Cabinet Particular Expert tehnic Reghin

Expert tehnic Reghin

Expert Tehnic Judiciar si Extrajudiciar - Mures - Sular Ioan Florin

Cabinet Particular Expert tehnic Reghin reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert Tehnic Judiciar si Extrajudiciar - Mures - Sular Ioan Florin - Cabinet Particular Expert tehnic Reghin. Cabinet Particular Expert tehnic Reghin Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


   Biroul de Expertiza Judiciara si Extrajudiciara ȘULAR IOAN FLORIN ofera servicii specializate ce constau in realizarea de expertize judiciare si extrajudiciare, pentru topografie, cartografie, litigii cu terenuri, cladiri sau bunuri mobile.

   Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara constitue EXPERTIZA TEHNICA EXTRAJUDICIARA .
   Legea care reglementeaja activitatea expertilor tehnici judiciari si extrajudiciari:OG 2 2000 actualizată privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25.1.2000

        Expert parte- Partea interesata are dreptul sa solicite ca, pe langa expertul tehnic judiciar numit, sa mai participe la efectuarea expertizei - pe cheltuiala acesteia- si un expert tehnic sau un specialist, nominalizat de aceasta si incuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, in calitate de consilier al partii, din categoria persoanelor prevazute (aceeasi specializare cu a expertului judiciar numit de catre instanta).

 

   Tipuri de expertize

Reconstituirea proprietatii

    Oferim acest serviciu tuturor celor care au nevoie de o expertiza topografica in vederea retrocedarii imobilelor terenuri cu sau fara constructii care intra sub incidenta legii 10/2001.

    Expertiza este realizata prin identificarea imobilului de planurile topografice vechi din arhive , a caror scara variaza de la 1:500 la 1: 2000 sau 1: 5000. Sunt determinate date din teren prin masuratori topografice si ulterior situatia actuala este evidentiata intr-un plan care releva aspecte precum cele enumerate mai jos in functie de situatie:

  •     limitele de proprietate ale imobilului vechi care a fost  preluat in mod abuziv;Expert Tehnic Rasnov
  •     suprafata de teren liber care nu este afectata;
  •     suprafata de teren ocupata de cladiri sau alte amenajari datorita sistematizarii zonale;
  •     identificarea terenului liber in cazul in care constuctiile expropriate au fost de demolate total sau partial;
  •     suprafata de teren afectata de edificarea unor constuctii noi edificate ;


    Concluziile sunt concretizate sub forma unui raport de expertiza cu eventualitatea unor recomandari privind retrocedarea totala sau partiala a imobilului.

Expertiza extrajudiciara

    Domeniile in care realizam expertize tehnice extrajudiciare sunt: topografie, cadastru.

    Expertiza extrajudiciara se incheie cu o documentaie respectiv un "raport" - document oficial si util, ce serveste in multe cazuri la stingerea unor conflicte fara a se ajugne in instanta.

    In mod frecvent obiectul expertizelor este constituit de:

  •     identificarea unui imobil in conditiile in care informatiile certe, sau cel putin o parte din acestea, lipsesc;
  •     concesionarea de terenuri proprietate privata a statului, unor terte persoane;
  •     granituirea respectiv stabilirea limitei de proprietate intre imobile invecinate;
  •     iesirea din indiviziune prin constituirea si acordarea de loturi coindivizionarilor conform actelor de proprietate;

Servicii

1. Efectuarea cercetării pe teren asupra bunurilor cerute la expertizare; cu această ocazie, se realizează un rezumat cu datele necesare evaluării fiecărui bun în parte:

            a) categoria bunului;

            b) principalele elemente de identificare;

            c) data şi locul cumpărării;

            d) preţul de cumpărare;

            e) alte elemente relevante pentru evaluare şi foarte importante în anumite expertize;

            f) starea bunului: scurtă descriere a bunului, evidenţierea defectelor, elementele de uzură morală etc.;

            g) la cine se află bunul, dacă este în exploatare sau în conservare etc.

2. Culegerea informaţiilor necesare preţuirii 

3. Redactarea Raportului de expertiză 

4. Avizarea Raportului şi a Decontului la Biroul de Expertize şi depunerea acestora

 

Galerie foto