Cabinet Particular Cadastru Pitesti

Cadastru Pitesti

Birou Cadastru, Masuratori Terestre si Topografie Pitesti

Cabinet Particular Cadastru Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Cadastru, Masuratori Terestre si Topografie Pitesti - Cabinet Particular Cadastru Pitesti. Cabinet Particular Cadastru Pitesti Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


Petrescu Robin Gabriel Intreprindere Individuala

cadastru

     Avand experienta in domeniul Masuratorilor Terestre, Cadastrului si Intabularii, fiind absolvent al  Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria MediuluiSpecializarea:  Masuratori Terestre si Cadastru  din cadrul  Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  si autorizat de  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  sa execut lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, va stau la dispozitie oferindu-va servicii profesionale, realizate rapid si la costuri avantajoase.

     Dispunem de echipamente topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta in domeniu.

     De asemenea va oferim consultanta gratuita in probleme legate de terenul, casa sau apartamentul dvs. si in toate aspectele legate de intabulare sau cadastru.

     Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I.).

 

cadastru

Servicii

 • LUCRARI DE CADASTRU SI INTABULARE TEREN;

             Acte necesare:

 1. Acte de proprietate – copii legalizate;
  • Contract vanzare-cumparare
  • Titlu de proprietate
  • Certificat de moștenitor
  • Sentință civilăCadastru Pitesti
  • Hotărâre judecătorească
  • Contract de construire
  • Orice alt act prin care a fost obținut dreptul de proprietate
 2. Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru O.C.P.I. si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru constructii ;
 3. Copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;
 • LUCRARI DE CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT;

            Acte necesare:

 1. Acte de proprietate – copii legalizate;
  • Contract vanzare-cumparare
  • Titlu de proprietate
  • Certificat de moștenitor
  • Sentință civilă
  • Hotărâre judecătorească
  • Contract de construire
  • Orice alt act prin care a fost obținut dreptul de proprietate
 2. Daca este cumparat de la REGOCOM in rate, copie legalizata dupa adeverinta de achitare integral;
 3. Certificat Fiscal;
  • Se obține de la Administrația Financiară sau de la Primăria de care aparține imobilul.
 4. Copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;
 • INTABULARE CONSTRUCTII NOI - INSCRIERE CONSTRUCTIE NOUA IN CARTEA FUNCIARA;

              Acte necesare:

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
 6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii legalizate;
 7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox.

 

 • DEZMEMBRARE SAU ALIPIRE(COMASARE);

                 Acte necesare:Cadastru Pitesti

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).

 

 • DOCUMENTATII TEHNICE PRIVIND ACTUALIZARI / RECTIFICARI DE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI / SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI IMOBILULUI;

                 Acte necesare:

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

 

 • Topografie si Lucrari Topografice;
  •   PLANURI DE SITUATIE IN VEDEREA OBTINERII: DTAC, PUD, PUZ, PUG, SAU A CERTIFICATULUI DE URBANISM;
  •   PLANURI DE SITUATIE NECESARE PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA (DRUMURI, CANALIZARE, GAZE, TELEFONIE, ETC);
  •   RIDICARI TOPOGRAFICE PENTRU PROIECTE DE PARCURI FOTOVOLTAICE;
  •   PROFILE LONGITUDINALE SI TRANSVERSALE;
  •   INTOCMIREA PROFILELOR LONGITUDINALE SI TRANSVERSALE ALE CAILOR DE COMUNICATIE;
  •   TRASARE LIMITE PROPRIETATE IN CONFORMITATE CU COORDONATELE AVIZATE;
  •   DETERMINARI G.P.S.
 • Relevee Constructii Civile si Industriale;
  • Releveul este o reprezentare, obţinută prin măsurarea şi desenarea la scară, în plan, secţiuni şi vederi, a unui ansamblu de clădiri, a unei clădiri şi/sau a unui subansamblu al acesteia (elemente de construcţie, decoraţie, mobilier fix, echipamente tehnice).
  • Scopul unui releveu este realizarea unei documentaţii tehnice cât mai precise şi complete atât asupra clădirilor pentru care nu există date (planuri, secţiuni, faţade, detalii), cât şi pentru cele al căror proiect iniţial există dar care, din diferite motive (erori de execuţie, transformări, degradări), nu mai corespunde situaţiei reale.
  • Releveul este o piesă esenţială în elaborarea proiectelor de intervenţie asupra unor clădiri: consolidări, refaceri, restaurări, amenajări, transformări.
  • Dincolo de acest scop practic, releveul poate fi şi un instrument de cercetare, punând în evidenţă elemente cu semnificaţie arhitecturală: tipologia planului, compoziţia faţadelor, decoraţia, sistemul şi detaliile constructive etc.cadasa_400

Galerie foto