Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 6

Expert tehnic Bucuresti-Sector 6

Expert tehnic - Securitate la incendiu - Farkas Dominic

Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 6 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert tehnic - Securitate la incendiu - Farkas Dominic - Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 6. Cabinet Particular Expert tehnic Bucuresti-Sector 6 Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


        Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si Securitate la incendiu Bucurestiorganizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora.  

    Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.

         Conform Legii 10-1995, precum si HGR 448-2002, cerinta “Siguranta la foc” este obligatorie pentru toate constructiile incadrate in categoria C de importanta. Aceasta cerinta se situeaza, conform legislatiei romanesti in vigoare pe locul trei in sistemul calitatii in constructii. In conformitate cu Directiva 89/106/CEE, aceasta cerinta este redenumita in “Securitate la incendiu” si capata un rol mai important, urcand in ierarhia exigentelor de calitate pe locul al doilea, imediat dupa rezistenta si stabilitatea constructiei, acolo unde ii era locul din punct de vedere al importantei.

    In concordanta cu cerintele pietei europene, si nu numai, societatea noastra s-a specializat pe servicii in domeniul securitatii la incendiu. Tendintele externe de specializare pe acest segmet, au la baza aprofundarea fenomenologiei incendiilor, cazuistica bogata si pluridisciplinaritatea necesara acoperii unui astfel de domeniu.

Servicii

  • Evaluarea si identificarea riscului de incendiuSecuritate la incendiu Bucuresti
  • Asistenta tehnica la elaborarea scenariilor de securitate la incendiu
  • Expertizare securitate la incendiu - constructii si instalatii
  • Expert tehnic si verificator proiecte securitate la incendiu
  • Verificarea cerintei esentiale securitate la incendiu
  • Intocmirea documentelor/procedurilor privind organizarea apararii impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici
  • Asistenta tehnica la intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizului- autorizatiei de securitate la incendiu