Expertize judiciare si extrajudiciare:GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.

 • Expertize tehnice si evaluari judiciare si extrajudiciare in constructii;
 • Consiliere in cazul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata;
 • Expertize tehnice extrajudiciare pentru persoane fizice si persoane juridice;
 • Expertize si consultanta pentru iesiri din indiviziune si partaje voluntare.

 

Servicii de investigatii

   Persoane fizice:

   - investigaţii privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane (observare în spaţiul public, filaj, etc.);
   - investigaţii privind comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copiilor;
   - investigaţii complexe cu privire la copii care urmează a fi înfiaţi şi familiile acestora;GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.
   - investigaţii privind verificarea sub toate aspectele referitoare la viitorul soţ/soţie, ginere/noră;
   - investigaţii privind stabilirea filiaţiei cînd persoana nu-şi cunoaşte părinţii;
   - investigaţii privind acte care să ateste gradul de rudeni cu anumite persoane;
   - investigaţii privind documentele care să ateste drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală;
   - investigaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor referitoare la patrimonial comun, în caz de partaj;
   - investigaţii şi verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu;
   - investigaţii privind atestarea investiţiilor realizate referitoare la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
   - investigaţii privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane (identificare domiciliu, date de stare civilă, loc de muncă, etc.). 

 

     Persoane juridice:

   - investigaţii privind identificarea scurgerilor de informaţii din companii sau reşedinţe;
   - investigaţii privind solvabilitatea şi seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
   - investigaţii privind starea de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:

 •     îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;GTM Evaluari si Consultanta S.R.L.
 •     modului în care respectă secretul profesional;
 •     modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei.

   - investigaţii privind viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice şi juridice, sub raportul:

 •     bonităţii şi solvabilităţii acestora;
 •     seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
 •     asigurării împotriva riscurilor, când li s-a livrat sau urmează să li se livreze o cantitate de marfă.