Cabinet Particular Notar Cugir

Notar Cugir

Birou Individual Notarial Valuch Francisc

Cabinet Particular Notar Cugir reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Individual Notarial Valuch Francisc - Cabinet Particular Notar Cugir. Cabinet Particular Notar Cugir Legalizare Acte, Procedura Succesorala, Partaj, Legalizare Semnaturi, Legalizarea Copiilor, Legalizare Traducere, Divort la Notar, Contracte de Vânzare-Cumpărare, Acte de Dezmembrare sau Alipire, Contracte de Schimb Imobiliar, Contracte de Donatie Bunuri Mobile si Imobile


 

   Birou Individual Notarial Valuch Francisc va ofera urmatoarele servicii:

 

 • contracte de vânzare-cumpărare;
 • acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile;
  Birou Notarial Cugir
 • contracte de rentă viageră;
 • contracte de întreţinere;
 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • procedura divorţului, în condiţiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • acte de partaj bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă;
 • contracte de garanţie imobiliară;
 • contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă);
 • antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare;
 • tranzacţii, etc. 

 

Servicii

   Activitatea notarului public se bazeaza pe încrederea solicitantilor, care se obtine daca notarul public este un consilier convingator si un confident discret al partilor, capabil sa le explice reglementarile legale si sa transpuna vointa lor în termeni juridici. Functia de notar public este autonoma ceea ce împiedica orice ingerinta în întocmirea actelor notariale si în îndeplinirea procedurilor prevazute de lege în competenta acestuia.

   Principiul stabilitatii în functie este menit sa garanteze echitatea si impartialitatea în decizie a notarilor publici, într-un cuvânt, independenta acestora. Notarul public îsi exercita atributiile ce îi sunt oferite prin lege în temeiul statutului functiei sale si nu în baza unui contract de munca, presupunând un raport de subordonare. În situatia în care i se solicita îndeplinirea unui act care încalca dispozitiile legale, notarul are la îndemâna, ca instrument, încheierea de respingere motivata, care poate fi atacata de partea interesata în fata instantei judecatoresti. Caracterul necontencios al activitatii notariale separa esential activitatea desfasurata de notarii publici de activitatea instantelor judecatoresti. Activitatea necontencioasa desfasurata de notarul public cu competenta si impartialitate evita declansarea litigiilor si urmareste armonizarea intereselor partilor.

   Potrivit dispozitiilor Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr.36/1995, notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. În mod simetric, suspendarea din functie se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, iar încetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei.

   Birou Individual Notarial Valuch Francisc colaboreaza cu traducatori autorizati pentru traduceri in limbile de circulatie internationala.

 

Birou Notarial Cugir

Galerie foto