Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare

Expert tehnic Satu Mare

Expert tehnic - Securitate la incendiu Cluj, Maramures, Bistrita, Bihor, Salaj - Vida A. Carmen Silvia

Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expert tehnic - Securitate la incendiu Cluj, Maramures, Bistrita, Bihor, Salaj - Vida A. Carmen Silvia - Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare. Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


      Prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, se defineste sistemul calitatii in constructii ca fiind rezultanta totalitatii performantelor de comportare a constructiilor, instalatiilor, produselor, echipamentelor in exploatare, cu scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
   Securitate la incendiu Satu Mare

     Cerintele de calitate ale legii 10/1995 se certifica la nivelul fazei de proiectare de catre verificatorii atestati conform HGR nr. 925/1995. Trasabilitatea calitatii in constructii la etapa de executie se realizeaza de catre dirigintii de santier impreuna cu responsabilii tehnici cu executia. Toate dovezile rezultate pana la acest moment din viata unei constructii se regasesc in Cartea Tehncica a Constructiei. Pastrarea constanta a calitatii proiectate si executate, impreuna cu monitorizarea acesteia in exploatare este asigurata prin Legea 307/2006.
   

     Prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, apararea impotriva incendiilor, apararea vietii oamenilor si a bunurilor constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile publice centrale si locale, persoanele juridice si persoanele fizice romane, precum si toate persoanele care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
   

     Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora.
   

     Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.
   Securitate la incendiu Satu Mare

    Reglementarile specifice securitatii la incendiu stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor si se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.
Din punct de vedere legal, orice activitate legata de securitatea la incendiu poate fi efectuata doar de persoane competente si certificate sau atestate conform legislatiei in vigoare.

 

     In concordanta cu cerintele pietei europene, si nu numai, societatea noastra s-a specializat pe servicii in domeniul securitatii la incendiu. Tendintele externe de specializare pe acest segmet, au la baza aprofundarea fenomenologiei incendiilor, cazuistica bogata si pluridisciplinaritatea necesara acoperii unui astfel de domeniu.

 

     Conform Legii 10-1995, precum si HGR 448-2002, cerinta “Siguranta la foc” este obligatorie pentru toate constructiile incadrate in categoria C de importanta. Aceasta cerinta se situeaza, conform legislatiei romanesti in vigoare pe locul trei in sistemul calitatii in constructii. In conformitate cu Directiva 89/106/CEE, aceasta cerinta este redenumita in “Securitate la incendiu” si capata un rol mai important, urcand in ierarhia exigentelor de calitate pe locul al doilea, imediat dupa rezistenta si stabilitatea constructiei, acolo unde ii era locul din punct de vedere al importantei.

 

     Urmarind evolutia securitatii la incendiu in cadrul Uniunii Europene, societatea noastra s-a dezvoltat in permanenta, astfel incat a fost capabila sa asigure tot timpul servicii la standardele UE.

 

Servicii

  • Expert tehnic si verificator proiecte securitate la incendiu 
  • Expertizare securitate la incendiu - constructii si instalatii
  • Verificarea cerintei esentiale securitate la incendiu
  • Evaluarea si identificarea riscului de incendiu
  • Asistenta tehnica la elaborarea scenariilor de securitate la incendiu
  • Asistenta tehnica la intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizului- autorizatiei de securitate la incendiu
  • Intocmirea documentelor/procedurilor privind organizarea apararii impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economiciSecuritate la incendiu Satu Mare