Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bucuresti-Sector 5

Arhitect - Proiectant Bucuresti-Sector 5

Phoenix Project Consulting

Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bucuresti-Sector 5 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Phoenix Project Consulting - Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bucuresti-Sector 5. Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bucuresti-Sector 5 Birou Arhitectura, Autorizatie de Constructie, Proiect Arhitectura, Proiectare Imobile, Constructii, Amenajari/Reamenajari, Constructii Civile, Industriale, Agricole, Tehnice, Studii de Fezabilitate, Extinderi, Desfiintari, Refunctionalizari, Reabilitări etc.


   Suntem o firma de proiectare si consultanta cu o vasta expertiza in atragerea de fonduri europene si guvernamentale, dar si in domenii conexe - intocmire documentatii diverse si obtinere avize si autorizatii in numeroase domenii.

   Misiunea noastra este de a raspunde personalizat nevoilor clientilor nostri si de a le proteja interesele, fiind guvernati de valori precum: incredere, parteneriat si respect reciproc

   Executam lucrari atat in Bucuresti, cat si pe plan national
   Activitate principala: proiectare constructii civile, industriale si agro-zootehnice

   Activitati secundare : consultanta in afaceri, consultanta tehnica si management, obtinere AVIZE/AUTORIZATII de securitate la incendiu si de functionare

Acreditari : ISO 9000/2001, ISO 22 000

A. Echipa: manager, arhitect, arhitect-urbanist, inginer constructor, inginer constructor – structurist, tehnician constructor si urbanism.

B. Colaboratori: ingineri instalatii electrice, sanitare, termice si inginer instalatii producere energie regenerabila (“verde”).

phoenixprojectconsultinginvest_banner2_400

 

 

Servicii

Arhitectura si rezistenta
Proiectare constructii
   Elaboram proiecte in domeniul constructiilor civile, industriale si agro-zootehnice, intocmim documentatii si obtinem inclusiv avizele necesare autorizarii proiectului:phoenixprojectconsultinginvest2_400

    Avize, autorizatii;
    Studii de fezabilitate (S.F.);
    Proiec faza D.T.A.C. (Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire);
    Proiec faza D.T. si D.E. (Documentatie tehnica si detalii de executie);
    Consultanta tehnica si urmarirea executiei (faze determinante);
    Amenajari exterioare;
    Alte documentatii necesare.

Proiectare planuri urbanistice

    Proiect faza P.U.Z. (plan urbanistic zonal) pentru: introducere teren in intravilan, construirea unor anumite tipuri de cladiri, implementarea unor obiective turistice, industriale etc.
    Proiect faza P.U.D. (plan urbanistic de detaliu) pentru: construirea unor anumite tipuri de cladiri, implementarea unor obiective turistice, industriale etc.

Proiectare instalatii344_400

    Proiect instalatii electrice
    Proiect instalatii sanitare
    Proiect instalatii termice
    Proiect instalatii detectie si semnalizare aparitie incendii
    Proiect instalatii paratrasnet
    Proiect instalatii hidranti interiori si exteriori.

    La solicitarea beneficiarilor sau in functie de situatie, mai elaboram:

Variante in 3D, relevee la cladiri existente, documentatii pentru obtinerea anumitor avize si autorizatii (pentru securitate la incendiu, pentru functionare in diverse domenii, de mediu etc.).

 

Consultanta in proiectare
    In numeroase situatii, pentru proiectarea unei cladiri este necesar ca beneficiarul sa cunoasca:

    pozitionarea terenului;
    regimul juridic al acestuia (intravilan/extravilan), intabulare etc.;phoenixprojectconsultinginvest1_400
    regimul economic al acestuia (categorie de folosinta, zona in care este inclus conform P.A.T.J.);
    regimul tehnic al terenului, utilizari permise, coeficientii: POT (procent maxim de ocupare a terenului) si CUT (coeficient de utilizare a terenului);
    regimul de inaltime al cladirii (inaltimea maxima), orientarea acesteia fata de punctele cardinale, dimensiunile si inaltimea incaperilor etc.;
    pentru extinderea (orizontal si vertical) a unei constructii este necesar sa se cunoasca rezistenta si stabilitatea celei existente si modul de legare (cu armaturi, centuri, zidarie etc.) de cea propusa.

Consultanta in obtinere de fonduri europene si in afaceri

    Prin intocmirea unui studiu de fezabilitate laborios, in concordanta cu proiectul constructiei (elaborat tot de firma noastra), cu un plan de afaceri si calculul indicatorilor economici realizate simplu, clar si exact, se creaza premisele unei reusite depline.

  

Avize si autorizatii pentru securitate la incendiu (I.S.U.), de functionare etc.

    Mai elaboram documentatii pentru obtinerea unor AVIZE/AUTORIZATII:

pheonixx_400    pentru securitate la incendiu (I.S.U.),
    Scenariu de securitate la incendiu
    Proiect constructie
    Proiect instalatii electrice (de forta, iluminat, iluminat de siguranta pentru: evacuare, contra panica, interventii, continuarea lucrului)
    Proiect instalatii sanitare

    Proiect instalatii termice
    Proiect instalatii detectie si semnalizare aparitie incendii
    Proiect instalatii paratrasnet

    Proiect instalatii hidranti interiori si exteriori.
    pentru functionare in diverse domenii,
    de mediu etc.


 

Galerie foto