Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare

Expert tehnic Satu Mare

Punere in Legalitate Avizare / Autorizare ISU - Securitate la Incendiu - Scenariu de Securitate la Incendiu si expertize - Verificare Proiecte la Cerinta CC / CI - Satu Mare, Cluj, Maramures, Bistrita, Bihor, Salaj - Vida Carmen Silvia

Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Punere in Legalitate Avizare / Autorizare ISU - Securitate la Incendiu - Scenariu de Securitate la Incendiu si expertize - Verificare Proiecte la Cerinta CC / CI - Satu Mare, Cluj, Maramures, Bistrita, Bihor, Salaj - Vida Carmen Silvia - Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare. Cabinet Particular Expert tehnic Satu Mare Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


Ecovision S.R.L.

0722.721.901

Ing. Vida Carmen Silvia

 

 Societatea noastra ofera servicii specializate pentru intocmirea documentatiilor de securitate la incendiu in vederea obtinerii avizului/autorizatiei PSI in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 129/2016:

 • -Analizarea situatiei existente; reactualizare planuri - relevee, planuri de situatie, fatade sectiuni - piese desenate in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu in conformitate cu Ordinul nr. 129/2016;
 • -Scenariu de securitate la incendiu in conformitate cu Ordinul nr. 129/2016;
 • -Proiect instalatii pentru iluminat de securitate la evacuare (unde este cazul),
 • -Proiect instalatie de detectie semnalizare, alertare incendii (unde este cazul);
 • -Instalatii pentru desfumare automata (unde este cazul);
 • -Instalatii de stingere a incendiilor - hidranti, sprinklere (unde este cazul);
 • -Verificare si referat de verificare la cerinta securitate la incendiu in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 129/2016.

 

Documentatiile tehnice se vor realiza in conditii de calitate, operativitate si profesionalism prin reprezentantul firmei:

 • -Expert CC, Ci atestat de MDRL pentru cerinta de securitate la incendiu
 • -Verificator proiecte la cerinta "C" (constructii si instalatii) - securitate la incendiu pentru toate domeniile si toate specializarile - atestat de MDRL;
 • -Auditor energetic gradul I atestat de MDRL, specialitatea constructii si instalatii.

 

Image result for fire prevention

 

 

   Reglementarile specifice securitatii la incendiu stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor si se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.
Din punct de vedere legal, orice activitate legata de securitatea la incendiu poate fi efectuata doar de persoane competente si certificate sau atestate conform legislatiei in vigoare.

 
    Cladirile/constructiile care se supun avizarii/autortizarii privind securitatea la incendiu conform Hotararii nr. 571/2016.

 

1. Clădiri și amenajări pentru care este nevoie de avizare şi autorizare:
-Clădirile încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;
-Cladirile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;
-Cladirile în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
-Cladirile de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;
-Cladirile pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
-Cladirile pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor;
-Cladirile agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;
-Cladirile de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

2. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:
-comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
-alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
-birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
-îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
-învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;
-gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;
-cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
-parcaj, cu peste 10 autoturisme;
-centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;
-primire turistică, cu mai mult de opt camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;
-producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

3. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp.

4. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
-staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;
-staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);
-alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;
-lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa HG nr. 571/2016.

5. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior, ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber.

 


Clădiri și amenajări supuse doar autorizării

1. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
-sisteme de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în stații mixte;
-staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;
-alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;
-puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL;
-alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

2. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.

 

    Ordinul 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila a intrat in vigoare in septembrie 2016 si aduce o serie de noi responsabilitati pentru firme.
   Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si de protectie civila se solicita in scris, de catre investitori sau beneficiari, inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta in a caror zona de competenta urmeaza sa fie realizate ori sunt amplasate constructiile, instalatiile sau amenajarile respective.
   Ordinul nr. 129/2016 reglementeaza atat documentele necesare, cat si termenul de emitere la solicitarea avizelor de securitate la incendiu si a autorizatiilor de securitate la incendiu!

      Prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, se defineste sistemul calitatii in constructii ca fiind rezultanta totalitatii performantelor de comportare a constructiilor, instalatiilor, produselor, echipamentelor in exploatare, cu scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
   Securitate la incendiu Satu Mare

     Cerintele de calitate ale legii 10/1995 se certifica la nivelul fazei de proiectare de catre verificatorii atestati conform HGR nr. 925/1995. Trasabilitatea calitatii in constructii la etapa de executie se realizeaza de catre dirigintii de santier impreuna cu responsabilii tehnici cu executia. Toate dovezile rezultate pana la acest moment din viata unei constructii se regasesc in Cartea Tehncica a Constructiei. Pastrarea constanta a calitatii proiectate si executate, impreuna cu monitorizarea acesteia in exploatare este asigurata prin Legea 307/2006.
    Necesitatea avizarii/autorizarii ISU se face in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

     Prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, apararea vietii oamenilor si a bunurilor constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile publice centrale si locale, persoanele juridice si persoanele fizice romane, precum si toate persoanele care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
   

     Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora.
   

     Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.

     Urmarind evolutia securitatii la incendiu in cadrul Uniunii Europene, societatea noastra s-a dezvoltat in permanenta, astfel incat a fost capabila sa asigure tot timpul servicii la standardele UE.

 

Image result for fire security services

 

Servicii

   Societatea noastra ofera servicii specializate pentru intocmirea documentatiilor de securitate la incendiu in vederea obtinerii avizului/autorizatiei PSI in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 129/2016:

 • -Analizarea situatiei existente; reactualizare planuri - relevee, plan de situatie, fatada, sectiune - piese desenate in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu in conformitate cu Ordinul nr. 129/2016;
 • -Scenariu de securitate la incendiu in conformitate cu Ordinul nr. 129/2016;
 • -Proiect instalatii pentru iluminat de securitate la evacuare (unde este cazul),
 • -Proiect instalatie de detectie semnalizare, alertare incendii (unde este cazul);
 • -Instalatii pentru desfumare automata (unde este cazul);
 • -Instalatii de stingere a incendiilor - hidranti, sprinklere (unde este cazul);
 • -Verificare si referat de verificare la cerinta securitate la incendiu in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 129/2016.


Documentatiile tehnice se vor realiza in conditii de calitate, operativitate si profesionalism prin reprezentantul firmei:

 • -Expert CC, Ci atestat de MDRL pentru cerinta de securitate la incendiu
 • -Verificator proiecte la cerin ta "C" (constructii si instalatii) - securitate la incendiu pentru toate domeniile si toate specializarile - atestat de MDRL;
 • -Verificator proiecte la cerinta "B"- siguranta in exploatare - atestat de MDRL;
 • -Verificator proiecte la cerinta "D"- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile si toate specializarile - atestat de MDRL;
 • -Auditor energetic gradul I atestat de MDRL, specialitatea constructii si instalatii.
Image result for technical project banner