Cabinet Particular Notar Galati

Notar Galati

Societate Profesionala Notariala Constantinescu Maricica si Potirniche Alina

Cabinet Particular Notar Galati reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Societate Profesionala Notariala Constantinescu Maricica si Potirniche Alina - Cabinet Particular Notar Galati. Cabinet Particular Notar Galati Legalizare Acte, Procedura Succesorala, Partaj, Legalizare Semnaturi, Legalizarea Copiilor, Legalizare Traducere, Divort la Notar, Contracte de Vânzare-Cumpărare, Acte de Dezmembrare sau Alipire, Contracte de Schimb Imobiliar, Contracte de Donatie Bunuri Mobile si Imobile


notar

    Notarul este un liber profesionist, avand statutul unei functii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clientilor sai, un consilier nepartinitor pentru chestiuni juridice complexe, indeplinind totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica. Legea notarilor publici si a activitatii notariale, Nr. 36/1995 stabileste ca “activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea”.

    Actele încheiate în faţa notarului public sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

    Activitatea notarială se realizează în aceeaşi măsură pentru toate persoanele, fără a face deosebire de rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, averea sau originea socială.

Servicii

 • notarcontracte de vânzare-cumpărare;
 • acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile;
 • contracte de rentă viageră;
 • contracte de întreţinere;
 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizqarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • procedura divorţului, în condiţiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • acte de partaj bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă;
 • contracte de garanţie imobiliară;
 • contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă);
 • antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare;
 • tranzacţii, etc.

Galerie foto