Cabinet Particular Expert SSM - Servicii SSM Giurgiu

Expert SSM - Servicii SSM Giurgiu

Expert SSM - Servicii SSM - Servicii PSI - Manea Petre Nicolae

Cabinet Particular Expert SSM - Servicii SSM Giurgiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert SSM - Servicii SSM - Servicii PSI - Manea Petre Nicolae - Cabinet Particular Expert SSM - Servicii SSM Giurgiu. Cabinet Particular Expert SSM - Servicii SSM Giurgiu Expert SSM Inspector in securitate si sanatate in munca Servicii SSM


 

0726.112.714

nicmanea@yahoo.com

P.F.A. MANEA PETRE NICOLAE

SPECIALIST SI EVALUATOR IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (S.S.M.)

SPECIALIST P.S.I.

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

RESPONSABIL RSVTI

 

   Expert SSM si PSI Manea Petre Nicolae va ofera servicii profesionale in domeniul securitatii si sanatatii muncii, situatiilor de urgenta, coordonare SSM pe santierele temporare si mobile, instruiri, evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, audit SSM.
   Oferim solutii viabile si aplicabile particularitatilor fiecarui client.

 

   Apeland la serviciile biroului nostru, obtineti urmatoarele  rezultate:

• Externalizati intocmirea documentelor specifice pe linie de Securitate si Sanatate in Munca ( SSM )
• Evitati amenzile inspectorilor in cazul unui control ITM precum si consecintele negative ale unui accident de munca in cadrul societatii dumneavoastre
• Beneficiati de documente corespunzatoare din punct de vedere legal ce acopera in totalitate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
• Evaluarea riscurilor precum si restul documentelor SSM se vor faca la un nivel profesionist, adaptat activitatii dumneavoastra
• Beneficiati de serviciile unui colaborator profesionist care este permanent la curent cu legislatia in domeniu si care isi asuma calitatea documentelor si a serviciilor prestate

expert_ssm_400

Servicii

Servicii Protectia Muncii (S.S.M.)
   Intocmirea documentatiei cerute de Legislatia in vigoare pentru Protectia Muncii Legea 319/2006 si normele metodologice de aplicare a Protectiei Muncii HG 1425/2006 imbuntatitita cu HG 955/2010.

   Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului indiferent de specificul societatii.11_400_02
Asistenta lunara Protectia Muncii:
- Efectuarea instructajului de Protectia Muncii Introductiv general, la locul de munca si periodic;
- Intocmirea fiselor individuale de instructaj pentru Protectia Muncii;
- Elaborarea tematicii de instructaj pentru Protectia Muncii;
- Planificarea instruirii lunare si anuale privind instructiunile de Protectia Muncii;
- Elaborarea documentatiilor de Protectia Muncii referitoare la modul de acordare a echipamentului de protectie, echipamentului de lucru, igienei, alimentatiei in functie de riscurile si de conditiile de lucru;
- Realizarea si implementarea planului de actiune in caz de pericol grav si/sau iminent;
- Asistenta pe timpul controalelor I.T.M. pentru Protectia Muncii;
   Pretul lunar al asistentei se stabileste in functie de numarul de angajati.
   Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit.
   Evaluare risc Protectia Muncii - Pretul se stabileste in functie de numarul de angajati si domeniul de activitate.

 

Printre avantajele colaborarii cu biroul nostru, mentionam:

- Conformitate cu cerintele legale, deci absenta penalitatilor;
- Cunoasterea riscurilor de accidentare si imbolnavire si minimizarea acestora;
- Coordonare SSM prin serviciu extern de prevenire si protectie astfel incat sa va conformati in totalitate cu HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pe şantierele temporare şi mobile care stipulează ca obligativitate, desemnarea unui coordonator de securitate şi elaborarea planului de securitate si sanatate atat in faza de întocmire a proiectului cat si pe perioada executiei lucrarilor;
- Intocmire Plan de Securitate si Sanatate in faza de proiectare;
- Intocmire Plan de Securitate si Sanatate in faza de executie;
- Intocmire Plan Propriu de Securitate si Sanatate al Antreprenorului;
- Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- Inlocuire Plan de Prevenire si Protectie;
- Intocmire Instructiuni proprii de SSM;
- Tematici de instruire;
- Identificare tipuri de semnalizari de riscuri necesare la locurile de munca;
- Efectuare instruire introductiv generala;
- Consultanta la efectuarea instruirilor la locul de munca si periodice de catre conducatorii locurilor de munca;
- Perfectionare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii muncii ( SSM ), instruire periodica pentru manageri, auditori interni de Securitatea si Sanatatea Muncii;
- Intocmire planuri de securitate si sanatate in munca ( SSM ) si efectuare coordonare SSM pe santiere conform HGR 300/2006.

Asadar, ativitatea de securitate și sanatate in munca consta in:

 •     Identificarea si semnalizarea pericolelor
 •     Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale
 •     Elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii si situatii de urgenta
 •     Intocmirea tematicilor de instruire
 •     Instruirea, testarea si consemnarea fiselor individuale de instruire pentru toti salariatii beneficiarului
 •     Instruirea conducatorilor locurilor de munca
 •     Inspectii periodice
 •     Intocmirea raportului de expertiza cu privire la starea securitatii si sanatatii muncii si situatiilor pentru toate locurile de munca care apartin beneficiarului
 •     Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie
 •     Autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare
 •     Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, decizii interne, Regulamentul intern, fisa postului, etc.)
 •     Asistenta tehnica cu ocazia controalelor efectuate de catre inspectorii de protectia muncii si inspectorii pentru situatii de urgenta
 •     Asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca, avarii tehnice, inceputuri de incendiu, incendii (Aceste situatii impun luarea unor masuri urgente cu caracter obligatoriu. Noi asiguram in permanenta comunicarea cu clientul in cazul producerii acestor evenimente nedorite)
 •     Asistenta la sedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca
 •     Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectoratul pentru situatii de urgenta
 •     Elaborare alte documente de specialitate, dupa caz
 •     Intocmirea Planului de evacuare, planificarea exercitiilor de evacuare
 •     Organizare de cursuri, instruiri, aplicatii practice, privind acordarea primului ajutor

consultanta_ssm_400

Servicii P.S.I.
  Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale din 2007.

   Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului si difera in functie de complexitatea si riscurile activitatilor.
Asistenta lunara P.S.I.:
- Efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.;12_400_06
- Intocmirea planului P.S.I. de evacuare;
- Intocmirea planului P.S.I. de actiune in caz de incendiu;
- Intocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
- Intocmirea planului P.S.I. de interventie;
- Intocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
- Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
- Asistenta pe timpul controalelor P.S.I.
   Pretul lunar al asistentei se stabileste in functie de numarul de angajati si de specificul activitatii.
   Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit.

 

Servicii Evaluare Riscuri la securitate fizica
   Evaluarea riscurilor la securitate fizica sau Analiza de risc la securitate fizica reprezinta concretizarea aplicarii metodei prin care se aplica sistemele de monitorizare si securitate pentru descurajarea, prevenirea si monitorizarea la efractie.
   Lucrarea contine atat notiuni teoretice cat si evaluarile concrete pentru obiectivele analizate din punct de vedere al sigurantei la efractie.
   Legalitatea desfasuratii unei activitati, in orice domeniu, presupune inclusiv adoptarea unor masuri de securitate. Pentru ca acestea sa fie cu adevarat eficiente, trebuie realizata evaluarea riscurilor la securitate fizica.evaluator_de_risc_la_securitatea_fizica_5_02
   O evaluare de risc pentru securitate fizica poate sa fie facuta prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experti, care dețin competentele profesionale necesare.
   Apeland la serviciile noastre de evaluarea riscurilor la securitate fizica, veti avea parte de servicii de consultanta de calitate si un raport complet al unei evaluari de risc, verificate de catre un inspector de securitate autorizat si cu experienta.
   Intocmirea analizei de risc presupune respectarea si aplicarea urmatoarelor principii: integritate, obiectivitate, confidentialitate si competenta. Acestea sunt valorificate in aplicarea unor proceduri de calitate.
   Evaluatorul determina sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact si potentialele consecinte. Aceasta procedura este vitala si obligatorie prin lege.
   Existenta unui raport documentat si complet privind evaluarea riscurilor si a unui protocol care trebuie respectat si urmat, duc la diminuarea considerabila a riscurilor si amenintarilor care pot interveni in cadrul unei organizatii.
   Documentatia de Evaluare de risc cuprinde:
• Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică
• Grila de evaluare specifică obiectului de activitate
• Documentele suport (chestionare, declarații, alte documente specifice).

 

Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI)
   Activitatea de Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor – RSVTI este reglementată prin Ordinelele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR şi Legea 64 / 21.03 2008 (MO 240 / 27.03.2008).
   Instalaţiile sub incidenţa ISCIR – RSVTI sunt: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune.
   Proprietarul instalaţiei trebuie să deţină personal de specialitate sau contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de
   Având în vedere accidentele şi avariile produse de echipamentele şi instalaţiile din domeniul ISCIR, s-au impus măsuri în vederea creşterii gradului de siguranţă a utilizarii echipamentelor din acest domeniu.
   Ca Operator RSVTI principala noastră grijă este siguranţa utilizatorilor, precum şi asigurarea beneficiarului ca instalaţiile şi, în principal, elementele lor de siguranţa funcţionează în condiţii de maximă siguranţă.

   Oferim servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor pentru persoanele juridice deţinătoare de instalaţii din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), şi asigurarea funcţionării acestor instalaţii în condiţii maxime de siguranţă.
    -Autorizări de funcţionare
    -Control periodic
    -Dare în exploatare
    -Supravegherea tuturor instalaţiilor
    -Instruire personal, reexaminare anuală, instructaj specialitate

Printre sarcinile specifice activităţii de supraveghere şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI):
    -Identificarea şi inregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice
    -Asigurarea exploatării corecte şi legale a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR
    -Informarea beneficiarului, în scris, despre orice problemă sau defecţiune apărută la instalaţiile pe care acesta le deţine
    -Informarea beneficiarului despre apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizărilor la instalaţiile pe care acesta le deţine
 
Domenii supuse supravegherii şi verificării tehnice:


Instalaţii mecanice sub presiune (IMSP)
    -cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte şi similare
    -recipiente care lucrează sub presiune
    -conducte pentru fluide sub presiune
 
Instalaţii de ridicat (IR)
    -macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare
    -nacele şi platforme autoridicătoare
    -elevatoare pentru vehicule
    -ascensoare
    -instalaţii de transport pe cablu
    -telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice
    -cabluri, lanţuri, benzi, funii, caârlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii utilizate la IR
    -instalaţii de transport pe plan înclinat
    -trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortină
    -instalaţii şi echipamente montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi a spaţiilor de joacă
 
Aparate consumatoare de combustibil clasice
    -sobe sau alte aparate de încălzit, în uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
    -aparate de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare în uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
    -arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos
Dispozitive de siguranţă pentru instalaţiile/echipamentele IMSP şi IR
Aparatura şi instalaţiile de automatizare aferente instalaţiilor/echipamentelor IMSP şi IR

   Asiguraţi-vă că instalaţiile dumneavoastră funcţionează legal şi au autorizaţie de funcţionare valabilă!
   Operarea RSTVI se poate executa conform Ordinul 147 din 2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizaţie RSVTI.
   Contractul pentru consultanţa RSVTI se încheie în baza cererii şi ofertei de preţ, pe o perioadă de cel puţin 12 luni cu posibilitate de prelungire.

   Contactati-ne si solicitati oferta de pret!

 

rsvti_giurgiu_400_02