Cabinet Particular Expert tehnic Botosani

Expert tehnic Botosani

Expert tehnic si verificator AF - Zaharia Constantin

Cabinet Particular Expert tehnic Botosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert tehnic si verificator AF - Zaharia Constantin - Cabinet Particular Expert tehnic Botosani. Cabinet Particular Expert tehnic Botosani Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


    Documentaţiile geotehnice pot fi întocmite pentru: construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicaţii, Expert tehnic si verificator AF Botosaniminiere; construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri, tunele; construcţii de căi ferate; construcţii de porturi şi platforme marine; construcţii şi amenajări hidrotehnice; construcţii pentru îmbunătăţiri funciare; construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; construcţii pentru transportarea produselor petroliere; depozite de deşeuri, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii.

    Documentaţiile geotehnice pot fi întocmite atât pentru construcţii noi, cât şi pentru construcţii existente, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi pentru toate fazele de proiectare stabilite în condiţiile legii.

    De asemenea, documentaţiile geotehnice se pot întocmi, după caz, şi în cadrul expertizelor tehnice, inclusiv judiciare, al studiilor de impact, precum  şi al documentaţiilor specifice prevăzute de lege în vederea emiterii acordurilor/avizelor de mediu.

   Monitorizarea geotehnică a execuţiei are în vedere urmărirea execuţiei lucrărilor legate de teren în concordanţă cu prevederile proiectului tehnic/detaliilor de execuţie, pentru a se putea dispune, dacă se dovedeşte necesar, adaptarea detaliilor de execuţie pe măsura avansării lucrărilor, în funcţie de condiţiile geotehnice întâlnite şi de comportarea lucrărilor în faza de execuţie.

    Monitorizarea geotehnică a execuţiei are în vedere şi umărirea comportării masivelor de pământ (deformaţii, deplasări, variaţii ale nivelului apei subterane ş.a.) în faza de execuţie a lucrărilor.

   Raportul de monitorizare geotehnică a execuţiei cuprinde notele de sinteză ale monitorizării geotehnice (în primul rând natura şi caracteristicile pământurilor întâlnite şi compararea acestora cu previziunile), precum şi note privind comportarea lucrării în curs de execuţie şi a vecinătăţilor.

   Efectuarea (intocmirea) de studii geotehnice. Studiile geotehnice se intocmesc in baza normativului NP 074/2013.

Investigatiile de suprafata pot fi de complexitate ridicata, acestea incluzand cartografierea geologica, fotogrammetrie sau studii geofizice, sau, in unele cazuri, pot fi sustinute de simpla inspectie in situ a santierului de catre un specialist geotehnic.

Pentru a obtine informatii despre conditiile din subsol este necesara explorarea subterana, posibila prin diverse metode. Metodele de observare a solurilor de sub suprafata, obtinerea de probe de sol, precum si determinarea proprietatilor fizice ale solurilor si rocilor includ forarea de puturi de testare, excavarea (in special pentru localizarea faliilor si planurilor/liniilor de alunecare), sfredelirea si alte teste in situ.

Studiile geotehnice au devenit o componenta esentiala a fiecarei constructii pentru a asigura siguranta de oamenilor si a constructiei, in sine. Studiul geotehnic include o serie de investigatii detaliate a terenului pentru a determina rezistenta la tasare a solului, compozitia acestuia, incluziunile de roca, continutul de apa, salinitatea si alte caracteristici importante ale solului.


    Obiectul expertizei geotehnice constă, în principal, în:Expert tehnic si verificator AF Botosani

  • Verificarea aprofundată a studiilor geotehnice realizate incluzând - dacă este cazul - şi efectuarea unor investigaţii geotehnice suplimentare;
  • Verificarea aprofundată a soluţiei de fundare propuse de proiectantul lucrării;
  • Verificarea rezistenţei şi stabilităţii terenului de fundare al unei construcţii existente, în corelare cu construcţiile învecinate;
  • Verificarea lucrărilor de susţinere a excavaţiilor adânci, definite conform Normativului privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane, Indicativ NP 120-2013.

    Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă, în mod normal, înainte de investigarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată. Categoria poate fi verificată şi eventual schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare şi de execuţie.

    Diferitele aspecte ale proiectării unei lucrări pot impune abordări care să corespundă la diferite categorii geotehnice. Nu este necesar să se trateze întreaga lucrare în concordanţă cu exigenţele categoriei celei mai ridicate.

    Metodele unei categorii mai ridicate pot fi utilizate pentru a justifica o proiectare geotehnică mai aprofundată, sau atunci când proiectantul consideră oportun acest lucru.

Servicii

  •     Expert tehnic si verificator AF

    Pentru construcţii şi arhitectură

Af - Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;