Cabinet Particular Mediator Petrosani

Mediator Petrosani

Birou de Mediator Stoicuţa Oana

Cabinet Particular Mediator Petrosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou de Mediator Stoicuţa Oana - Cabinet Particular Mediator Petrosani. Cabinet Particular Mediator Petrosani Mediere Divort, Revendicari, Conflicte, Neintelegeri Contractuale, Financiar-Bancar, Medicala, Fapte Penale, Comunitara, Mediere Comerciala


      MEDIEREA  este o metodă alternativă de soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor şi a rapidităţii, a litigiilor în materie civilă şi comercială, precum şi pentru infracţiunile cu pericol social scăzut în materie penală, prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părţilor.wings_bild_weiterbildung_mediation_400

    Faţă de un proces în instanţă,  MEDIEREA are în obiectiv,  pe lângă soluţionarea corectă a unui conflict, salvarea relaţiei personale dintre părţi, fapt care deschide calea unei reconcilieri în beneficiul reciproc al tuturor celor implicaţi.

       Celelalte avantaje sunt constituite de:

  • caracterul non-agresiv al procedurii ;
  • faptul că mediatorul ajută părţile să identifice şi să adopte soluţiile cele mai apropiate de nevoile şi interesele lor, spre deosebire de judecată şi arbitraj unde soluţia este impusă de un terţ (judecătorul/arbitrul) ;
  • faptul că mediatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea discuţiilor .

        MEDIEREA  se încheie prin acordul părţilor.  Dacă părţile doresc sau au nevoie să dea forţă juridică acordului lor, obţinut pe calea medierii,  acordul de mediere poate fi încuviinţat de instanţa de judecată îmbrăcând astfel forma unei hotărâri judecătoreşti de expedient.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.medierepartaj_02