Cabinet Particular Evaluator Timisoara

Evaluator Timisoara

Birou de Evaluator - Lepşi Cristina

Cabinet Particular Evaluator Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou de Evaluator - Lepşi Cristina - Cabinet Particular Evaluator Timisoara. Cabinet Particular Evaluator Timisoara Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


 

        Prin evaluare se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.
Evaluator Timisoara
        Rapoartele de evaluare sunt întocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR). În activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt general acceptate. Ghidându-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pieții prin evaluări credibile, care să conducă la satisfacerea cerintelor cumpărătorilor și vânzătorilor.

 

         Procesul de evaluare impune aplicarea unui raţionament profesional al evaluatorului. Opinia evaluatorului trebuie să fie obiectivă şi să fie exprimată într-o manieră clară şi transparentă în raportul de evaluare. Prin procesul de evaluare, expertul evaluator demonstrează că a luat la cunoştinţă şi a analizat toţi factorii care afectează în mod substanţial valoarea activului avut în vedere.

        Profesionalismul cu care abordăm fiecare lucrare, eficiența în întocmirea rapoartelor de evaluare, coroborate cu o buna cunoastere a specificului pietei imobiliare locale ne-au adus aprecieri din partea partenerilor nostri.

 

 

Servicii

     Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt:

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;Evaluator Timisoara
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.


    Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 • Apartamente
 • Case, vile
 • Spatii comerciale
 • Spatii de productie
 • Spatii de depozitare, hale
 • Construcții industriale
 • Construcții cu destinatie turistica
 • Construcții cu utilizari speciale
 • Terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole
 • Investiții realizate asupra unei proprietăți, etc..

Galerie foto