Cabinet Particular Evaluator Potcoava

Evaluator Potcoava

Petcu Relu Cristian - Evaluator Potcoava, Olt

Cabinet Particular Evaluator Potcoava reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Petcu Relu Cristian - Evaluator Potcoava, Olt - Cabinet Particular Evaluator Potcoava. Cabinet Particular Evaluator Potcoava Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


Servicii Evaluari Imobiliare - 0744 596 153

   Evaluarea reprezintă activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională, de un evaluator autorizat.Evaluator si Asistent in Brokeraj Caracal

   Activitatea de evaluare este efectuată pentru a răspunde cerinţei clientului privind valoarea dreptului său de proprietate asupra proprietăţii imobiliare.

   Pentru a răspunde acestei cerinţe, evaluatorul desfăşoară procesul de evaluare prin care: identifică, culege şi analizează informaţii generale şi specifice; determină cea mai bună utilizare a proprietăţii şi aplică standardele de evaluare în vigoare, utilizând informaţiile de piaţă disponibile, curente şi previzionate.

   Principiile ce stau la baza elaborarii rapoartelor de evaluare sunt: competenta profesionala, obiectivitatea, eficienta, confidentialitatea, responsabilitatea!

 

Image result for evaluator bunuri imobile

 

Servicii

   Serviciile de evaluare sunt asigurate de Evaluator Autorizat Petcu Relu Cristian, membru titular ANEVAR legitimaţia nr. 18201, specializarea EPI (evaluarea de bunuri imobile).

   Rapoartele de evaluare sunt intocmite la cererea persoanelor fizice si juridice, de drept public sau privat, interesate in stabilirea valorii proprietatilor in vederea:

   - vanzarii/cumpararii;Evaluator si Asistent in Brokeraj Caracal

   - garantarea unui credit bancar;

   - estimarea valorii impozabile pentru impozitele locale;

   - stabilirea valorii in vederea asigurarii;

   - evaluare pentru raportare financiara;

   - aport, majorare de capital social, fuziuni;

   - rezolvarea litigiilor;

   - expropiere. 

   Tarifele practicate sunt competitive, stabilite prin negociere, tinand cont de volumul de lucru, complexitatea lucrarii si localizare. Oferim facturare în condiţiile legale pentru toate serviciile (rapoartele) efectuate. Firma nu este platitoare TVA.

Evaluator si Asistent in Brokeraj Caracal