Cabinet Particular Evaluator Resita

Evaluator Resita

S.C. Vestconsult S.R.L. - Evaluator EPI, EBM Resita

Cabinet Particular Evaluator Resita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre S.C. Vestconsult S.R.L. - Evaluator EPI, EBM Resita - Cabinet Particular Evaluator Resita. Cabinet Particular Evaluator Resita Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


   Evaluarea este o estimare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica evaluator_400_400_01_400sau printr-o cuantificare precisa. Ea impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

   Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).
   In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt General Acceptate.
   Ghidandu-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietii prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.      
   Principiile ce stau la baza elaborarii lucrarilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficienta, responsabilitatea!

evaluari_imobile_400_01

Servicii

   Asiguram profesionalism si promptitudine in activitatea de evaluare in vederea estimarii unor opinii pertinente si reale cat si asupra potentialului proprietatilor imobiliare sau al bunurilor mobile analizate.

   Compania noastra se adreseaza persoanelor fizice si juridice interesate in stabilirea valorii  proprietatilor in vederea:

   - vanzarii/cumpararii;images_1_02

   - obtinerii de credite ipotecare;

   - determinerea bazei de impozitare;

   - stabilirea valorii in vederea asigurarii;

   - evaluare pentru raportare financiara;

   - fuziuni;

   - rezolvarea litigiilor;

   - expropiere.

   Echipa noastra este formata din experti evaluatori membrii titulari ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) capabili sa indeplineasca solicitarile dumneavoastra la cel mai inalt nivel de performanta si pregatire profesionala.

   Indeplinim cu profesionalism servicii de evaluare pentru toata gama de:

   - imobile: apartamente, case, vile, terenuri libere sau construite, spatii comerciale, hale, spatii industriale, constructii speciale;

   - bunuri mobile: autoturisme, echipamente si instalatii.1276540837_99995267_1picturesofsandiegopropertytaxreassessment1276540837_400_400

   Evaluarile sunt efectuate de catre specialistii companiei, experti evaluatori autorizati, membri titulari pe sectiunile:

   EPI – Evaluarea Proprietatilor Imobiliare;

   EBM – Evaluarea de Bunuri Mobile (echipamente si instalatii);

   Tarifele practicate sunt competitive, stabilite prin negociere, tinand cont de volumul de lucru, complexitatea lucrarii si localizare.

 

   De asemenea, biroul nostru realizeaza AUDIT ENERGETIC PENTRU CLADIRI si ELIBEREAZA CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA.

 

Audit energetic

  • analiza rezultatelor obţinute prin evaluarea termică şi energetică a cladirii şi stabilirea soluţiilor tehnico-financiare de reabilitare şi/sau modernizare termică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia;
  • elaborarea raportului de audit energetic;

 

Certificat energetic

  • Elaborare certificat energetic – necesar vanzarii, cumpararii, inchirierii de locuinte sau spatii comerciale, intocmire audit energetic. Proiectare /solutii reabilitare energetica.
  • Conform legii 372/2005 toate contractele de vanzare-cumparare, inchiriere ale cladirilor incheiate cu incalcarea prevederilor art 13 din legea 372/2005 sunt lovite de nulitate relativa.

 

SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENŢĂ RIDICATĂ
   Conform Legii nr. 156/15.06.2016, „Pentru clădirile noi…, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.
   Prin lege se impun anumite cerinţe din punct de vedere al performanţelor energetice ale clădirilor noi ce urmeză a fi construite (un consum energetic minim, o emisie de dioxid de carbon în atmosferă minimă), dar şi utilizarea în cadrul noilor construcţii a unor noi tehnologii alternative de eficienţă ridicată, respectiv a utilizării sistemelor regenerabile (energie solară, geotermală, biogaz etc) la noile construcţii. Studiile care certifică aceste situaţii trebuie depuse la Unităţile Administrativ Teritoriale (Primării) în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţii. Vă rugăm adresaţi-vă biroului noastru in vedereaîntocmirii unor asemenea studii de specialitate.

Galerie foto