Cabinet Particular Executor judecatoresc Timisoara

Executor judecatoresc Timisoara

Executor Judecatoresc Timis - Dănilă Ovidiu Adrian

Cabinet Particular Executor judecatoresc Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Executor Judecatoresc Timis - Dănilă Ovidiu Adrian - Cabinet Particular Executor judecatoresc Timisoara. Cabinet Particular Executor judecatoresc Timisoara Executare Silita, Recuperari de Creanțe, Evacuari, Puneri in Posesie, Executare Silita Bunuri Mobile, Bunuri Imobile, Persoane Fizice, Persoane Juridice, Credit Nevoi Personale, Poprire, Hotarare Judecatoreasca Definitiva, Irevocabila, Debitor, Licitatii Executare Silita, Licitatie Publica


   Biroul Executorului Judecatoresc Dănilă Ovidiu Adrian desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de împrumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenţa juridica, etc.) sau pe cale amiabilă, în absenţa unor titluri executorii sau a existenţei unor titluri prescrise. 

 

Executor Judecatoresc Timis

Servicii

Biroul Executorului Judecatoresc Dănilă Ovidiu Adrian va ofera urmatoarele servicii:

 • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;Executor Judecatoresc Timis
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
 • intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
 • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 • orice acte sau operatiuni date de lege in competenta lui. 

   Executarea silita, potrivit Codului de Procedura Civila se realizeaza prin doua modalitati: 

   

   Executare silita directa 

   Prin care creditorul urmareste realizarea in natura a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, aceasta modalitate avand trei forme: 

 • predarea silita a bunurilor mobile;
 • predarea silita a bunurilor imobile;
 • executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face;
 • recuperari creante.

   Executarea silita indirecta 

   Prin care creditorul, ce are de realizat o creanta baneasca, urmareste sa realizeze aceasta creanta prin valorificarea bunurilor debitorului sau prin poprirea sumelor de bani pe care acesta le detine la terte persoane, aceasta modalitate avand de asemenea patru forme: 

 • urmarirea silita a bunurilor mobile;
 • poprirea;
 • urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacina;Executor Judecatoresc Timis
 • urmarirea silita a bunurilor imobile. 

   Principale categorii de inscrisuri, carora legea le conferă caracterul de titluri executorii: 

 • hotărârile judecătoreşti;
 • hotărârile arbitrale;
 • hotărârile judecătoreşti străine si tranzactiile incheiate in strainatate;
 • actele autentificate de notarul public;
 • cambia, biletul la ordin si cecul;
 • contractul de leasing;
 • contractul de credit bancar;
 • contractul de garanţie reală mobiliară;
 • contractul de arendă;
 • incheierea privind intelegerea partilor asupra platii in materia somatiei de plata;
 • titlul executoriu european.

Galerie foto