Cabinet Particular Expert tehnic Braila

Expert tehnic Braila

Birou Expertiza Tehnica - Gramescu Ana-Maria

Cabinet Particular Expert tehnic Braila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Expertiza Tehnica - Gramescu Ana-Maria - Cabinet Particular Expert tehnic Braila. Cabinet Particular Expert tehnic Braila Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


EXPERTIZA TEHNICA in Constructii - reprezintă ACEA documentație tehnică realizată de către expert  un tehnic careare urmatoarele abilitati:

  • Pentru rezistenta si stabilitatea unei constructii expertul trebuie sa fie atestat de Către Ministerul Dezvoltării in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. In urma unei astfel de lucrari se stabileste capacitatea de rezistanta de care dispune o constructie cat si masurile de interventie necesare a fi aplicate acesteia in vederea asigurarii sigurantei in exploatare. O astfel de expertiza este necesara pentru consolidarea si reabilitarea unei constructii, schimbarea destinatiei, etajarea sau mansardarea, extinderea pe orizontala, refunctionalizarea, s-au dupa producerea unor evenimente deosebite: miscari seismice, alunecari de teren, incendii, explozii, s.a.. Evaluarea costurilor se face tot de catre expertul tehnic in cadrul acestei documentatii pe baza de deviz intocmit conform antemasuratorilor sau in baza indicilor de pret stabiliti de catre expert pentru lucrari similare.
  • In cazul constructiilor monument istoric pe langa atestatul mai sus mentionat, expertul trebuie sa fie atestat de Ministerul Culturii in conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea si conservarea monumentelor istorice. In astfel de situatii, prin masurile de interventie stabilite asupra unui monument nu trebuie sa se aduca prejudicii acestuia iar masura stabilita sa protejeze si sa puna in valoare substanta istorica a constructiei. Lucrarile de interventie propuse de catre expertul tehnic se coreleaza cu proiectul arhitectului restaurator.
  • Atunci cand lucrarea este solicitata de catre un organ juristdictional, expertul tehnic trebuie sa fie atestat de Ministerul Justitiei in specialitatea respectiva.

1_49
    Expertiza tehnica judiciara reprezinta un mijloc legal de proba, constand in efectuarea de investigatii, lucrari, analize, calcule, aprecieri si concluzii, de catre un specialist intr-un anumit domeniu, din dispozitia organului de urmarire penala sau jurisdictie, in scopul elicidarii unor fapte sau imprejurari care formeaza ori ar urma sa formeze obiectul unui proces. Legislatia care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara este  Ordonanta nr. 2/21.01.2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea 156/2002.

    Evaluarea proprietatilor imobiliare poate fi stabilita in baza unui raport de evaluare intocmit de un expert evaluator atestat ANEVAR cu respectarea Standardelor Internationale de Evaluare. Proprietatile imobiliare reprezinta cele mai importante elemente dintr-o activitate economica ce contribuie la crearea valorii, odata incluse respectiv ce sunt in circuitul economic, indiferent de purtatorul dreptului de proprietate sau dezmembramintelor acesteia.

 

 

Servicii

Prof. univ. dr. ing. Gramescu Ana Maria
Conducator doctorat dom Inginerie Civila Universitatea Ovidius Constanta
830_400

  •     Judiciar Expert tehnic - Ministerul Justitiei atestat în specializarile: rezistanta si stabilitatea constructiilor, constructii civile industriale si agricole, evaluarea proprietatilor imobiliare si al Lucrărilor realizate cu fonduri UE DIN
  •     Expert tehnic atestat MLPAT de la Domeniul rezistentei si stabilitatii constructiilor;
  •     Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii în Domeniul Monumentelor istorice restaurarii;
  •     Expert tehnic atestat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei în Domeniul funciare evaluarilor


Membru al:
- Asociatia Generala a Inginerilor din România;
- Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri;
- UNIUNEA Nationala a restauratorilor de Monumente Istorice;
- ANEVAR România;
- Corpul Expertilor Tehnici - Presedinte fil Braila;
- AsRES China;
- Societatea Europeană Real Estate;
- Americal Real Estate și de asociere economică urbană;

Galerie foto