Cabinet Particular Audit Energetic Targu Frumos

Audit Energetic Targu Frumos

Certificat Energetic Targu Frumos - Murarașu Vasile Dorin - Auditor Energetic Gradul I

Cabinet Particular Audit Energetic Targu Frumos reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Certificat Energetic Targu Frumos - Murarașu Vasile Dorin - Auditor Energetic Gradul I - Cabinet Particular Audit Energetic Targu Frumos. Cabinet Particular Audit Energetic Targu Frumos Certificat Energetic | Audit Energetic | Auditor Energetic.


   Biroul nostru va sta la dispozitie pentru eliberarea de Certificat de performanta energetic si pentru intocmirea a unui raport energetic.

   Auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

   Etapele unui audit energeticAuditor Energetic - Murarașu Vasile Dorin

    Procesul de auditare energetica a unei cladiri se realizeaza in mai multe etape:

 • Evaluarea performanţei energetice a cladirii reale care este supusa auditului energetic
 • Evaluarea performanţei energetice a cladirii de referinta in conditii normale de utilizare
 • Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora.
 • Intocmirea raportului de audit energetic.

   Certificatul de Performanta Energetica este un document tehnic cu caracter informativ, care incadreaza imobilul Dvs. (locuinţa, apartamentul, cladirea) intr-una din cele 7 clase de eficienta energetica stabilite la nivelul Uniunii Europene.

  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European cu privire la performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre să stabilească un sistem de certificare energetică a imobilelor.

  Pornind de la caracteristicile sistemului de construcţie şi a instalaţiilor aferente, Certificatul energetic stabileşte indicative de performanţă energetică şi de mediu. Acestea oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător sau chiriaş informaţii privind consumul real de energie, însemnând costuri lunare de întreţinere şi cheltuieli necesare pentru a optimiza performanţa energetică a clădirii.

Auditor Energetic - Murarașu Vasile DorinDe când este obligatoriu Certificatul Energetic?

    Începând de la 1 ianuarie 2011, proprietarii sunt obligaţi să deţină certificate energetice ale clădirilor şi să le pună la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi. Dacă se încheie contracte de vânzare – cumpărare şi închiriere a locuinţelor sau se doreşte reabilitarea termică a imobilului, proprietarii vor fi nevoiţi să obţină Certificatul Energetic al clădirii.

  Pentru construcţiile noi, prevederea legală este valabilă din anul 2007.

  Certificatul Energetic se elaborează pentru următoarele clădiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:

 • locuinţe unifamiliale
 • blocuri de locuinţe
 • birouri
 • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, cămine, internate)
 • spitale, policlinici
 • hoteluri şi restaurante
 • săli de sport
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci)
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale cu regim normal de exploatare)

  Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul trebuie realizat de către proprietar.

 

Auditor Energetic - Murarașu Vasile Dorin

Servicii

   CERTIFICARE ENERGETICAAuditor Energetic - Murarașu Vasile Dorin

   - elaborarea certificatului energetic necesar pentru: vânzare/cumpărare şi închirierea imobilelor (locuintelor), recepția la terminarea lucrărilor, intabularea cladirilor - conform Legii 159/2013 și Legii 372/2005 privind performanţa energetică a cladirilor;

   - preţ: de la 99 RON;

    AUDIT ENERGETIC

    - analiza rezultatelor obţinute prin evaluarea termică şienergetică a cladirii şi stabilirea soluţiilor tehnico-financiare de reabilitare şi/sau modernizare termică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia;

    - elaborarea raportului de audit energetic;

    - preţ - negociabil în funcție de complexitatea clădirii.

    TERMOGRAFIE

    - scanarea termică a clădirilor pentru verificarea izolaţiilor termice şi depistarea zonelor cu pierderi de  căldură;

    - depistarea fisurilor din planşee, acoperişuri, zonele de întrerupere ale hidroizolaţiilor;Auditor Energetic - Murarașu Vasile Dorin 

   - depistarea zonelor cu pericol  de apariţie a igrasiei; 

   - preţ: de la 199 RON. 

   TERMOGRAFIE INDUSTRIALĂ 

   - scanarea termică a echipamentelor electrice, mecanice,  instalaţii electrice (posturi trafo, tablouri, rețele transport); 

   - instalaţii termice şi sanitare, pompe, compresoare, cazane, nivelul lichidelor din vase, reţele termice, cuptoare, etc ; 

   - verificarea sistemelor industriale fără intreruperea procesului tehnologic; 

   - preţ: negociabil în funcție de complexitatea lucrării. 

   MĂSURARE /MONITORIZARE 

   - masurarea / monitorizarea calității aerului din interiorul clădirilor: scoli, grădinițe, spitale, birouri, spații comerciale/producție; 

   - temperatură, umiditate, viteză (curenți de aer); 5_400_05

   - conținut de bioxid/monoxid de carbon (CO2/CO); 

  - optimizări pentru setarile de ventilație/încălzire HVAC; 

   - preţ: negociabil în funcție de complexitatea lucrării. 

   EVALUARI IMOBILIARE 

   - stabilirea valorii de piata a proprietatii in vederea garantării creditelor, vânzarii sau cumpărării; 

   - evaluarea sau reevaluarea proprietatii in vederea stabilirii cotei de impozitare;

   - preţ: de la 299 RON.

Auditor Energetic - Murarașu Vasile Dorin

Galerie foto